PKN
Welkom bij de Protestantse Gemeente in Ugchelen
 
Tekst van de week Tekst van de week

... Doe recht spreek waarheid laster niet hebt Gij gezegd, wees trouw verloochen niet je naaste die een mens is zoals jij ...  - Psalm 15, vrij door Huub Oosterhuis -

 
Extra gemeentevergadering zondag 26 februari, na de dienst Extra gemeentevergadering zondag 26 februari, na de dienst

Op 26 februari wordt, na afloop van de kerkdienst, een gemeentevergadering gehouden. De gemeente wordt geïnformeerd en gehoord over het beleidsplan 2017-2021
(hier downloaden) en over de keuze voor de invulling van de vacature die ontstaan is na het vertrek van ds. Hannie van Boggelen.

lees meer »
 
Wijzigingen kerkorganisatie PKN en ordinanties Wijzigingen kerkorganisatie PKN en ordinanties

Inhoud en proces:
In het kader van PKN 2025, het beleidsdocument van de PKN,  is een aantal voorstellen gedaan door de Generale Synode om de organisatie en ordinanties van de PKN ingrijpend te wijzigen. De classis Apeldoorn heeft onze gemeente gevraagd a.d.h.v. 11 vragen de voorstellen te beoordelen. In de classisvergadering van 29 maart worden de bijdragen van de verschillende gemeenten besproken en zal de classis Apeldoorn een consideratie opstellen. U kunt uw mening geven over de voorgenomen maatregelen door tekstvoorstellen op de concept beantwoording van de 11 vragen (lees hier) uiterlijk 05 maart te mailen naar . Uw bijdrage wordt dan meegenomen in de besluitvorming van de KR op 15 maart. De ordonnanties waarnaar wordt verwezen bij de 11 vragen treft u hier aan.

lees meer »
 
Pasen, Geloof in het leven Pasen, Geloof in het leven


In de veertigdagentijd lezen we verhalen over geloof in het leven. De verhalen gaan over Jezus, die op weg gaat naar Pasen. Maar ook over al die andere mensen, die iets van die weg meemaken.

lees meer »
 
Uitgifte Informatieboekje 2017 uitgesteld Uitgifte Informatieboekje 2017 uitgesteld

Het is gebruikelijk dat in de maand februari het geactualiseerde informatieboekje beschikbaar is. Echter, omdat de KR de nieuwe missie en visie op wil nemen in het boekje 2017, wordt deze medio maart uitgegeven. De website is al wel geactualiseerd, bijvoorbeeld is daar de nieuwe sectieindeling te zien: www.bronkerk.nl/sectieindeling  

 
Ook in 2017 verzamelen we voor de voedselbank Ook in 2017 verzamelen we voor de voedselbank

De Voedselbank Apeldoorn bestaat sinds 2006. Momenteel maken zo’n 270 gezinnen in Apeldoorn wekelijks gebruik van de voedselbank. Mensen die hiervoor in aanmerking kunnen komen hebben minder dan 200,00 euro per maand te besteden. Naar mate het aantal voedselbanken in Nederland groeit is de beschikbaarheid van levensmiddelen uit de landelijke en regionale bedrijven kleiner geworden.

lees meer »
 
Ugchelen voor de voedselbank in februari

Ugchelen voor de voedselbank in februari

De afgelopen maand hebben we producten voor de het ontbijt verzameld. In de maand februari willen we pasta en rijstproducten bijeen brengen.
De producten kunnen in de rieten mand gedaan worden die  op zondagmorgen in de kerkzaal staat en alle overige dagen in de hal van de Duiker.

lees meer »
 
Vacatures Bronkerk per 2017

Vacatures Bronkerk per 2017

De Bronkerk heeft veel vrijwilligers. Sommigen zijn heel zichtbaar, anderen minder. Er is van alles te doen, vast ook voor u. Daar is deze oproep voor. Om bij u/jou onder de aandacht te brengen waar op dit moment versterking wordt gezocht. Voor detail kijk bij: Vacatures

 
Oproep collecte Ugchelens project Oproep collecte Ugchelens project

Enkele keren per jaar is de collecte bestemd voor  een project waar inwoners van Ugchelen zich voor inzetten.  Dit kan een plaatselijk of landelijk project zijn, maar ook in een ontwikkelingsland. Het project moet aansluiten bij de doelstelling van het College van Diakenen, mensen helpen waar onze hulp nodig is.

lees meer »
 
Een extra 'Tekst van de week' van Rumah Impian Een extra 'Tekst van de week' van Rumah ImpianOok ontvingen wij het plan voor het kinderdagverblijf bij Dreamhouse, hier downloaden. Welliswaar in het Engels maar dan is het ook echt echt!

 
Extra bijdrage aan collectedoel? Extra bijdrage aan collectedoel?

In de 40 dagen tijd, maar ook op andere momenten in het jaar, zijn er collectes voor speciale doelen. Hierover wordt dan extra informatie gegeven via de beamer of door de dienstdoende diaken. Als het mogelijk is informeren wij u vooraf over deze bijzondere collectes. Soms is dat niet mogelijk ...

lees meer »
 
Boekenkast Duiker

Boekenkast Duiker

Houdt u van lezen? Kijk dan eens in de boekenkast van de Waterloopleinmarkt, achter in de hal van De Duiker. U vindt er een gevarieerd aanbod van mooie romans, streekromans, spannende thrillers en detectives en wat er verder aan literatuur en lectuur wordt aangeboden. De collectie wordt voortdurend ververst. Dus: kom, kijk en verwen uzelf met een goed boek. Het is zelfbediening: er staat een geldkistje bij en de boeken kosten allemaal een euro.

lees meer »
 
ANBI gegevens

ANBI gegevens

Op 3 januari 2017 zijn begroting 2017 en jaarrekeningen 2015 van de Bronkerk en Diaconie Bronkerk geplaatst. Lees meer bij: ANBI

 
 
 

Inloggen

De Bronkerk
  Bronkerk Ugchelen:
  Hoenderloseweg 10
  7339GH Ugchelen.
  Tel. 055 - 533.48.59
 
d
  Predikant:
  Ds. Bart Ramaker
  Tel. 055 - 751.95.21

 
dd
  Scriba:
  Gradus Buitenhuis
  Tel. 055 - 533.84.50

 
d
  Cantrix/organiste:
  Ingeborg van Dokkum
  Tel. 055 - 533.31.64
 

d
  Beheerder:
  Marinus Ditzel
  Tel. 06 -
50.52.55.01
 
d
  Meldpunt (ziekte, herstel)
  Bea Rigterink
  Tel. 055 - 533.37.18
 
d
  Gebedsintenties
 

    
  Gemeentegroet
  
 
   
  Webteam
 
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.