Tekst van de week Tekst van de week

De enige manier om een vriend te krijgen is er een te zijn. -Ralph Waldo Emerson-

Komende zondag

In deze dienst neemt ds. Bart Ramaker na 9 jaar afscheid van de Bronkerk. Deze dienst begint om 14.30 uur. De cantorij, onder leiding van Ingeborg van Dokkum, verleent medewerking.
let op! er is geen ochtenddienst.

 
Werk in uitvoering Werk in uitvoering


Vanaf 9 april 2018 wordt er gewerkt aan de website. Dit kan enige weken duren. Uiterlijk 25 april is het werk voltooid. 
In deze periode is de website wel volledig en actueel.

 
Afscheid van Ds. Bart Ramaker Afscheid van Ds. Bart Ramaker

De afscheidsdienst van Ds. Bart Ramaker is zondag 22 april om 14:30 uur. Dan is er geen ochtend dienst.   Voor hen die zich hebben opgegeven: het feestelijke afscheid is vrijdagavond van 18:00 – 22:00 uur.  Uw bijdrage voor een cadeau kunt u overmaken naar rekening NL88RABO0303318635 t.n.v. Bronkerk Ugchelen onder vermelding van Afscheid Ds. Bart Ramaker of in de daarvoor bestemde bus in de hal doen.

 
Gemeentevergadering op woensdag 25 april 19:30 uur Gemeentevergadering op woensdag 25 april 19:30 uur

Alle leden van de Bronkerk worden van harte uitgenodigd voor de gemeentevergadering op woensdag 25 april. We beginnen om 19:30 uur. Vanaf 19:15 uur staat de koffie/thee klaar.
Zie de agenda, het verslag van de vorige vergadering de balans van de diaconie en de jaarrekening.

 
Eetcafé Duikeruit 29 april Eetcafé Duikeruit 29 april

Zondag 29 april a.s. is er om 12.00 uur weer eetcafé in de Duiker. Voor deelname graag opgeven bij Marinus Ditzel. Tel. 06-50525501.

 
Vacature predikant Vacature predikant

De Protestantse gemeente Bronkerk in Ugchelen is op zoek naar een predikant.
(0,8 - 1,0 fte).
Zie informatie vacature.
Zie Profielschets predikant .
Zie Beleidsplan 2017-2021 Bronkerk
Zie Informatie Ugchelen

 
MOLDAVIË - Neculaieuca MOLDAVIË - Neculaieuca

Heb je twee rechterhanden of heb je ervaring in de bouw? En kun je met ons mee van 28 april tot 5 mei?
In die week gaan we met een groep mannen/vrouwen naar Moldavië om te bouwen aan een opvanghuis voor kinderen. Jongeren uit Ugchelen hebben in 2014 het fundament gelegd voor dit huis en nu kun je mee om ook je steentje bij te dragen. Heb je interesse of wil je meer informatie neem contact op met Cor van As op 06-53246576 of via email
Geen tijd? Financieel  bijdragen mag ook op NL53 RABO 0320 8629 76 t.n.v. C. van As inzake Moldavië.

 
Dodenherdenking Dodenherdenking

Op 4 mei a.s. vindt de traditionele dodenherdenking plaats in de Bronkerk, gevolgd door een plechtigheid bij
‘de Kei’.  Leerlingen van de basisscholen en de Ugchelse Woudlopers verlenen zoals altijd een bijdrage.
De muzikale omlijsting is in handen van Ingeborg van Dokkum, Kristel Zeeman en de muziekvereniging Ugchelen. Genodigden en belangstellenden zijn welkom om 19.00 uur in de Bronkerk voor de herdenking om daarna in een stille tocht naar ‘de Kei’ te lopen waar om 20.00 uur de plechtigheid en kranslegging plaatsvindt’.

 
Uit de Pastorale Raad, april 2018 Uit de Pastorale Raad, april 2018

  • Pastoraat aan ouderen
  • 75+ -verjaardagsochtend
  • Vrouwendag succes

lees meer »
 
Ugchelen voor de voedselbank in april Ugchelen voor de voedselbank in april

 
Uit het college van diakenen april 2018 Uit het college van diakenen april 2018

  • Samen met de Pastorale Raad
  • Bestemming collecten
De diaconie vergaderde in april o.a. over deze punten:

lees meer »
 
Uit de kerkenraad, maart 2018 Uit de kerkenraad, maart 2018

  • Startzondag 16 september 2018
  • Beëindiging tweewekelijkse weekopening Sprengenhof
  • Vorming & Toerusting
  • Wat verder ter tafel kwam:

lees meer »
 
Ook in 2018 verzamelen we voor de voedselbank Ook in 2018 verzamelen we voor de voedselbank

De Voedselbank Apeldoorn bestaat sinds 2006. Momenteel maken zo’n 270 gezinnen in Apeldoorn wekelijks gebruik van de voedselbank. Mensen die hiervoor in aanmerking kunnen komen hebben minder dan 200,00 euro per maand te besteden. Naar mate het aantal voedselbanken in Nederland groeit is de beschikbaarheid van levensmiddelen uit de landelijke en regionale bedrijven kleiner geworden.

lees meer »
 
Vacatures Bronkerk per 2018

Vacatures Bronkerk per 2018

De Bronkerk heeft veel vrijwilligers. Sommigen zijn heel zichtbaar, anderen minder. Er is van alles te doen, vast ook voor u. Daar is deze oproep voor. Om bij u/jou onder de aandacht te brengen waar op dit moment versterking wordt gezocht. Voor detail kijk bij: Vacatures