Tekst van de week Tekst van de week

Geluk bestaat uit drie dingen: iets om van te houden, iets om te doen en iets om op te hopen.  -Chinees gezegde-

Komende zondag

10.00 uur: ds. J. Elderink-Schenkel Vaassen).

lees meer »

 
Actie Kerkbalans 2019

Actie Kerkbalans 2019

“Geef voor je kerk”
Bedankt voor uw bijdrage in 2018! Mede dankzij uw steun konden we bouwen aan onze Bronkgemeenschap. Zo hebben we ds Regina Davelaar als nieuwe predikant kunnen beroepen en Jan Hamberg als nieuwe organist kunnen aanstellen. 
Ook werden er weer tal van activiteiten georganiseerd waarbij elkaar ontmoeten centraal staat zoals de zondagse vieringen, de kleine huiskamerkringen, Kerkcafé, Eetcafé Duikeruit, filmavonden, tienergroep Flow  en nog veel meer. Daarnaast waren er leerzame en bezinnende avonden op het vlak van geloof, kerk en maatschappij.  Ook het komende jaar gaan we met deze activiteiten door.

lees meer »
 
Uit de kerkenraad van januari Uit de kerkenraad van januari

Op 16 januari vergaderde de KR in de nieuwe samenstelling. Er was een welkom voor Woppy, Sientje, Nelly, Patricia en Chris als nieuwe ambtsdragers. De op de website gepubliceerde reactie op de Nashville verklaring kreeg na enige toelichting de unanieme instemming van de leden van de KR.
Het door de WPU ingediende voorstel met Goede Doelen voor het komende jaar werd goedgekeurd. Deze Goede Doelen kunnen op een bijdrage rekenen uit de opbrengst van de markten die in het voorjaar, op 25 mei en in het najaar worden gehouden. De beroepingscommissie deed verslag van de voortgang en op 6 februari is er over dit onderwerp een extra KR vergadering. Gesproken werd over de opvolging van Marinus Ditzel en de consequenties die dat heeft voor het werk dat nu daar hem als beheerder wordt gedaan. Op 10 februari na de dienst zal de gemeente hierover in een extra gemeentevergadering worden geïnformeerd. Het College van Diakenen zal in maart met een voorstel komen voor een nieuw te ondersteunen project, waarvoor de taakgroep Kerk in Actie zich de komende jaren zal inzetten.

 
Reactie Bronkerk op Nashville verklaring Reactie Bronkerk op Nashville verklaring

De Bronkerk heeft met groot ongenoegen kennis genomen van de Nederlandse Vertaling van de Nashvilleverklaring die is uitgebracht door een groep predikanten uit de orthodoxe vleugel van de Protestantse kerk.
De Bronkerk herkent zich niet in het standpunt en verklaart een open kerkgemeenschap te zijn die de liefde centraal staat en die, ook waar individuele kerkleden moeite hebben met homoseksualiteit, altijd open staat voor mensen, ongeacht hun geaardheid.
De Bronkerk onderschrijft de reactie van de scriba van de Protestantse Kerk  Ds. René de Reuver, scriba generale synode, die betreurt de naar Nederland overgewaaide Nashville-verklaring. De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen.
De Bronkerk hecht aan de eenheid van de kerk: ook binnen de kerk geldt de oproep elkaar lief te hebben. Daarom moet een open gesprek mogelijk zijn, ook over gevoelige onderwerpen waarover binnen de kerk verschillen van inzicht zijn. Dit gesprek mag nooit gevoerd worden buiten de mensen om die het betreft en het mag hen nooit uitsluiten.

 
Vorming en toerusting over liberaal christendom

Vorming en toerusting over liberaal christendom

Begin 2016 verschijnt het boek Liberaal christendom - Ervaren, doen denken. Daarin presenteren elf auteurs, merendeels predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, een ruimdenkende en actuele vorm van christendom. Aan de orde komt hoe je vandaag de dag over God kunt spreken, de persoon van Jezus kunt duiden, de Bijbel leest en vorm kunt geven aan een door geloof geïnspireerde levensstijl. Dinsdag 29 januari 2019, 20.00 uur houdt Jan Offringa in de Bronkerk een inleiding over Liberaal christendom.
Jan Offringa is predikant te Wijk bij Duurstede
Om 19.45 uur staat de koffie en thee voor u klaar

 
College van Diakenen januari College van Diakenen januari

We mogen het nieuwe jaar beginnen met een voltallige ploeg mensen. We nemen afscheid van Wim en Margreth. Zij worden opgevolgd door Nelly en Woppy. Helaas is er nog geen voorzitter voor de diaconie. We hebben de taken onderling verdeeld en hopen dat iemand zich geroepen voelt om deze functie op zich te nemen.
Zaken die de jeugd aangaan komen vooral onder de hoede van Nelly. Woppy zal samen met Herma optrekken. Zo gaan we het jaar met vertrouwen tegemoet.

 
Ugchelen voor de voedselbank in januari

Ugchelen voor de voedselbank in januari
 
Dinsdag 22 januari 2019 Mindfulness

Dinsdag 22 januari 2019 Mindfulness

Er is de laatste jaren veel aandacht voor Mindfulness, en niet ten onrechte. In stressvolle- of onzekere perioden in het leven reageren we vaak volgens een vast patroon. Een patroon dat jong is aangeleerd en vaak gekenmerkt wordt door verzet en afweer. Deze op zich begrijpelijke en soms noodzakelijke reactie is echter niet altijd (meer) behulpzaam.

lees meer »
 
Digitale Nieuwsbrief Bronkerk Digitale Nieuwsbrief Bronkerk

Vanaf januari 2019 zal de Bronkerk beschikken over een Digitale Nieuwsbrief. Daarin komt allerlei nieuws uit de gemeente. De Nieuwsbrief is tevens bestemd voor meer persoonlijke zaken, zoals geboorte, ziekte, overlijden, om zo ook het meeleven met elkaar als Bronkerkgemeenschap te bevorderen. Deze brief wordt zo mogelijk wekelijks per mail wordt verstuurd naar mensen die zich daarop hebben geabonneerd.

lees meer »
 
Ga met Kerk in Actie mee op reis naar India

Ga met Kerk in Actie mee op reis naar India

Wilt u het werk van Kerk in Actie een keer met eigen ogen zien? Ga dan van 21 februari tot en met 4 maart 2019 mee op reis met Kerk in Actie naar het zuiden van India. U gaat op bezoek bij de Sadhana, die tijdens de 40dagentijd 2018 centraal staat in de campagne Een nieuw begin. Daarnaast bezoekt u ook andere partners die zich inzetten tegen kinderarbeid. Een bijzondere reis waarin u de kans krijgt om de Indiase bevolking te ontmoeten en een stukje van elkaars leven te delen. Naast het bezoek aan verschillende projecten, is er natuurlijk ook aandacht voor culturele activiteiten. Kortom: een reis voor iedereen van 50 jaar en ouder, die een onvergetelijke ervaring op wil doen, het werk van Kerk in Actie een warm hart toedraagt en daarmee samen met ons gelooft in delen.
Meer informatie.

 
Vacatures Bronkerk per 2018

Vacatures Bronkerk per 2018

De Bronkerk heeft veel vrijwilligers. Sommigen zijn heel zichtbaar, anderen minder. Er is van alles te doen, vast ook voor u. Daar is deze oproep voor. Om bij u/jou onder de aandacht te brengen waar op dit moment versterking wordt gezocht. Voor detail kijk bij: Vacatures

 
Mededeling voor Samsung Tablet gebruikers Mededeling voor Samsung Tablet gebruikers

Als u met uw Samsung Tablet onze website bekijkt, kan het voorkomen dat het menu dat u aantikt niet open blijft staan. Dat is erg vervelend omdat u dan niet één van de submenu’s kunt kiezen.
We zijn er achter gekomen dat als u op het pijltje achter het menu-item twee maal (snel) achter elkaar tikt, het menu open blijft staan, zodat u een keuze kunt maken uit één van de submenu’s.