Tekst van de week Tekst van de week
Het enige wat het kwaad nodig heeft om te overwinnen, is dat goede mensen aan de kant blijven staan.
-Edmund Burke-

Komende zondag
9.30 uur: Ds. A. R. Davelaar. Maaltijd van de Heer. Koffie drinken na de dienst.
 
Enquête digitale nieuwsbrief en website Enquête digitale nieuwsbrief en website

 

Binnen de Bronkerk communiceren we via diverse interne communicatiemiddelen. Graag willen we weten wat u van de meest gebruikte interne communicatiemiddelen vindt, te weten de website, de Bronkerkbrief en de Digitale Nieuwsbrief. Wilt u uw mening geven? Vul dan de enquête in.

 
Actie vakantietas

Actie vakantietas
In het vervolg van de spaardoosactie in de 40-dagen tijd hebben de kindernevendienst in samenwerking met de Diaconie zich aangesloten bij de volgende actie:
Wilt u ook een vakantietas maken voor een kind voor wie de zomer niet zo zonnig is!
lees meer »
 
Kerkuitje Kerkuitje
Op vrijdag 17 mei was het zover, een gezellig avond met je kerkvriend of vriendin op het Leesten.  Dat een kerkvriendschap niet aan leeftijd gebonden is, blijkt maar weer. Ook  Ans is er met haar kerkvriend Ruud, die inmiddels al 31 jaar is.
Als iedereen aanwezig is krijgen we te horen dat we gaan klootschieten.  Voor mij een totaal onbekende activiteit. Gelukkig blijkt het niet al te ingewikkeld en wel heel gezellig.
Na een sidderende strijd met ondertussen gezellige gesprekken, volgt de prijsuitreiking. Joep, Nienke, Mikayla en Hylke zijn de gelukkigen. Zij gaan met een lekkere ijsbon naar huis.
We sluiten af met een hapje en een drankje. Het hapje wordt vooral door de jeugdige aanwezigen zeer gewaardeerd.  Bijgekletst en met een volle maag keren we huiswaarts.  Dit smaakt naar meer.
 
 
Welkom in mijn tuin Welkom in mijn tuin
Vindt u het ook gezellig om ‘s zondags na de kerk samen koffie te drinken?  Vind jij ook leuk om samen in de tuin te zitten en gezellig bij te praten? Deze zomer starten wij, de Pastorale Raad, een nieuwe activiteit en we hebben het ‘Welkom in mijn Tuin’ genoemd.
lees meer »
 
Vrijdaginloop

Vrijdaginloop
Op vrijdag 10 mei start er een nieuwe activiteit in De Duiker, bestemd voor alle Ugchelenaren. Een ieder, jong en oud, die gezellig in gesprek wil gaan met bekende en onbekende inwoners van Ugchelen, is welkom tussen 16.30 en 18.30 uur. Het eerste kopje koffie of thee wordt u gratis aangeboden. Daarna zijn de consumpties voor eigen rekening. En wie weet kunt u ook nog genieten van een hartig hapje.
Kom ook eens een kijkje nemen.
We hopen dat dit initiatief aanslaat, zodat we dit iedere tweede vrijdag van de maand kunnen voortzetten.
Voor vragen: Toos Kwappenberg, tel. 5331327.
 
Afsluiting diaconaal project "Onderwijs voor Dalitkinderen in India".

Afsluiting diaconaal project "Onderwijs voor Dalitkinderen in India".
Op zondag 10 maart heeft de diaconie het project Onderwijs aan Dalitkinderen in India afgesloten. Dat gebeurde in de Duiker, waar we pater Frans Baartmans te gast hadden. Hij heeft tientallen jaren gewoond, gewerkt en geleefd te midden van de Dalit en wilde graag zijn ervaringen en zijn boodschap met ons delen. Dat deed hij mede aan de hand van een mooie film, die hem volgt bij zijn activiteiten daar: Broken still one. Een indrukwekkend verslag van de situatie waarin zo’n 300 milljoen Dalit mensen –de kastelozen of onaanraakbaren- leven.
In de ruim 2 jaar dat we dit project van Kerk in Actie gesteund hebben is er in totaal meer dan € 20.000 opgebracht. Daarmee wordt de organisatie CARDS in India geholpen bij haar werk om bala-bata’s (naschoolse opvang voor Dalitkinderen) te onderhouden en uit te breiden.
Het nieuwe diaconale project waar we ons de komende tijd aan zullen verbinden is: CASA SPERANTA – NECULAIEUCA MOLDAVIË’
 
Ugchelen voor de voedselbank in mei

Ugchelen voor de voedselbank in mei
 
28 mei 2019 De Veluwse Wens Ambulance

28 mei 2019 De Veluwse Wens Ambulance
De wensambulance is een organisatie met goed opgeleide vrijwilligers waarvan de meesten ook beroepsmatig in de zorg werken. Doel is om wensen te vervullen van mensen die langdurig chronisch ziek zijn en/of in de laatste fase van hun leven zijn en liggend vervoerd moeten worden. Hoe werkt de wensambulance? Hoe kan ik die inschakelen? Hoe verloopt een aanvraag? Zijn er kosten aan verbonden? Van 19.15 uur tot 19.45 uur kan de wensambulance van binnen bekeken worden. Hierna volgt uitleg en beantwoording van vragen. Er staat een collectebus voor een vrijwillige bijdrage voor deze stichting.
Gastspreker: Helma van den Berg, bestuurslid en coördinator PR bij de stichting www.veluwsewensambulance.nl
Dinsdag 28 mei 2019
Wilde Pieters, Hoofdstraat 175, 7311 AZ Apeldoorn
Van 19.30 uur tot rond 21.00 uur
 
Hemelvaartsdag 30 mei 2019: Dauwtrappen en Viering

Hemelvaartsdag 30 mei 2019: Dauwtrappen en Viering
Deze morgen starten we vroeg met het traditionele dauwtrappen. Om 07.30 uur begint een wandeling vanaf de Bronkerk in en om Ugchelen. Om 09.00 uur is er in de kerk voor de wandelaars en niet-wandelaars inloop met koffie en een krentenbol. Aansluitend wordt in een korte viering stilgestaan bij de hemelvaart van Jezus, onze Heer.
 
Uitnodiging voor de verbintenisdienst van ds. Eline van Iperen Uitnodiging voor de verbintenisdienst van ds. Eline van Iperen
Op zondag 9 juni zal in een feestelijke oecumenische viering ds. Eline van Iperen verbonden worden aan onze gemeente. Ds. van Iperen was tot op heden predikant in de Protestantse Gemeente Asten-Someren. Na 14 jaar neemt zij daar op zondagmiddag 26 mei afscheid. De dienst op 9 juni begint om 10.30 uur.
Ds. Anja van der Hart zal het eerste deel van de dienst leiden. Wij nodigen u van harte uit deze dienst bij te wonen. Na de dienst kunt u in informele sfeer kennis maken met Eline van Iperen.
 
Vakantiegeld Samen Delen 2019 Vakantiegeld Samen Delen 2019
Heeft u uw vakantie al geboekt? Dan bent u niet de enige. Veel mensen zijn in deze tijd van het jaar bezig met de vraag waar zij deze zomer naartoe op vakantie gaan. Maar er zijn ook veel mensen die daar alleen maar van kunnen dromen. Voor hen is een vakantie simpelweg onbetaalbaar.
Dit jaar wordt voor de negende keer de actie Vakantiegeld Samen Delen gehouden. Ook De Bronkerk doet dit keer weer mee, samen met meer dan twintig andere kerken in Apeldoorn.
lees meer »
 
Digitale Nieuwsbrief Bronkerk Digitale Nieuwsbrief Bronkerk
Vanaf januari 2019 zal de Bronkerk beschikken over een Digitale Nieuwsbrief. Daarin komt allerlei nieuws uit de gemeente. De Nieuwsbrief is tevens bestemd voor meer persoonlijke zaken, zoals geboorte, ziekte, overlijden, om zo ook het meeleven met elkaar als Bronkerkgemeenschap te bevorderen. Deze brief wordt zo mogelijk wekelijks per mail wordt verstuurd naar mensen die zich daarop hebben geabonneerd.
lees meer »
 
Vacatures Bronkerk per 2018

Vacatures Bronkerk per 2018
De Bronkerk heeft veel vrijwilligers. Sommigen zijn heel zichtbaar, anderen minder. Er is van alles te doen, vast ook voor u. Daar is deze oproep voor. Om bij u/jou onder de aandacht te brengen waar op dit moment versterking wordt gezocht. Voor detail kijk bij: Vacatures
 
Mededeling voor Samsung Tablet gebruikers Mededeling voor Samsung Tablet gebruikers
Als u met uw Samsung Tablet onze website bekijkt, kan het voorkomen dat het menu dat u aantikt niet open blijft staan. Dat is erg vervelend omdat u dan niet één van de submenu’s kunt kiezen.
We zijn er achter gekomen dat als u op het pijltje achter het menu-item twee maal (snel) achter elkaar tikt, het menu open blijft staan, zodat u een keuze kunt maken uit één van de submenu’s.