Geloofsopvoeding via schatkisten Geloofsopvoeding via schatkisten
Het geloof doorgeven aan uw (klein)kinderen is een lastige klus. Als kerk willen wij u hier graag bij helpen. Naast alle andere activiteiten voor kinderen en jongeren zijn er bij de Bronkerk ook geloofskoffers. Een koffer zit vol materialen die iedereen gratis mag lenen gedurende een maand. De koffer kan je helpen met geloofsopvoeding. De koffer bevat boeken, puzzels, tekeningen het geeft je handvatten om met elkaar het gesprek aan te gaan. Er zijn koffers voor kinderen van 0-4 jaar, van 4-8 jaar en van 8 tot 12 jaar.
De koffers zijn te leen via onze jeugdouderling: voorzitterJR@bronkerk.nl
 
Basiscatechese, keerpuntfeest en kerkvrienden Basiscatechese, keerpuntfeest en kerkvrienden
De basiscatechese is bestemd voor kinderen die in groep 8 van de basisschool zitten. Deze catechese bestaat uit twee blokken van vijf bijeenkomsten, waarin de kinderen  kennis maken met de Bronkerk en met wat daar allemaal gebeurt. Op een speelse en creatieve manier kunnen ze dingen ontdekken op het gebied van kerk, kerkdienst, bijbel en geloof.
De basiscatechese wordt afgesloten met het keerpuntfeest. Dat feest markeert de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, van de kindernevendienst naar de tienerdienst, de overgang  naar de nieuwe levensfase: de puberteit.
Als teken dat de gemeente om het kind heen staat, krijgt elke jongere na de basiscatechese een kerkvriend. Een kerkvriend is een volwassen persoon uit de gemeente die zich betrokken voelt bij de jongere in zijn/haar leefwereld en ontwikkeling. De jongeren mogen zelf een kerkvriend uitzoeken; zo nodig wordt dat samen met hen gedaan.
De verantwoordelijkheid voor het vormgeven van de vriendschap ligt bij de volwassene. In de meeste gevallen groeien na verloop van tijd hartverwarmende en soms intensieve contacten tussen beide generaties.
Contact: ds. Eline van Iperen email: predikantEI@bronkerk.nl
 
Jeugdwerk Tieners Jeugdwerk Tieners
Tienerclub Flow is de tienergroep van 12-18 jaar die elke tweede vrijdag van de maand samenkomt. Tijdens deze avonden staan religieuze en maatschappelijke vormingsactiviteiten centraal, maar zal er zeker ook aandacht zijn voor ontspanning en samenzijn. Elke tiener is welkom en zal worden gezien en gehoord!
Contactpersoon: Leanne Kleinleugenmors, jeugdwerk@bronkerk.nl
 
Get inspired Get inspired
Get Inspired is de jongvolwassenenclub (18-35 jaar) van de Bronkerk die maandelijks, vaak op zondagavond, bij elkaar komt om te praten over het geloof en/of maatschappelijke onderwerpen. Het programma van de avond wordt door Get Inspired zelf voorbereid en verzorgd (al dan niet door het uitnodigen van een gastspreker) en begint met een gezamenlijke maaltijd. Elk jaar worden er bovendien meerdere gezellige uitjes gepland. Wil je meer weten of graag eens aanschuiven?
Neem dan contact op met Lianne van den Brand en/of Cor van As
 
 
Belijdenis doen Belijdenis doen
Die jongeren die erover denken om belijdenis te doen, kunnen aan deze gespreksgroep deelnemen. Gaandeweg neem je het besluit of je in april belijdenis van het geloof wil doen.
Contact: ds. Eline van Iperen email: predikantEI@bronkerk.nl