PKN
Welkom bij de Protestantse Gemeente in Ugchelen
 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters

Algemeen
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de zakelijke kant van de gemeente. Naast het betalen van salarissen en vergoedingen, het beheer en onderhoud van gebouwen en apparatuur, is het CvK ook verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, de uitgifte van De Bron en het Kerkelijk Bureau.

Kerkbalans
Jaarlijks wordt in de maand januari de actie Kerkbalans gehouden. Met deze actie hoopt het CvK voldoende geld binnen te halen om het kerkelijk werk in het lopende jaar te kunnen voortzetten. Naast de door gemeenteleden toegezegde jaarlijkse bijdragen, ontvangt de kerk inkomsten uit o.a. de zondagse collecte voor de kerk, verhuur van gebouwen en de Waterloopleinmarkt.

 
Samenstelling College van Kerkrentmeesters (CvK) Samenstelling College van Kerkrentmeesters (CvK)

-  Bert van der Zwan, tel. 055 - 542.23.82 (voorzitter)
       e-mail:
-  Joop Langhout, tel. 055 - 540.36.41 (secretaris)
       e-mail:
-  Melcher Zeilstra, tel. 055 - 312.11.90 (na 19.00 uur) (penningmeester en kerkbalans)
       e-mail:
-  Gert Dijk, tel. 055 - 542.16.30 (gebouwen)
-  Bert van der Zwan, tel. 055 - 542.23.82  (a.i. ICT, Beeld & Geluid)
-  Wout Paats, tel. 055 - 533.83.03  (personeelszaken)

Correspondentie secretariaat CvK via e-mailadres:

 
Kerkmeester Kerkmeester

Direct aanspreekpunt (kerkmeester) m.b.t. de gebouwen en installaties binnen de gebouwen van de Bronkerk is Gert Dijk.
De kerkmeester is bereikbaar via het e-mailadres:    of telefonisch op: 055 - 542.16.30

 
Belangrijke rekeningnummers van de Bronkerk Belangrijke rekeningnummers van de Bronkerk

ING-bankrek. NL36INGB0000833184  t.n.v. Bronkerk Ugchelen.
Rabo-bankrek. NL88RABO0303318635 t.n.v. Bronkerk Ugchelen.

 
 
 

Inloggen

De Bronkerk
  Bronkerk Ugchelen:
  Hoenderloseweg 10
  7339GH Ugchelen.
  Tel. 055 - 533.48.59
 
d
  Predikant:
  Ds. Bart Ramaker
  Tel. 055 - 751.95.21

 
d
  
d  
Kerkelijk werker:
  Remko Groen
  Tel.
06 - 18.27.06.16
 
dd
  Scriba:
  Gradus Buitenhuis
  Tel. 055 - 533.84.50

 
d
  Cantrix/organiste:
  Ingeborg van Dokkum
  Tel. 055 - 533.31.64
 

d
  Beheerder:
  Marinus Ditzel
  Tel. 06 -
50.52.55.01
 
d
  Meldpunt (ziekte, herstel)
  Bea Rigterink
  Tel. 055 - 533.37.18
 
d
  Gebedsintenties
 

    
  Gemeentegroet
  
 
   
  Webteam
 


 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.