College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters

Algemeen
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de zakelijke kant van de gemeente. Naast het betalen van salarissen en vergoedingen, het beheer en onderhoud van gebouwen en apparatuur, is het CvK ook verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, de uitgifte van De Bron en het Kerkelijk Bureau.

Kerkbalans
Jaarlijks wordt in de maand januari de actie Kerkbalans gehouden. Met deze actie hoopt het CvK voldoende geld binnen te halen om het kerkelijk werk in het lopende jaar te kunnen voortzetten. Naast de door gemeenteleden toegezegde jaarlijkse bijdragen, ontvangt de kerk inkomsten uit o.a. de zondagse collecte voor de kerk, verhuur van gebouwen en de Waterloopleinmarkt.

 
Samenstelling College van Kerkrentmeesters (CvK) Samenstelling College van Kerkrentmeesters (CvK)

-  Bert van der Zwan, tel. 055 - 542.23.82 (voorzitter)
       e-mail:
-  Joop Langhout, tel. 055 - 540.36.41 (secretaris)
       e-mail:
-  Melcher Zeilstra, tel. 055 - 312.11.90 (na 19.00 uur) (penningmeester en kerkbalans)
       e-mail:
-  Gert Dijk, tel. 055 - 542.16.30 (gebouwen)
-  Bert van der Zwan, tel. 055 - 542.23.82  (a.i. ICT, Beeld & Geluid)


Correspondentie secretariaat CvK via e-mailadres:

 
Kerkmeester Kerkmeester

Direct aanspreekpunt (kerkmeester) m.b.t. de gebouwen en installaties binnen de gebouwen van de Bronkerk is Gert Dijk.
De kerkmeester is bereikbaar via het e-mailadres:    of telefonisch op: 055 - 542.16.30

 
Belangrijke rekeningnummers van de Bronkerk Belangrijke rekeningnummers van de Bronkerk

ING-bankrek. NL36INGB0000833184  t.n.v. Bronkerk Ugchelen.
Rabo-bankrek. NL88RABO0303318635 t.n.v. Bronkerk Ugchelen.