Kerkenraad Kerkenraad

De Kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers en vergadert 10 keer per jaar. De Pastorale Raad, de Jeugdraad, het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters zijn ieder met tenminste 1 lid op de vergadering van de Kerkenraad aanwezig.

 
Samenstelling kerkenraad Samenstelling kerkenraad

Voorzitter a.i.
-  Anja van der Hart, tel. 055 - 541.75.71
Scriba
-  Gradus Buitenhuis, tel. 055 - 533.84.50
Predikant
-  Ds. Bart Ramaker, tel. 055 - 751.95.21
Pastorale Raad
-  Pietie van der Meulen - de Jong (voorzitter PR), tel. 055 - 541.99.64
Jeugdraad
-  José Deuze-Dauphin (voorzitter JR), tel. 055 - 540.13.88
College van Diakenen
-  Wim van Drunen (voorzitter CvD), tel. 055 - 534.23.05
-  Wordt vergezeld door steeds roulerend lid van het CvD
College van Kerkrentmeesters
-  Bert van der Zwan (voorzitter CvK),  tel. 055 - 542.23.82
-  Joop Langhout  (secretaris CvK),  tel. 055 - 540.36.41