PKN
Welkom bij de Protestantse Gemeente in Ugchelen
 
Ziekte Ziekte

Bent u ernstig ziek of wordt u opgenomen in het ziekenhuis? Juist dan willen we uw metgezel zijn met behulp van een bezoek, een kaartje of een bloemetje. Het lijkt simpel, maar is vaak ‘hartverwarmend’ voor mensen die in een moeilijke periode van hun leven komen.
U kunt dit verzoek tot contact doorgeven aan uw contactmedewerker of
bij het meldpunt (ziekte, herstel), zie hieronder.

Aandacht bieden kan de kerk op één van de volgende manieren:

  • Bezoek van contactmedewerker of ouderling of predikant.
  • Hulp bieden bij geloofsvragen en geestelijke zorg, hierbij komen o.a. vragen rond gebed en genezing aan de orde.
  • Bronkerkbrief, in overleg vermelden we dit graag op de Bronkerkbrief. Hierdoor kunnen andere gemeenteleden met u meeleven.
  • Gebed, de meeste kwetsbare mensen hebben behoefte aan gebed; soms kunnen ze zelf niet meer bidden. Gebed van de ander/kleine groep wordt als zeer waardevol ervaren.
  • Gebedsintenties voor tijdens de eredienst, aanvragen in de kerk in het voorbedenboek of via email: 
  • Gebedsintenties voor de gebedskring, iedere 2e zondag van de maand om 19:30 uur.

 
Meldpunt (ziekte, herstel) Bronkerkleden Meldpunt (ziekte, herstel) Bronkerkleden

Het is bij de Bronkerk niet altijd bekend dat een gemeentelid opgenomen wordt in het ziekenhuis of in een verpleeg-c.q. revalidatie tehuis. Men loopt er zelf niet mee te koop of vergeet het gewoon door te geven aan de contactmedewerkers.
Gemeenteleden die opgenomen zijn en geen aandacht van de kerk ontvangen, ervaren dit soms als een gemis. Daarnaast is het goed om deze mensen, indien zij daar geen bezwaar tegen hebben, te noemen in de Bronkerkbrief.
Om dit aspect van 'omzien naar elkaar' beter te organiseren, is besloten dat Bea Rigterink-Geurtsen dit in de rol van centraal meldpunt (ziekte, herstel) gaat invullen.

Bea is bereikbaar op: of tel. 055 - 533.37.18

 
 
 

Inloggen

De Bronkerk
  Bronkerk Ugchelen:
  Hoenderloseweg 10
  7339GH Ugchelen.
  Tel. 055 - 533.48.59
 
d
  Predikant:
  Ds. Bart Ramaker
  Tel. 055 - 751.95.21

 
d
  
d  
Kerkelijk werker:
  Remko Groen
  Tel.
06 - 18.27.06.16
 
dd
  Scriba:
  Gradus Buitenhuis
  Tel. 055 - 533.84.50

 
d
  Cantrix/organiste:
  Ingeborg van Dokkum
  Tel. 055 - 533.31.64
 

d
  Beheerder:
  Marinus Ditzel
  Tel. 06 -
50.52.55.01
 
d
  Meldpunt (ziekte, herstel)
  Bea Rigterink
  Tel. 055 - 533.37.18
 
d
  Gebedsintenties
 

    
  Gemeentegroet
  
 
   
  Webteam
 


 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.