Tekst van de week Tekst van de week

Wie het heel druk heeft, verandert zelden van mening -Nietzsche-

Komende zondag

Gastpredikant Ds. J. Weijenberg (Harfsen)
 

 
Kindernevendienst tijdens de zomervakantie Kindernevendienst tijdens de zomervakantie

Van 22 juli t/m 19 augustus is er geen reguliere kindernevendienst.
De aanwezige kinderen worden door de predikant naar voren geroepen en voert een klein gesprekje. De predikant geeft de kinderen een mand mee met de verwerking / kleurplaten / kleurmaterialen / lees en kijkmateriaal en een kleine versnapering.
De kinderen kunnen plaatsnemen achterin de kerk aan de kindernevendiensttafel.
Bij de gebeden of collecte mogen de kinderen weer bij hun ouders / grootouders gaan zitten.
Voor de kinderen bestaat de mogelijkheid om bij het collecteren te helpen.

 
Uit de kerkenraad van juni Uit de kerkenraad van juni

  • Kopij Bronkerkbrief
  • Enquête over de vacature tijd
  • Algemene Verordening Gegevensbescherming
  • Zondag 2 september
  • Wat verder ter tafel kwam

lees meer »
 
Ugchelen voor de voedselbank in juli en augustus Ugchelen voor de voedselbank in juli en augustus

 
Pastoraat in vacaturetijd: ds. De Graaf is consulent Pastoraat in vacaturetijd: ds. De Graaf is consulent

Nu ds. Bart Ramaker is vertrokken, voelen we ons als Bronkerkgemeente  allemaal een beetje “wees”. In geval van ernstige ziekte, van ziekenhuisopname en in geval van overlijden kon je een beroep op hem doen.
Gelukkig hebben we in deze vacante periode een consulent, nl. ds. A.P. de Graaf uit Lieren, die een aantal taken overneemt.  Hij is predikant van PKN Lieren en Hoenderloo en is al vaker consulent geweest in onze gemeente.

lees meer »
 
Ook in 2018 verzamelen we voor de voedselbank Ook in 2018 verzamelen we voor de voedselbank

De Voedselbank Apeldoorn bestaat sinds 2006. Momenteel maken zo’n 270 gezinnen in Apeldoorn wekelijks gebruik van de voedselbank. Mensen die hiervoor in aanmerking kunnen komen hebben minder dan 200,00 euro per maand te besteden. Naar mate het aantal voedselbanken in Nederland groeit is de beschikbaarheid van levensmiddelen uit de landelijke en regionale bedrijven kleiner geworden.

lees meer »
 
Vacatures Bronkerk per 2018

Vacatures Bronkerk per 2018

De Bronkerk heeft veel vrijwilligers. Sommigen zijn heel zichtbaar, anderen minder. Er is van alles te doen, vast ook voor u. Daar is deze oproep voor. Om bij u/jou onder de aandacht te brengen waar op dit moment versterking wordt gezocht. Voor detail kijk bij: Vacatures