Tekst van de week Tekst van de week

Alleen moedige mensen leggen de stenen van de weg der beschaving.-Meral Aksener-

Komende zondag

Vredeszondag ds. J. Weijenberg  Harfsen

 
Bezoek uit India op 30 september. Bezoek uit India op 30 september.

Ruim 1½ jaar is de Bronkerk actief betrokken bij het project “Onderwijs aan Dalit-kinderen” in India. Met veel uiteenlopende acties van de werkgroep Kerk in Actie is inmiddels al zo’n € 15.000 bij elkaar gebracht voor de organisatie CARDS. Hartelijk dank daarvoor!
CARDS wil via de kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten (zg. Bala Bata’s) biedt men huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Door de liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. CARDS besteedt ook veel aandacht aan de thuissituatie van de kinderen en probeert zo de armoede in de achtergestelde gemeenschappen te doorbreken.
Eind september komt een van de medewerkers van CARDS naar Nederland: Ms. Mary. Een unieke gelegenheid om uit de eerste hand geïnformeerd te worden over de activiteiten van CARDS en de voortgang van ons project. Daarom komt ms. Mary op zondag 30 september naar Ugchelen; zij wil ons dan tijdens de kerkdienst kort, en daarna bij de koffie uitgebreider, informeren en ook vragen beantwoorden. De exacte invulling wordt nog met haar besproken, maar u bent in elk geval van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.
En niet onbelangrijk: de diaconale collecte voor de Dalit-kinderen is speciaal gepland op deze zondag. Die wordt (opnieuw) zeer bij u aanbevolen!

 
Waterlooplein najaarsmarkt.

Waterlooplein najaarsmarkt.

Op zaterdag 6 oktober is de najaarsmarkt van de Waterlooplein.
Wie kan ons helpen op die dag of met de voorbereidingen op 5 oktober?
We zoeken sjouwers, inrichters, verkopers en natuurlijk opruimers. Hebt u een aantal uren vrij en lijkt het u leuk, bel met Hettie Wouda 5225221

 
Geloof en wetenschap Geloof en wetenschap

Er  zijn veel vragen rondom geloof en wetenschap, en wat nu rationele argumenten zijn om te geloven. Er is daarom vanaf nu een minibieb met verschillende boeken rondom dit onderwerp. In de hal van de kerk staan in de zuil verschillende boeken die je nu voor een maand kan lenen meer informatie via email van Remko Groen.

 
Toetjesmoment.nl Toetjesmoment.nl

Het duurt nog even maar tijdens de advents periode is er van Remko Groen, onze kerkelijk werker elke dag een filmpje met een gedachte van de dag en een vraag van de dag. Waardoor je elkaar beter leert kennen en meer leert van het christelijk geloof. Het is speciaal voor gezinnen maar leuk voor iedereen. Opgeven voor een herinneringsmail kan hier.

 
Startzondag 2018: Een goed gesprek!

Startzondag 2018: Een goed gesprek!

Aan de hand van de door de PKN voorgestelde thema’s: Een goed gesprek en uitnodigende kerk, heeft een voorbereidingscommissie onder leiding van Remko Groen een speciale dienst verzorgd op zondag 16 september. De leidraad van de dienst was een menu met voor-, hoofd- en nagerecht. Het menu omvatte zang, gedichten, een overdenking, gebed, een stukje film, maar ook interactieve delen met gesprekken in groepjes en met de gehele gemeente n.a.v. kaartjes en foto’s.
Na afloop was er een plezierig napraten met koffie en gebak, spelactiviteiten voor groot en klein en een lunch-BBQ.

 
Kledinginzamelactie van Sam’s Kledingactie Kledinginzamelactie van Sam’s Kledingactie

Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam’s Kledingactie en steun Cordaid Mensen in Nood!
Op zaterdag 6 Oktober a.s vindt in Apeldoorn de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken van 9.00 uur tot 11.00 uur afgeven bij de volgende adressen:

  • Grote Kerk pakeerplaats Koninginnelaan zijde
  • De Hofstad  Hofveld 52
  • Julianakerk zijde Bloemheuvellaan
  • Bronkerk Hoenderloseweg  
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat Basisonderwijs voor kinderen van 6 tot 14 jaar in crisisgebieden in de Centraal Afrikaanse Republiek.

lees meer »
 
Zondag 7 oktober kerkcafé “met hart en ziel iets do

Zondag 7 oktober kerkcafé “met hart en ziel iets do

Waar komt de bevlogenheid vandaan bij mensen om met hart en ziel iets te doen.
We hebben deze avond 2 gasten in ons midden, Jannie van Asselt en Jan Hamberg, die daar over komen vertellen.
Jannie van Asselt is rouwtherapeut. Zij is pas gestart met haar praktijk
‘Vlinder-tranen’ en komt vertellen hoe zij zich, met hart en ziel, inzet voor mensen die een beroep op haar doen.
En Jan Hamberg, de nieuwe cantor-organist in de Bronkerk, die, ook met hart en ziel, probeert mensen door muziek te inspireren. Van harte welkom om daar , onder het genot van een kopje koffie en een drankje, met elkaar over in gesprek te raken. 
Graag tot 7 oktober om 20.00-uur in de Bronkerk.

 
Uit de CvD-vergadering van 3 september Uit de CvD-vergadering van 3 september

  • Diaconaal project voor de Dalitkinderen
  • 40-Dagentijd in 2019

lees meer »
 
Uit de Pastorale Raad september 2018 Uit de Pastorale Raad september 2018

  • Zomergroetenactie was weer een succes
  • Op zoek naar andere vormen van contact
  • Uitvaartteam.

lees meer »
 
Café doodgewoon over Palliatieve zorg thuis. 25 september

Café doodgewoon over Palliatieve zorg thuis. 25 september

Mensen hebben een sterke voorkeur om de laatste fase van hun leven thuis door te brengen. Daar kan verpleging en verzorging geboden worden. Gespecialiseerde verpleegkundigen kunnen ook begeleiding bieden als er (nog) geen thuiszorg nodig is. Naast ondersteuning door beroepskrachten zoals de verpleegkundige palliatieve zorg kan er ook een beroep gedaan worden op speciaal opgeleide vrijwilligers. Is er een indicatie nodig voor deze vormen van zorg? Waarvoor komt u in aanmerking? Wat zijn de kosten? Wie doet wat? Deze vragen worden beantwoordt en er is volop ruimte voor uw eigen vragen.
Gastsprekers Thea Katerberg, transferverpleegkundige Gelre Ziekenhuis, Hetty van Veen, coördinator bij de Kap en hospice Apeldoorn en Helma Siegelaar, verpleegkundige palliatieve zorg bij Klein Geluk. 
Wat is Café Doodgewoon?
Café Doodgewoon is dé ontmoetingsplek in Oost -Veluwe waar informatieve thema’s over palliatieve zorg besproken worden. Mensen met een levensbedreigende ziekte, hun familie, vrienden en andere belangstellenden voor dit thema zijn van harte welkom. Het netwerk palliatieve zorg Oost Veluwe organiseert deze avonden in de gemeente Apeldoorn. Er zijn altijd meerdere ervaren hulpverleners en vrijwilligers aanwezig van de Kap en hospice Apeldoorn. Deze avond wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Apeldoorn.
Wanneer en waar
Wilde Pieters, Hoofdstraat 175, 7311 AZ Apeldoorn
Het programma begint om 19.30 uur en eindigt rond 21.00 uur. Vanaf 19.00 uur staan de koffie en thee klaar en bent u van harte welkom.
Aanmelden is niet nodig en toegang is gratis.

 
Ugchelen voor de voedselbank in september Ugchelen voor de voedselbank in september

 
Pastoraat in vacaturetijd: ds. De Graaf is consulent Pastoraat in vacaturetijd: ds. De Graaf is consulent

Nu ds. Bart Ramaker is vertrokken, voelen we ons als Bronkerkgemeente  allemaal een beetje “wees”. In geval van ernstige ziekte, van ziekenhuisopname en in geval van overlijden kon je een beroep op hem doen.
Gelukkig hebben we in deze vacante periode een consulent, nl. ds. A.P. de Graaf uit Lieren, die een aantal taken overneemt.  Hij is predikant van PKN Lieren en Hoenderloo en is al vaker consulent geweest in onze gemeente.

lees meer »
 
Ook in 2018 verzamelen we voor de voedselbank Ook in 2018 verzamelen we voor de voedselbank

De Voedselbank Apeldoorn bestaat sinds 2006. Momenteel maken zo’n 270 gezinnen in Apeldoorn wekelijks gebruik van de voedselbank. Mensen die hiervoor in aanmerking kunnen komen hebben minder dan 200,00 euro per maand te besteden. Naar mate het aantal voedselbanken in Nederland groeit is de beschikbaarheid van levensmiddelen uit de landelijke en regionale bedrijven kleiner geworden.

lees meer »
 
Vacatures Bronkerk per 2018

Vacatures Bronkerk per 2018

De Bronkerk heeft veel vrijwilligers. Sommigen zijn heel zichtbaar, anderen minder. Er is van alles te doen, vast ook voor u. Daar is deze oproep voor. Om bij u/jou onder de aandacht te brengen waar op dit moment versterking wordt gezocht. Voor detail kijk bij: Vacatures