Tekst van de week Tekst van de week
De geboorte, dood en opstanding van Jezus betekent dat op een dag alles wat triest is, onwaar zal zijn.
-Tolkien-

Komende zondag
Tot 1 juni zijn in verband met het Cororna-virus alle bijeenkomsten, inclusief kerkdiensten, afgezegd.
De kerkdiensten in de Bronkerk zullen in ieder geval t/m 12 april (Pasen) via http://www.kerkomroep.nl digitaal te beluisteren zijn. Soms is de site overbelast, probeer het later dan nog eens.
Donderdag 9 april, Witte Donderdag 19.30 uur: ds. A. R. Davelaar, Maaltijd van de Heer;
Vrijdag 10 april, Goede Vrijdag 19.30 uur: ds. A. R. Davelaar;
Zaterdag 11 april, Stille Zaterdag 19.30 uur: ds. A. R. Davelaar;
Zondag 12 april, 1e Paasdag 10.00 uur: ds. E. van Iperen.
 
Jaarrekeningen College van Kerkrentmeesters (CvK) en College van Diakenen(CvD) 2019 Jaarrekeningen College van Kerkrentmeesters (CvK) en College van Diakenen(CvD) 2019
Op de gemeentevergadering in het voorjaar staan de jaarrekeningen van het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters altijd op de agenda. Deze gemeentevergadering gaat niet door. De KR heeft de jaarrekeningen 2019 goedgekeurd en zij liggen nu ter inzage voor de gemeente.
Vanaf 6 april kunt u de jaarrekeningen digitaal of telefonisch opvragen bij de scriba:   of  06-10917060. Geef daarbij aan of u een digitale of papieren versie wilt ontvangen.
Voor vragen kunt u terecht bij de penningmeesters van het CvD ( ) of CvK () en in cc naar  
Tot 24 april kunt u reageren/vragen stellen etc. In de week daarna heeft de KR dan nog tijd om te zien
wat er gedaan moet of kan worden met de reacties. Als het lukt willen we voor 1 mei dit proces  afronden. De kascontrole loopt hieraan parallel.
 
De kerk is geen gebouw – de kerk dat zijn wij! Juist nu!

De kerk is geen gebouw – de kerk dat zijn wij! Juist nu!
Er hangt een prachtige banier buiten bij de Bronkerk. Daar staat op: ‘De kerk is geen gebouw – dat zijn wij! Juist nu!’ Wij met z’n allen! Wij willen in deze tijd laten zien dat de kerk niet afhankelijk is van een gebouw. Wij met elkaar vormen een levende gemeenschap, waar het niet gaat om vrome woorden. Het gaat om het handen en voeten geven aan Jezus’ opdracht: omzien naar elkaar, voor elkaar op de bres staan en met elkaar meeleven, met een ieder die op ons pad komt, geloofsgenoot, dorpsgenoot of verre genoot, zonder aanziens des persoons.
Iedere zondag een kerkdienst! Luister mee op kerkomroep.nl, en volg ons via instagram, twitter, facebook en www.bronkerk.nl’, staat er op de banner. Een uitnodiging die nu door velen wordt gezien, waar zij gehoor aan kunnen geven om juist in deze tijd bemoedigd, getroost en geïnspireerd te worden.
 
Gevolgen corona-virus

Gevolgen corona-virus
Naar aanleiding van de opnieuw verscherpte maatregelen tegen het coronavirus die gelden tot 1 juni 2020 hebben wij ook de activiteiten in en rond de Bronkerk moeten aanpassen. Eén van deze nieuwe maatregelen is het verbod om met meer dan 3 mensen bij elkaar te komen.
Dit betekent dat we tot 1 juni geen kerkdiensten mogen houden en alle vergaderingen en bijeenkomsten tot die datum zijn komen te vervallen.  .

Dit is een beslissing die ons veel pijn doet. Voor de komende weken betekent dit dat we niet als gemeente bij elkaar kunnen komen. Evenals afgelopen zondag zal er wekelijks een digitale kerkdienst worden opgenomen en uitgezonden. 
Via onze website www.bronkerk.nl en de digitale nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Namens de Kerkenraad
Chris de Winter (scriba)
 
Lichtjes van hoop

Lichtjes van hoop
 
Pasen: Knutseltips Pasen: Knutseltips
Rondom Pasen is het een heel goed idee om te gaan knutselen met uw kind of om lekker zelf te knutselen en te praten over het paasverhaal. Zeker in deze tijd. Een bekend voorbeeld is eieren versieren, maak het je zo makkelijk als je wilt. Tip google op “paaseieren schilderen voorbeelden” en kijk dan op afbeeldingen. Wie weet inspireert het u of uw kind om mooie eieren te schilderen. Tip: Kook eerst uw ei en dan pas schilderen, zodat er geen verf af gaat en u veilig uw ei kan opeten. Natuurlijk is eieren schilderen leuk, maar u kunt nog veel meer leuke knutselwerken rondom Pasen vinden en samen maken als gezin. Maak samen een leuk schilderij of maak met lego of poppen een prachtig onderdeel uit het paasverhaal. Google voor meer ideeën “pasen knutselen christelijk” en kijk bij afbeeldingen. Maak het zo makkelijk als u en uw kind willen, denk dus niet altijd te moeilijk :-D
Wat ook voor inspiratie kan helpen is dit instagram-account https://www.instagram.com/tussenkunstenquarantaine/ Natuurlijk ben ik heel nieuwsgierig naar de mooie kunstwerken, dus maak een foto en stuur naar en deel de eindresultaten met elkaar, bijvoorbeeld via WhatsApp, Instagram of Facebook. Succes!!!
Groetjes Remko Groen
Kerkelijkwerker Bronkerk
Tel. 0618270616
 
 
Centrum voor Levensvragen Centrum voor Levensvragen
BESCHIKBAARHEID GEESTELIJK VERZORGERS
Ouderen in Nederland maken zich grote zorgen over de risico's van het coronavirus. En na de oproep van minister Bruno Bruins om kwetsbare ouderen niet te bezoeken, zijn veel ouderen eenzaam. Geestelijk verzorgers van het Centrum voor Levensvragen bieden daarom telefonische ondersteuning aan voor thuiswonende ouderen.
lees meer »
 
Op weg naar Pasen

Op weg naar Pasen
Het boekje “Op weg naar Pasen” is weer beschikbaar.Dit u kan helpen de 40-dagentijd bewuster en intenser te beleven. Voor elke dag wordt u iets aangeboden om te lezen en om bij stil te staan. Dit alles vanuit de gedachte dat bezinning op wat we als de kern van ons geloof zien, helpt om dat geloof op Pasen des te vreugdevoller te kunnen vieren.
 
Diaconaal project als cadeautip Diaconaal project als cadeautip
Viert u een jubileum, bruiloft, geboorte of afscheid en heeft u zelf geen behoefte meer aan een cadeau omdat ‘u alles toch al heeft’?
Denk dan eens aan ons diaconale project Casa Speranta in Moldavië!
Deze is bijzonder geschikt om het werk van de familie Bejan met een speciale gift te steunen, zodat zij hun droom kunnen verwezenlijken met de bouw van een gezinshuis voor weeskinderen. Zamel zelf geld in of vraag uw gasten hun gift rechtstreeks naar Kerk in Actie over te maken.
Bankrekening:  NL72 RABO 0103 115 773
t.n.v. Diaconie Bronkerk o.v.v. kindertehuis Moldavië
Namens de familie Bejan, hartelijk dank
 
 
Digitale Nieuwsbrief Bronkerk Digitale Nieuwsbrief Bronkerk
Vanaf januari 2019 zal de Bronkerk beschikken over een Digitale Nieuwsbrief. Daarin komt allerlei nieuws uit de gemeente. De Nieuwsbrief is tevens bestemd voor meer persoonlijke zaken, zoals geboorte, ziekte, overlijden, om zo ook het meeleven met elkaar als Bronkerkgemeenschap te bevorderen. Deze brief wordt zo mogelijk wekelijks per mail wordt verstuurd naar mensen die zich daarop hebben geabonneerd.
lees meer »
 
Vacatures Bronkerk

Vacatures Bronkerk
De Bronkerk heeft veel vrijwilligers. Sommigen zijn heel zichtbaar, anderen minder. Er is van alles te doen, vast ook voor u. Daar is deze oproep voor. Om bij u/jou onder de aandacht te brengen waar op dit moment versterking wordt gezocht. Voor detail kijk bij: Vacatures
 
Mededeling voor Samsung Tablet gebruikers Mededeling voor Samsung Tablet gebruikers
Als u met uw Samsung Tablet onze website bekijkt, kan het voorkomen dat het menu dat u aantikt niet open blijft staan. Dat is erg vervelend omdat u dan niet één van de submenu’s kunt kiezen.
We zijn er achter gekomen dat als u op het pijltje achter het menu-item twee maal (snel) achter elkaar tikt, het menu open blijft staan, zodat u een keuze kunt maken uit één van de submenu’s.