De Pastorale Raad vergaderde juni 2018 De Pastorale Raad vergaderde juni 2018

 

  • Huiskamerkringen
  • Vacatures contactmedewerkers
  • Pastorale zorg in Sprengenhof
  • Zaken die verder de revue passeerden
 
Huiskamerkringen
Het afgelopen seizoen was het eerste jaar dat er Huiskamerkringen “draaien”. Totaal vijf groepen hebben zich een aantal keren beziggehouden met een onderwerp dat steeds door een of enkele personen werd voorbereid. Over het algemeen wil men graag doorgaan om zo verdieping te zoeken over onderwerpen die met het geloof te maken hebben. We hopen ook het komend seizoen weer verder te gaan met deze Huiskamerkringen. Deze staan ook open voor niet-leden van de Bronkerk. Opgave kan bij Mientje Schep, tel. 5330008.
 
Vacatures contactmedewerkers
Door verhuizing, vertrek of afscheid zijn er weer enkele vacatures voor contactmedewerker in sectie 2 en 3. Het zou fijn zijn als mensen die dit werk voor een periode willen doen zich melden. Het betreft het bezoeken van tussen de 10 en 20 adressen. “Omzien naar elkaar” is en blijft van belang. Wie pakt de uitdaging aan? Misschien heeft u al lang gedacht: Zou dit iets voor mij zijn? Probeer het eens. Graag melden bij Pietie van der Meulen, tel. 5419964.
Ook neemt Ton Volgenant aan het einde van het jaar afscheid als secretaris van de Pastorale Raad. Ook voor dit werk zoeken we iemand.
 
Pastorale zorg in Sprengenhof
Tijdens een afscheidsbijeenkomst werden alle mensen die betrokken waren bij de vieringen in Sprengenhof bedankt. Het aantal vrijwilligers was de laatste tijd aanzienlijk meer dan het aantal bezoekers. Organisten, voorgangers en begeleiders werden bedankt voor hun trouw in het werk dat ze de afgelopen jaren gedaan hebben.
Er worden nu gesprekken gevoerd hoe de pastorale zorg beter passend gemaakt kan worden. Het moet aansluiten bij de aard van de patiënten.
 
Zaken die verder de revue passeerden:
  • Zomergroetenactie: kaarten als groet van gemeenteleden
  • Digitale Nieuwsbrief: er zijn nu 4 mensen gevonden die hem willen maken
  • Bezoekwerk ouderlingen: Hoe doe je dat? Verschillen en overeenkomsten
  • Programma Kerkcafé nieuw seizoen bijna rond.
  • Voorbereiding Toerustingsbijeenkomst contactmedewerkers 15 jan. 2019.

terug