PKN
Welkom bij de Protestantse Gemeente in Ugchelen
 
HET IS ZOVER: DE KEUZE VOOR ONZE KERKELIJK WERKER IS GEMAAKT! HET IS ZOVER: DE KEUZE VOOR ONZE KERKELIJK WERKER IS GEMAAKT!

Het verheugt de kerkenraad zeer u mee te kunnen delen dat  zij op donderdagavond, 24 augustus, de voordracht van de sollicitatiecommissie voor een kandidaat voor de functie van kerkelijk werker jeugd/jonge gezinnen Bronkerk van harte unaniem heeft gesteund en akkoord gaat met de benoeming van de heer Remko Groen uit Lelystad. Remko is een gedreven en enthousiast kerkelijk werker met een brede ervaring van 10 jaar in het werkveld.
In de  Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland’ staat vermeld dat kerkelijk werkers worden benoemd door de kerkenraad en vervolgens worden aangesteld door het college van kerkrentmeesters dan wel het college van diakenen, en worden voorgesteld aan de gemeente.
De Kerkorde stelt ook dat de kerkenraad de kerkelijk werker verkiest tot ouderling of diaken. Deze wordt bevestigd als ambtsdrager voor de duur van de aanstelling.
De kerkenraad laat u weten dat Remko Groen zich bereid heeft verklaard het ambt van ouderling op zich te nemen en draagt daarom zijn naam aan u voor.
Natuurlijk bent u nieuwsgierig naar Remko. Wie is hij, wat is zijn achtergrond, wat is zijn ervaring, zijn motivatie… Daarom zullen leden van de kerkenraad en van de sollicitatiecommissie u na afloop van de dienst op 3 september a.s. informeren en vragen beantwoorden. Ook zal Remko Groen zichzelf op geheel eigen wijze aan u voorstellen.
Tot 5 dagen na de bekendmaking kunnen bezwaren tegen de bevestiging in de kerkenraad worden ingediend. Indien er geen gegrond geachte bezwaren worden ingediend zal Remko Groen in oktober worden bevestigd. De datum wordt nog bekend gemaakt.
Wij zijn zeer dankbaar voor het vele werk dat de sollicitatiecommissie heeft verricht. De wijze waarop zij haar taak heeft verricht verdient een groot compliment. Zo heeft zij voortdurend op heldere wijze naar de gemeente over de voortgang van haar werk gecommuniceerd. Ook haar voordracht van de kerkelijk werker van hun keuze was zeer grondig en overtuigend.
 
Namens kerkenraad Anja van der Hart en Gradus Buitenhuis
 

terug
 
 
 

Inloggen

De Bronkerk
  Bronkerk Ugchelen:
  Hoenderloseweg 10
  7339GH Ugchelen.
  Tel. 055 - 533.48.59
 
d
  Predikant:
  Ds. Bart Ramaker
  Tel. 055 - 751.95.21

 
dd
  Scriba:
  Gradus Buitenhuis
  Tel. 055 - 533.84.50

 
d
  Cantrix/organiste:
  Ingeborg van Dokkum
  Tel. 055 - 533.31.64
 

d
  Beheerder:
  Marinus Ditzel
  Tel. 06 -
50.52.55.01
 
d
  Meldpunt (ziekte, herstel)
  Bea Rigterink
  Tel. 055 - 533.37.18
 
d
  Gebedsintenties
 

    
  Gemeentegroet
  
 
   
  Webteam
 
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.