PKN
Welkom bij de Protestantse Gemeente in Ugchelen
 
Uit de Pastorale Raad sept. 2017 Uit de Pastorale Raad sept. 2017

Uit de Pastorale Raad sept. 2017

  • Meeleven in de vakantietijd
  • Huiskamerkringen
  • Geestelijke verzorging Sprengenhof en Rumah Saya
 
Meeleven in de vakantietijd
Verschillende gemeenteleden die aan huis gebonden zijn, hebben in de afgelopen vakantieperiode een groet in de vorm van een ansichtkaart gekregen van soms onbekende Bronkerkgangers. Dat werd zeer gewaardeerd, getuige een van de opmerkingen : “We hebben enkele kaartschrijvers kunnen bedanken, anderen helaas niet. Toch willen we allen bedanken voor deze actie. Het is fijn te weten dat we er nog bij horen”.
Die waardering heeft ons doen besluiten ook volgend jaar hiermee door te gaan.
 
Huiskamerkringen
De aanmeldingen voor deze nieuwe activiteit komen binnen bij Mientje Schep. We hopen dit jaar met minimaal 4 groepen aan de slag te gaan. Materiaal is beschikbaar, er worden coördinatoren voor iedere kring gezocht: een persoon die voor de communicatie en de voortgang zorgt. Van de leden van zo’n kring wordt verwacht dat ze meebeslissen over de te bespreken onderwerpen en zo mogelijk ook zelf zo’n onderwerp voorbereiden.
We hopen op een goede start en wensen alle kringen toe dat de gesprekken en de ontmoetingen leiden tot verdieping van geloof en onderlinge verbondenheid.
 
Geestelijke verzorging Sprengenhof en Rumah Saya
In beide genoemde woonzorgcentra wonen mensen die lid zijn van de Bronkerk. Op verschillende manieren wordt er aandacht aan hen besteed. Natuurlijk allereerst door bezoeken van de contactmedewerkers en ouderlingen pastoraat.
In Rumay Saya worden een keer per maand bijeenkomsten verzorgd door de wijkouderling.  Hier wordt een half uur gezongen en geluisterd naar een korte meditatie.
Al jaren wordt er in Sprengenhof om de week op maandagochtend een weekopening gehouden door een predikant of een vrijwilliger vanuit de Bronkerk. Deze bijeenkomsten vinden plaats in de even weken en duren van 10.15 uur tot ongeveer 11 uur.
Doordat de mensen die daar wonen steeds meer hulp behoeven en dus niet meer naar de weekopening kunnen komen, vermindert het aantal bezoekers. Toch willen we deze mogelijkheid om min of meer kerkelijk betrokken te blijven, niet zomaar laten stoppen. Ook buurtbewoners en andere belangstellenden die niet in de gelegenheid zijn om op zondag naar de kerk te gaan, zijn hier van harte welkom. De bijeenkomsten worden vermeld in De Bron op de lijst van activiteiten van Sprengenhof.

terug
 
 
 

Inloggen

De Bronkerk
  Bronkerk Ugchelen:
  Hoenderloseweg 10
  7339GH Ugchelen.
  Tel. 055 - 533.48.59
 
d
  Predikant:
  Ds. Bart Ramaker
  Tel. 055 - 751.95.21

 
d
  
d  
Kerkelijk werker:
  Remko Groen
  Tel.
06 - 18.27.06.16
 
dd
  Scriba:
  Gradus Buitenhuis
  Tel. 055 - 533.84.50

 
d
  Cantrix/organiste:
  Ingeborg van Dokkum
  Tel. 055 - 533.31.64
 

d
  Beheerder:
  Marinus Ditzel
  Tel. 06 -
50.52.55.01
 
d
  Meldpunt (ziekte, herstel)
  Bea Rigterink
  Tel. 055 - 533.37.18
 
d
  Gebedsintenties
 

    
  Gemeentegroet
  
 
   
  Webteam
 


 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.