Digitale Nieuwsbrief Digitale Nieuwsbrief

Omdat de abonnees mensen zijn die geïnteresseerd zijn in actueel nieuws de Bronkerk betreffende, kunnen we hier vooral meer persoonlijk nieuws melden, zoals over ziekte e.d, voor zover de betrokkenen daar prijs op stellen. Daaraan is behoefte, zo is gebleken. Een ander voordeel van een digitale nieuwsbrief is dat jongeren op deze manier beter bereikt worden. Velen van hen, zo niet de meesten, lezen de papieren informatie niet.
Gemeenteleden (en andere belangstellenden) kunnen zich t.z.t. via de website abonneren met hun mailadres.
Iedere vrijdag moet die brief liefst ’s avonds van stapel lopen. Mensen die dus iets te melden hebben moeten dat uiterlijk donderdagavond aanleveren. Abonnees (en we denken ook aan de jeugd van de kerk) kunnen erop rekenen dat zij op zaterdagochtend een mail van de kerk ontvangen hebben met rubrieken als: vieringen met extra vermeldingen, collectebestemmingen, bloemengroet/ kaart  met achtergrondinformatie; meeleven:  overledenen, zieken, huwelijksjubilea, bedankjes; agenda: vergaderingen, activiteiten, bijeenkomsten; verslagen; verantwoording giften.
 
Gezocht Mensen om de Digitale Nieuwsbrief te maken
We zoeken minimaal 4 mensen die bij toerbeurt die Nieuwsbrief in elkaar willen zetten, de aangedragen kopij willen redigeren en ordenen volgens een vast format. Wie van jullie is bereid en heeft tijd op vrijdag één maal per 4 weken, om deze taak op zich te nemen? Het werk kan van huis uit gebeuren. Vereiste is dus wel dat je goed kunt omgaan met de computer. Er worden geen foto’s opgenomen, alleen platte tekst.
Er zijn al twee mensen gevonden. We zijn benieuwd wie deze een uitdaging ook willen aangaan. Graag op korte termijn reageren bij Pietie van der Meulen,
 

terug