Uit de Pastorale Raad oktober 2018 Uit de Pastorale Raad oktober 2018

Tussentijdse evaluatie Beleidsplan
José Deuze was in haar hoedanigheid van voorzitter Kerkenraad deze vergadering aanwezig om samen te bespreken hoe binnen de Pastorale Raad de stand van zaken betreffende het Beleidsplan is.
Er zijn en worden een aantal speerpunten aangepakt: het opzetten en uitbouwen van huiskamerkringen, lief en leed delen om meer mee te kunnen leven met elkaar, gericht pastoraat aan ouderen. Het zijn weerkerende onderwerpen in de vergadering, maar het Beleidsplan duurt dan ook tot 2021.

Honingmarkt
Als Bronkerk hadden we een kraam ingericht tijdens de Honingmarkt. We presenteerden daar de activiteiten van onze kerk. Het pepermuntje dat werd aangeboden wekte herinneringen aan vroeger en soms een gesprek over de kerk en geloven nu. Een activiteit die in ieder geval voor herhaling vatbaar is.

Digitale weekbrief
Er worden stappen gezet om te komen tot het opzetten van een digitale weekbrief. Die zal, naar we hopen, gelegenheid geven om uitgebreider informatie te verschaffen over zaken vanuit de kerk. Ook is er dan, meer dan via Bron, Bronkerkbrief en website, gelegenheid om persoonlijke zaken over gemeenteleden te melden. Maar dat zal altijd met goedkeuring van de betreffende mensen gaan. En dat is, met het technische deel, een van de grote aandachtspunten bij het opzetten van deze nieuwe vorm van communicatie.

terug