Welkom in mijn tuin Welkom in mijn tuin
Gemeenteleden die dat kunnen en willen stellen hun tuin, of bij slecht weer hun huiskamer, beschikbaar om ‘s zondags na de dienst, van ong. 11.00 uur tot ong. 12.00 uur met andere kerkgangers samen koffie of thee te drinken.  Het gaat hierbij om ontmoeting en gezelligheid, er is dus geen programma o.i.d.
Hiervoor hangt er een schema in de hal van de Bronkerk met de zondagen in juni, juli en augustus. Daarop kunnen de mensen die gastheer/ gastvrouw willen zijn bij de zondag van hun keuze hun naam en adres invullen. Op de eerste zondag van iedere maand drinken we, zoals gewoonlijk, koffie in de Duiker.
Per week wordt op de beamer, de digitale nieuwsbrief en de bronkerkbrief bekend gemaakt waar we die zondag welkom zijn. Gemeenteleden die komen koffiedrinken hoeven zich niet aan te melden, het is dus een verrassing hoeveel mensen er komen. Als u gaat koffiedrinken op één of meer van deze zondagen en u bent met de auto, wilt u dan eens om u heen kijken of er iemand is die wel graag mee wil doen maar geen vervoer heeft?   We hopen op een zonnige zomer met veel fijne ontmoetingen!
De Pastorale Raad van de Bronkerk.
terug