Diaconaal project Casa Speranta. Financieel overzicht 2020 Diaconaal project Casa Speranta. Financieel overzicht 2020

Dankbaar zijn we met het financieel resultaat dat we geboekt hebben in dit allesbeperkende covid-19 jaar 2020.
We konden weinig fysieke acties organiseren. We mochten elkaar niet ‘ontmoeten’. De Duiker zat dicht. Dan is het verbazingwekkend hoeveel andere creatieve ideeën gerealiseerd werden ter ondersteuning van ons diaconaal project: De oprichting van kinderhuis ‘Casa Speranta’ in Moldavië.

  • Er werden mondkapjes gemaakt en verkocht aan huis,
  • Cadeaus samengesteld vanuit de Waterloopleinmarkt, die niet door kon gaan,
  • Speculaastaarten werden als gewoonlijk verkocht maar nu thuis gebracht en Autobedrijf Van As werd ingericht als afhaal- en verkooppunt,
  • We gingen in de nazomer appels plukken in Welsum. Daar konden we ons aan de 1,5 meter afstand houden,
  • En last but not least de persoonlijke giften die online werden geschonken.

Dat alles heeft een verbluffend resultaat opgeleverd van € 11.423,27!
U kunt Casa Speranta blijven steunen. Elke gift is welkom en kan worden overgemaakt op Bankrekening:  NL72 RABO 0103 115 773 t.n.v. Diaconie Bronkerk o.v.v. Moldavië.

De familie Bejan van Casa Speranta is u dankbaar!

 
Diaconaal project Diaconaal project


CASA SPERANTA – NECULAIEUCA MOLDAVIË
Met een diaconaal project wil het College van Diakenen de gemeente voorgaan en stimuleren in aandacht en zorg voor de medemens in nood, dichtbij en verder weg. Het project omvat acties van de diaconie en gemeenteleden voor het inzamelen van geld ten behoeve van een gericht doel. Zo willen we graag invulling geven aan het 'omzien naar elkaar'.

Sedert enige jaren is de Bronkerk betrokken bij de kinderen in Moldavië. Al in 2011 heeft de Bronkerk haar hulp verleend aan de finishing touch van de bouw van het kinderhuis “Kom en Zie” in het plaatsje Orhei. Via Diaconale reizen is al menig gemeentelid in Orhei geweest.
Daar werd het eerste contact gelegd met de familie Bejan in Neculaieuca. Gheoghe en Tamara Bejan zijn in 2014 begonnen met de bouw van een gezinshuis voor weeskinderen in Niculaieuca, Casa Speranta genaamd “House of Hope”. Beiden kennen door hun werk op school de trieste situatie van de kinderen in de verschillende gezinnen en weten hoe hard een dergelijk huis nodig is.
Gedreven door een grote dosis bewogen overtuiging en doorzettingsvermogen én vertrouwen op God zijn zij van start gegaan.
Het familiehuis wil hoop geven aan kinderen in nood. Kinderen zonder ouders dan wel ouderlijk gezag.
Hoop voor morgen en hoop voor hun toekomst, door ze te laten opgroeien in een stabiele en veilige omgeving. Daar waar liefde en persoonlijke aandacht aan de kinderen gegeven wordt en waar de kinderen de mogelijkheid geboden wordt om zich persoonlijk en geestelijk te ontwikkelen waarmee ze meer kansen krijgen voor de toekomst.
Het familiehuis wil dat doen vanuit de inspiratie van het Evangelie en Gods onvoorwaardelijke liefde voor de kinderen. De leiding van het familiehuis stelt zich ten doel een educatieve en spirituele (christelijke) omgeving te waarborgen waar kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen.
In 2014 is er een delegatie jongeren van de Bronkerk afgereisd naar Neculaieuca waar (letterlijk) het fundament voor “Casa Speranta” is gelegd.
De diaconale reizen stopten na 2014 maar de contacten zijn behouden gebleven. En zoals Hij het werk van zijn hand niet loslaat is het nu aan ons verder te brengen wat we daar begonnen zijn. Samen met de familie Bejan, de Gereformeerde kerk te Zuilichem en de Goede Herderkerk en Grote Kerk beide te Apeldoorn zal Casa Speranta worden opgebouwd en ingericht.
 
Steun dit werk
Ook ú kunt helpen dit project tot een succes te maken met een gift aan de diaconie van de Bronkerk.
Bankrekening:  NL72 RABO 0103 115 773
t.n.v. Diaconie Bronkerk o.v.v. kindertehuis Moldavië

Taakgroep Kerk in Actie:
De werkgroep Kerk in Actie houdt zich bezig met het diaconale project en biedt ondersteuning aan de diaconie. Er lopen diverse activiteiten én er worden nieuwe op touw gezet om geld te genereren. Wilt u ook uw steentje bijdrage aan het diaconale werk van uw gemeente? Wij kunnen uw hulp hard gebruiken! Laat het één van ons weten.
De werkgroep bestaat uit: Nelly de Boer, Hans Bruijn, Ellie Buitenhuis, Inge van Vemde, Marinus Ditzel en Cor van As.