Kleine huiskamerkringen

Kleine huiskamerkringen
De Pastorale Raad heeft als speerpunt voor de komende jaren gemaakt: het opzetten van kleine huiskamerkringen. Inmiddels zijn er zes groepen die regelmatig bij elkaar komen. Het doel is elkaar te ontmoeten en op te bouwen rond zingevingsvraagstukken.
Er is materiaal (boeken, dvd’s met gespreksvragen, gesprekskaarten) gezocht dat geschikt is om hierbij te gebruiken. De meeste groepen hebben ook zelf materiaal gevonden en dit kan ook gebruikt worden door anderen. Alle materialen zijn ondergebracht in de mediatheek in de kerkenraadskamer. De catalogus is ook digitaal in te zien.
Wilt u ook meedoen in zo’n kring, dan wordt er gekeken of er plek is in een bestaande groep. Het is ook mogelijk om een nieuwe groep te starten bij voldoende aanmeldingen. Omdat we deze groepen een open karakter willen geven zijn ook andere Ugchelenaren welkom. Misschien kent u iemand die ook interesse heeft.
Startdatum: afhankelijk van de groep ergens in oktober.
Om bij elkaar te komen is het ook mogelijk om in de kerk af te spreken, dan contact opnemen met stichting de Duiker.
Info en opgave: Mientje Schep, Brouwersmolenweg 361b, tel. 533.00.08, mientjeschep@hotmail.com
 
Bezoek Bezoek
Het bezoekwerk in de Bronkerk wordt gedaan door de contactmedewerkers, de ouderlingen pastoraat en de predikanten.
Bij bijzondere gelegenheden, zoals ziekte, huwelijksjubilea en bij verjaardagen van 75 jaar, 80 jaar en ouder komt de contactmedewerker namens de kerk bij u op bezoek.
Mochten er omstandigheden zijn, waarbij bezoek van uw ouderling of predikant wenselijk is, dan kunt u met één van hen contact opnemen, zie hiervoor het overzicht van de Sectie-indeling van de Pastorale Raad
 
 
Vieringen voor ouderen met Pasen en Kerst Vieringen voor ouderen met Pasen en Kerst
De taakgroep Ouderen, onderdeel van het College van Diakenen, organiseert voor ouderen en alleenstaanden op de zondagen voor Kerst en Pasen een speciale middag. Onderdeel daarvan zijn een viering en een maaltijd. Uitnodigingen daarvoor worden in De Bron geplaatst.
Contactpersoon: Bea Rigterink, 055-5333718
 
 
Woonzorgcentra Woonzorgcentra

Woonzorgcentrum Sprengenhof en PiekemahofBewoners van Sprengenhof en de aanleunende zorgwoningen van de Piekemahof die lid zijn van de Bronkerk, worden regelmatig bezocht door een ouderling/contactmedewerker.
Wanneer nodig wordt ook een bezoek gebracht door de predikant.

Ouderling voor Sprengenhof (in sectie 2)
Marijke van de Roest - van Dronkelaar, tel. 055-5427351
Contactmedewerkers voor Sprengenhof:
Riet Wijting - Brouwer 055-5335911
Jessica de Weerd 055-5335386

Woon- en Zorgcentrum Rumah SayaRumah Saya is een Woon- en Zorgcentrum voor ouderen uit het voormalige Nederlands-Indië of het huidige Indonesië.
De Bronkerk verleent hier pastorale zorg aan de leden van de Bronkerk. Daarnaast aan bewoners die daar zelf om vragen of op aanvraag van het verzorgend personeel.

Coördinatie en medewerker in het pastoraat:
Mientje Schep, tel. 055-5330008