Bezoek Bezoek

Het bezoekwerk in de Bronkerk wordt gedaan door de contactmedewerkers, de ouderlingen pastoraat en de predikanten.
Bij bijzondere gelegenheden, zoals ziekte, huwelijksjubilea en bij verjaardagen van 75 jaar, 80 jaar en ouder komt de contactmedewerker namens de kerk bij u op bezoek.
Mochten er omstandigheden zijn, waarbij bezoek van uw ouderling of predikant wenselijk is, dan kunt u met één van hen contact opnemen, zie hiervoor het overzicht van de Wijkindeling van de Pasrorale Raad
 

 
Vieringen voor ouderen met Pasen en Kerst Vieringen voor ouderen met Pasen en Kerst

De taakgroep Ouderen, onderdeel van het College van Diakenen, organiseert voor ouderen en alleenstaanden op de zondagen voor Kerst en Pasen een speciale middag. Onderdeel daarvan zijn een viering en een maaltijd. Uitnodigingen daarvoor worden in De Bron geplaatst.
Contactpersoon: Bea Rigterink, 055-5333718
 

 
Woonzorgcentra Woonzorgcentra

Woonzorgcentrum SprengenhofBewoners van Sprengenhof en de aanleunende zorgwoningen die lid zijn van de Bronkerk, worden regelmatig bezocht door een ouderling/contactmedewerker.
Wanneer nodig wordt ook een bezoek gebracht door de predikant.
De Bronkerk participeert in de weekopeningen en de vieringen van het Heilig Avondmaal.

Ouderling voor Sprengenhof (in sectie 2)
Marijke van de Roest - van Dronkelaar, tel. 055-5427351
Contactmedewerker voor Sprengenhof:
Riet Wijting - Brouwer, tel 055-5335911

Woon- en Zorgcentrum Rumah SayaRumah Saya is een Woon- en Zorgcentrum voor ouderen uit het voormalige Nederlands-Indië of het huidige Indonesië.
De Bronkerk verleent hier pastorale zorg aan de leden van de Bronkerk. Daarnaast aan bewoners die daar zelf om vragen of op aanvraag van het verzorgend personeel.

Coördinatie en medewerker in het pastoraat:
Mientje Schep, tel. 055-5330008