Oecumenische dienst in de Bronkerk

Oecumenische dienst in de Bronkerk

 Ebony and Ivory,
 live together in perfect harmony
 Side bij side on my piano keyboard,
 oh Lord, why don’t we?
 
 Ebbenhout en ivoor,
 leven samen in volmaakte harmonie.
 Zij aan zij op mijn piano klavier
 O Heer, waarom wij niet?
 
 We all know that people are the      same
 wherever you go.
 There is good and bad in ev’reone.
 We learn to live,
 when we learn to give,
 each other what we need tot survive,   together alive.
 
 We weten allemaal dat mensen gelijk zijn
 waar we ook gaan.
 Er is goed en slecht in een ieder.
 We leren te leven
 als we leren te geven
 wat we nodig hebben om te overleven,  samen leven.
 

We vragen u om vooral deze website in de gaten te blijven houden: we hopen fysiek bij elkaar te komen, maar anders krijgt u instructies over hoe u deze viering online mee kan maken. Hoe dan ook, van harte welkom!
De Oecumenische Stuurgroep Ugchelen
terug