De Bron algemeen De Bron algemeenDe Bron is het informatieblad voor de kerk en het dorp, dat elke twee weken verschijnt. De gratis huis-aan-huis verspreiding, wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers die het blad samenstellen. De Bron is op deze website te lezen, via onderstaande tabel.
Bronfotografen maken meerdere foto's, deze zijn te bekijken in het fotoarchief.
Kopij inleveren kan via de ’Bronbrievenbus’ bij ‘De Duiker’ maar bij voorkeur per e-mail:
Inleverdata 2018:

Bron Kopij Verschijnt Bron Kopij Verschijnt
1 15/1 24/1 12 18/6 27/6
2 29/1 7/2 13 20/8 29/8
3 12/2 21/2 14 3/9 12/9
4 26/2 7/3 15 17/9 26/9
5 12/3 21/3 16 1/10 10/10
6 26/3 4/4 17 15/10 24/10
7 9/4 18/4 18 29/10 7/11
8 23/4 2/5 19 12/11 21/11
9 7/5 16/5 20 26/11 5/12
10 21/5 30/5 21 10/12 19/12
11 4/6 13/6      


Contactadressen:

  • Advertenties: T. van Amersfoort, tel. 055-5411491
  • Bezorging:M. Ditzel, tel. 055-5334859, privé tel. 06-50525501
     

 
De Bron digitaal De Bron digitaal

De Bron, kerk- en dorpsblad van Ugchelen, is ook te lezen via deze website.

Uitgaven de Bron
Jaargang
2017
Jaargang
2017
 Jaargang
2018
 Jaargang
2018
Bron 13
30 aug
Bron 19
22 nov
Bron 1
24 jan
Bron 7
18 apr
Bron 14
13 sept
Bron 20
6 dec
Bron 2
7 feb
Bron 8
2 mei
Bron 15
27 sept
Bron 21
20 dec
Bron 3
21 feb
Bron 9
16 mei
Bron 16
11 okt
  Bron 4
7 mrt
Bron 10
30 mei
Bron 17
25 okt
  Bron 5
21 mrt
Bron 11
13 jun
Bron 18
8 nov
  Bron 6
4 apr
Bron 12
27 jun