Fotoalbums van activiteiten in de Bronkerk 
 
Hieronder vindt u fotoalbums van gebeurtenissen in de Bronkerk in de afgelopen jaren, zoals een Paascyclus, Startzondag, excursie van Vorming & Toerusting, enz.
 
Foto's (10 tot 20 foto's, ong. 500KB per foto) van zo'n gebeurtenis kunnen gestuurd worden naar e-mail:  of gebruik hiervoor WeTransfer.
 
Klik op 'bekijk alle foto's'. U opent een vergroting van de foto door op het miniatuur te klikken. Vervolgens kunt u navigeren door de foto's: verder = rechts in foto klikken en terug = links in foto klikken.

 
Zondagmiddag 15 april 2018 Feest in de kerk

Het is feest in de kerk. Een Bronkerkvariant van de Kliederkerk. Het ging over vertrouwen, een verhaal van David en Goliat met veel spelletjes, knutselen, tekenen en plezier. En natuurlijk pannenkoeken toe. Een geslaagd feest.

Bekijk alle foto's
 
Paascyclus 2018

In de Paascyclus vierden we op Witte Donderdag het avondmaal in een grote kring en deelden brood en wijn. Op Goede Vrijdag werd het licht van de Paaskaars gedoofd en werd deze uit de kerkzaal gedragen, symboliserend dat Jezus is gestorven. Op Stille Zaterdag hielden we een paaswake bij het kruis, toen werd het Paaslicht weer binnengedragen en verspreid door de kerk. Op Paaszondag vierden we de opstanding. Jezus is uit liefde voor ons gestorven en heeft de dood overwonnen door weer op te staan. En wij met Hem.
 
Foto-impressie van de Paascyclus…
 

Bekijk alle foto's
 
25 maart 2018 Zesde zondag 40-dagentijd, Palmpasen

Palmpasen. Jezus rijdt op een ezel Jeruzalem binnen. De mensen zwaaien met palmtakken...
Dominee Beer vertelde hetzelfde verhaal beneden aan de kinderen. Daarna werd er flink geknutseld aan palmpasentakken. Ze werden feestelijk ingehaald tijdens de dienst in de kerkzaal.
In deze dienst werd Henk Kerkdijk bevestigd als ouderling met een bijzondere opdracht. We wensen hem zegen toe in zijn bediening.

(Als (groot-)ouders foto's willen hebben van het palmpasentakken maken, mail dan even naar

Bekijk alle foto's
 
18 maart 2018 Vijfde zondag 40-dagentijd en afscheid Nico en Rita Stok

Een mooie dienst met als voorganger ds. Lammers uit Beekbergen. Voorbij de fijngrens gaan was de rode lijn van zijn preek. Niet allen het fijn hebben met elkaar maar een laagje dieper gaan. Waaronder omzien naar elkaar en vul zelf maar verder in...

Na de dienst werden mededelingen gedaan van de beroepingscommissie, de organistencommissie en de afscheid-van-Bart-commissie. En tot slot konden we allemaal afcheid nemen van Nico en Rita Stok onder het genot van een kopje koffie/thee met een gebakje. Zij gaan wonen in Ridderkerk. Bedankt voor alles wat jullie voor de Bronkerkgemeenschap hebben betekend.

Bekijk alle foto's
 
11 maart 2018 Kerk op Schootdienst met dominee Beer

Het was niet afgesproken maar dominee Beer had het ook over de vijf broden en twee vissen. Samen met de kinderen werd het verhaal uitgebeeld en werd brood en vis (komkommervis) gedeeld. Iedereen had genoeg.

Bekijk alle foto's
 
11 maart 2018 Vierde zondag 40-dagentijd

Vandaag ging het in de dienst over Jezus die alle mensen te eten geeft met maar vijf broden en twee vissen. En er bleef nog meer dan voldoende over. Als Jezus geeft ontvang je in overvloed. De dienst werd ondersteund door de zangers en zangeressen van Crescendo. Er hangen alweer vijf schilderijen in de kerkzaal die het verhaal van de vijf broden en twee vissen vertolken. Een groep kerkleden is elke week druk om het verhaal van de zondag te ondersteunen, ieder op zijn/haar eigen wijze. Ga gerust eens kijken.

Bekijk alle foto's
 
4 maart 2018 Derde zondag 40-dagentijd

Bij binnenkomst zag de kerkzaal er anders uit. De stoelen waren in een cirkelcorm geplaatst rondom het doopfont wat een bestlotenn sfeer gaf. Tijdens de dienst konden de ouders van de kinderen die afgelopen jaar zijn gedoopt konden het "poppetje"van het doopraam meenemen. De geboortedatum en doopdatum zijn erop geschreven. 
Rondom geloofsopvoeding was er de presentatie van de geloofskoffertjes. Hierin zit allelei materiaal dat o(groot)ouders kunnen gebruiken bij het vertellen over Jezus.
Kerk op Schoot liet zien wat er gebeurde tijdens de vieringen met de kinderen (tot 5 a 6 jaar). Er gebeurt meer dan zo op het oog zichtbaar is.
Samen bouwen we verder aan het Koninktijk van God.

Bekijk alle foto's
 
25 februari 2018 Tweede zondag 40-dagentijd

Jezus gaat met 3 leerlingen een berg op om dicht bij God te zijn. Daar zijn ze niet alleen want Elia en Mozes komen bij hen. Nadat Jezus met hen gesproken heeft klinkt een stem uit de hemel die Jezus aanwijst als de Zoon van God.

Bekijk alle foto's
 
18 februari 2018 Eerste zondag 40-dagentijd

Vandaag is het 40-dagenproject van start gegaan. Het thema dit jaar is: Ik zorg voor jou.
Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. Een duif komt uit de hemel en een stem klinkt: Dit is mijn geliefde zoon.
Nadat Jezus gedoopt is wordt hij 40 dagen verzocht in de woestijn. Hij is niet alleen. De engelen zorgen voor Hem.
Het avondmaal werd samen gevierd als teken van Zijn liefde voor ons.

Bekijk alle foto's
 
Zondag 11 februari 2018 Gospelworkshop

Vandaag was een bijzondere dag. 41 deelnemers aan de gospelworkshop hadden een geweldige dag. Twee swingende liederen instuderen onder de inspirerende en humoristische leiding van André Bijleveld en daarna meedoen aan de spetterende finale tijdens de zangdienst. Een geweldige ervaring!

Bekijk alle foto's
 
Zondag 4 februari 2018 Preek van de leek en Kerk op schootdienst

Bert Brink had het vandaag over Job, over vertrouwen en loslaten. En daarna werd voor de kleintjes met hun (groot)ouders de bruilof te Kana gevierd. Jezus verandert water in wijn. Dan wordt het pas echt feest!

Bekijk alle foto's
 
Zondag 21 januari 2018 Oecumenische viering en afscheid Ingeborg als organist van de Bronkerk

Gezamenlijk met de leden van de Bonifatiusgeloofsgemeenschap in Ugchelen vierden we het begin van de week van Gebed voor de eenheid van de Christenen. Thema van de dienst was "Recht door zee".

Ingeborg van Dokkum speelde voor het laatst in deze dienst officieel op het orgel. Want ze neemt afscheid. Ze werd echt in het zonnetje gezet. Gelukkig verlaat ze ons niet voorgoed, want een keer in de maand zal ze ons blijven begeleiden met haar fantastische orgelspel.

Bekijk alle foto's
 
Zondag 14 januari 2018 Bevestigingsdienst

Vandaag namen we afscheid van ambtsdragers en werden nieuwe bevestigd in hun ambt. Fijn dat mensen hun tijd en energie willen inzetten voor de opbouw van de gemeente. Met een mooie roos werden ze bedankt / verwelkomd.

Bekijk alle foto's
 
Maandag 25 december 2017 Eerste Kerstdag

Iets later dan de bedoeling was zijn hier de foto's van de viering op eerste kerstdag.

Fotoimpressie van Johan van Veen

Bekijk alle foto's
 
Zondag 24 december 2017 Kerstnachtdienst

Een bijzondere Kertsnachtdienst, samen met het sokkenbuurt zeemanskoor. Dit keer geen zeemansliedjes maar traditionele kerstliederen. Dat is wel wat anders voor het koor en voor onze gemeente...

Bekijk alle foto's
 
Zondag 24 december 2017 Kinderkerstfeest in de Bronkerk

Kinderkerstfeest, altijd een feest. Met de kinderen van de Kindernevendienst en van Kerk op Schoot. Samen zijn ze druk geweest met de voorbereidingen. Schilderen, teksten leren, verkleden, podium opbouwen. En dan is het zover. Bekijk de foto's voor een impressie.

Bekijk alle foto's
 
Zondag 24 december 2017 4e Advent

Ik steek het vierde kaarsje aan,
een lichtje van een jonge vrouw
die een zoon van God zal krijgen
een Koningskind voor mij en jou.

Bekijk alle foto's
 
Zondag 17 december 2017 3e Advent

Vandaag was een bijzondere zondag. 3e Advent, avondmaal en een actie vanuit de jeugd voor Serious request. Er was na afloop van de dienst vanalles lekkers te eten bij de koffie beneden in de kelderruimte. Veel mensen hebben daar gebruik van gemaakt en hebben heerlijk gesmuld. De opbrengst was meer dan 260 euro. Dinsdag willen ze dit bedrag inleveren bij het glazen huis.

Bekijk alle foto's
 
Zondag 10 december 2017 2e Advent

Alweer 2e Advent. Tijdens de dienst zijn de kinderen druk met de voorbereidingen voor hun kerstoptreden. Er moet nog veel werk verzet worden. Kijk maar naar de foto's...

Bekijk alle foto's
 
Zondag 3 december 2017 1e advent

Het is advent. Verwachting!
Liturgische bloemschikking In deze adventsperiode staat er een boog op tafel. Als symbool voor God's bemoeienis met ons. Hij zal zijn als een herder voor zijn kudde, Hij beschermt ons en de aarde. De rode bloemen staan voor Zijn kracht.
 

Bekijk alle foto's
 
26 november 2017 Gedachteniszondag

Aan het eind van het kerkelijk seizoen gedenken we degenen die ons zijn ontvallen. De kruisjes met de namen van de overledenen zijn van het gedachtenisraam afgehaald en op een sokkeltje gezet met een kaarsje erin. Familileden konden die aansteken bij het noemen van de naam. In afgelopen jaar zijn ook beide oud-predikanten Jan Pol en Piet Wijbenga overleden...

Bekijk alle foto's
 
12 november 2017 Dopen Daan Altink

Vandaag is Daan Altink in een feestelijke dienst gedoopt. Zijn naam is toegevoegd op het doopraam achter in de kerkzaal.

Bekijk alle foto's
 
Zondag 5 november 2017 Bevestiging Remko Groen en moestuinlunch

In een feestelijke Dankdag-voor-gewas-en-arbeid-dienst werd Remko Groen bevestigd als kerkelijk werker in onze gemeente.  Tevens werd bekendgemaakt wat de opbrengst was van de actie Geld geven, geld maken: het mooie bedrag van 2500 euro. De winnaar van de verloting van de aquarel van Gé Bos zijn Gradus en Elly Buitenhuis. Ook werd bekendgemaakt dat José Deuze en Anja van der Hart samen het voorzitterschap van de kerkenraad.
Na de dienst werd een gezellige moestuinlunch gehouden van allerlei ingredienten uit de moestuin (uiteraard).

Foto's: Johan van Veen

Bekijk alle foto's
 
Zondag 1 oktober 2017 Kerk op schoot

Op zondag 1 oktober was ds. Beer weer in de Bronkerk bij Kerk op Schoot. De kinderen gingen samen de wereld maken aan de hand van het verhaal over de schepping.
Op zondag 5 november is de volgende Kerk op Schoot viering.
Ady en Tiety

Bekijk alle foto's
 
Zondag 10 september 2017 Startzondag

Het nieuwe kerkelijke seizoen is spetterend van start gegaan. Natuurlijk eerst met koffie en gebak. De kerkzaal zat vol tijdens de speelse dienst met als thema "Gastblijheid". Zijn wij als gemeente gastvrij? Een aantal mensen kwam aan het woord en ook kon spontaan gereageerd worden over dit thema. De korte preek ging over Zacheus. Jezus wou bij hem eten, hij zocht hem op. Echte aandacht. Zien wij om naar de ander? Genoeg om over na te denken. De kinderen konden tijdens de dienst tekenen achter in de kerkzaal en vulden de boom met allerlei getekende poppetjes, de ene is gehandicapt, de ander heeft een gebroken been. Maar allemaal horen ze erbij. Na de dienst kon men buiten meedoen aan spelletjes. Een proeverij, maar dan blind raden wat je te eten kreeg, geblinddoekt tasten wat er onder het kleedje lag, hints spelen of zo snel mogelijk gekleurde steentjes bij elkaar zoeken in een kinderbadje vol met schuim. Gelukkig werkte het weer mee en maakte het niet uit dat je nat werd. Daarna was het fijn om elkaar te ontmoeten tijdens een lekkere lunch. Een spetterend begin dus... van een gastblij seizoen!

Bekijk alle foto's
 
Zondag 3 september 2017 Keerpuntsfeest en presentatie Remko GroenVandaag vierden de kinderen die de basisschool hebben verlaten hun keerpuntsfeest waarin ze een symbolische stap maken naar een volgende fase in hun leven. Om ze daarbij een steuntje in de rug te geven krijgen degenen die dat wilden een kerkvriend. Zij zijn erbij in belangrijke stappen in hun leven en nemen ze soms op sleeptouw. Een bijzondere dienst waar het verhaal van de Ark van Noach centraal stond.

Verder presenteerde de Kerkenraad Remko Groen, kerkelijk werker. Hij wordt voorgesteld aan de gemeente en zelf vertelde hij wat meer over zichzelf. Als alles goed gaat zal hij de functie van kerkelijk werker vervullen in onze gemeente.

Na de dienst was er koffie met taart, waarvan de opbrengst bestemd is voor het Dalit kinderproject waaraan de Bronkerk zich verbonden heeft.

Bekijk alle foto's
 
Zondag 23 juli 2017

Vanwege de vakantie zijn er in de zomermaanden weinig kinderen in de kerk. Er is dan geen aparte kindernevendienst. Achterin de kerkzaal kunnen de kinderen, die nog niet op vakantie zijn met pa en ma, lekker kleuren. Aan de tekeningen is te zien waarover de preek ging.

Daarnaast is het al jaren zo dat er tijdens de zomermaanden een expositie is in de kerkzaal. Zomergasten kunnen een kijkje nemen tijdens opengestelde uren.

Bekijk alle foto's
 
Zondag 11 juni 2017 Kerk op Schootdienst

Vandaag ging het samen met de kinderen over Jona. Hoe hij niet wilde luisteren naar God, vluchtte naar Tarsis in een boot, in een storm terecht kwam, over boord gegooid werd, drie dagen in de buik van een walvis zat en weer uitgespuugd werd op het strand. De kinderen deden enthousiast mee in het uitbeelden van het verhaal.

De kinderen waren samen met papa, mama, opa en oma. Hebt u zin om eens een keertje te komen kijken? U bent van harte uitgenodigd door dominee Beer.

Bekijk alle foto's
 
Waterloopleinmarkt 20 mei 2017

Weer een gezellige markt rond de Bronkerk in Ugchelen. Met mooi weer, leuke bezoekers en heel veel medewerkers. Een foto-impressie van de ophaaldag en de markt.

Bekijk alle foto's
 
Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen 2017

De Paascyclus 2017 was weer bijzonder om mee te maken. We hebben gevierd dat Jezus voor onze zonden is gestorven en dat we met Hem mogen opstaan tot nieuw leven.

Kijk voor meer foto's van Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen.

Bekijk alle foto's
 
9 april 2017 Zesde zondag van de 40-dagentijd

Palmpasen. De kinderen hebben een palmpasenstok gemaakt nadat ze beneden een Kerk op schoot-dienst hebben gevierd met dominee Beer. Er werd uitgelegd wat palmpasen inhoudt. Het was een gezellige boel tijdens het versieren van de stok en de kinderen werden vrolijk binnengehaald in de kerk, Hosanna, hosanna, gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer.

Bekijk alle foto's
 
2 april 2017 Vijfde zondag van de 40-dagentijd

Vandaag werd Riet van den Brand bevestigd in het ambt van pastoraal ouderling en Herma Willemsen in het ambt van diaken. We wensen hen een goed tijd en Gods zegen toe.

In de schriftlezing staat Jezus tegenover de farizeeën. Over en weer harde woorden, figuurlijk en aan het einde zelfs letterlijk, willen ze Jezus stenigen. Jezus zegt: Iedereen die mijn boodschap in z'n hart bewaart, die zal nooit sterven. In de liturgische bloemschikking veel stenen dus, maar ook een hart vol liefde.

Bekijk alle foto's
 
26 maart 2017 Vierde zondag van de 40-dagentijd

Manna in overvloed uitgedeeld door de kinderen.

Bekijk alle foto's
 
Zondag 19 maart 2017 Derde zondag van de 40-dagentijd

Deze zondag ging de actie "Geld geven, geld maken" van start. Iedereen kon 2 euro meenemen en dit besteden voor een actie waarmee weer geld "gemaakt" wordt. Veel acties zijn al verzonnen. Doet u mee?

Bekijk alle foto's
 
12 maart 2017 Kerk op schootdienst

Fijn dat de Kerk op schootdiensten, waar Hannie van Boggelen mee gestart is, doorgang vinden. Tiety Feijen en Ady te Hennepe pakten de draad op, Henk Feijen begeleid dit keer op gitaar.
Het ging vandaag over het schaapje dat verloren was. 99 waren er nog maar er miste er eentje. De herder ging op zoek naar het verloren schaap en gelukkig werd die gevonden. Samen met de kinderen werd er feest gevierd. God zoekt naar wat verloren is. Hij houdt zo veel van ons!

Bekijk alle foto's
 
12 maart 2017 Tweede zondag van de 40-dagentijd

In deze 40 dagentijd is het thema `Geloof in het leven`. Daarom staat er een levensboom in de schikking. In Mattheus 15 vers 21-28 gaat het over Jezus´hardheid' t.o.v. de vrouw. Zij blijft volhouden dat Hij iets ten goede voor haar kan betekenen. En ze is al tevreden met de kruimeltjes--- bloemetjes die van tafel vallen.

Na de dienst was er koffie drinken en kon men elkaar ontmoeten. Iedereen die dat wilde kon meewerken aan het schilderij waaraan de kinderen van de kindernevendienst waren begonnen. Iedereen telt mee!

Bekijk alle foto's
 
5 maart 2017 Eerste zondag van de 40-dagentijd

In deze 40-dagentijd is het thema: "Geloof in het leven", daarom staat er een "Levensboom"in de schikking. De lezing uit Matteus 4, gaat over de verzoeking in de woestijn, verbeeld door stenen en zand. Jezus is kwetsbaar na 40 dagen vasten. Daarom staan er sneeuwklokjes in de schikking, kwetsbare bloempjes die de stenen trotseren.
De kinderen kregen van de dominee een pot met snoep mee. Alleen, ze mochten er niet van snoepen. Daarmee werd een vergelijk gemaakt met de verzoeking van Adam en Eva in het paradijs. Zij mochten van de Boom des Levens niet eten terwijl de vruchte er zo aantrekkelijk uit zagen... (Gelukkig kregen ze nadat ze terug kwamen uit de nevendienst toch nog een lekker snoepje.) Jezus gaf ook niet toe aan de verleiding maar koos voor het leven, zoals God dat over Hem uitroept.

Bekijk alle foto's
 
Zondag 19 februari 2017 Start onderwijsproject voor Dalit-kinderen in India

De Bronkerk verbindt zich voor een jaar aan het Kerk-in Actie onderwijsproject voor Dalit-kinderen in India. De liturgische bloemschikking symboliseert de Bronkerkgemeenschap en de Dalit-kinderen in India. Voor een jaar zijn wij aan elkaar verbonden (foto van beide bloemstukken door elkaar). Tom Kolster van Kerk-in-Actie vertelde iets over het project tijdens en na de dienst. We hopen op een goede samenwerking.

Bekijk alle foto's
 
Bronkerk in de sneeuw

Bekijk alle foto's
 
Zondag 29 januari 2017 Dopen Jesse Favié

Vandaag is Jesse Favië in een feestelijke dienst gedoopt.

"Welkom Jesse in ons midden
Welkom nieuwgeboren kind
Hier mag jij met ons aanbidden
God die mensen zoekt en vindt."

Bekijk alle foto's
 
Zondag 22 januari 2017 Afscheidsdienst Ds. Hannie van Boggelen

In een emotionele dienst namen we als Bronkerkgemeenschap afscheid van Hannie van Boggelen. Ruim 8 jaar heeft ze zich ingezet voor jong en oud, heeft nieuwe activiteiten opgezet. Vier generaties werden vertegenwoordigd bij het aanbieden van een schilderij dat gemaakt is door Maartje van Dokkum. De jongeren van Get inspired speelden "het labyrint" na. Ze was geen dominee maar een domiJA! Niet alles kan hier verteld worden, kijk gewoon naar de foto's.
Hannie hield een pleidooi om door te gaan met elkaar te inspireren, jong oud en oud jong. Levend vanuit de BRON vanwaar alle inspiratie uitgaat.

Hannie bedankt!

Bekijk alle foto's
 
Zaterdag 21 januari 2017 Afscheid Ds. Hannie van Boggelen

Zondag 22 januari is het officiële afscheid van Hannie tijdens de dienst, maar vandaag hebben we dit al op een feestelijke manier gedaan. Elkaar ontmoeten, dat is wat Hannie er als een soort thema van maakte. Veel cadeaus, liedjes, korte speeches, lekker eten en een emotioneel afscheidslied van Hannie maakten deze zaterdag tot een heel bijzondere. Beelden zeggen meer dan woorden, dus kijk naar de vele foto's...

Bekijk alle foto's
 
Zondag 15 januari, Oecumenische dienst

Thema van deze dienst was "Jouw hand, mijn glimlach" Wij richten muren op die ons van elkaar scheiden en die ons weerhouden eenheid te vinden. Stenen in onze muur zijn ‘gebrek aan liefde, haat en minachting, valse beschuldiging, discriminatie, vervolging, verbroken gemeenschap, onverdraagzaamheid, godsdienstoorlogen, gescheidenheid, machtsmisbruik, zelfgenoegzaamheid en hoogmoed. Al deze stenen vormden symbolisch een muur voor in de kerk. Door dit alles te belijden werd de muur steen voor steen afgebroken om uiteindelijk een kruis te vormen. Jezus is onze verlosser, met Hem kunnen we samen verder.

Bekijk alle foto's
 
Zondag 8 januari 2017, Bevestigingsdienst

Ook dit jaar waren er ambtsdragers en contactmedewerkers die afscheid namen na jarenlange inzet voor de gemeente. Anja van der Hart had voor ieder een persoonlijk woord van dank met telkens een paar leuke kenmerken. Daarnaast traden drie nieuwe gemeenteleden in het ambt, zoals dat wordt genoemd. We bedanken iedereen die zich heeft ingezet voor de opbouw van onze gemeente en wensen de nieuwe ambtsdragers een goede tijd toe.

Bekijk alle foto's
 
Foto-impressie Kerst 2016  Foto's: Johan van Veen

Bekijk alle foto's
 
Foto-impressie kinderkerstfeest 2016


  Foto's: Johan van Veen

Bekijk alle foto's
 
Kerstbrunch tieners Bronkerk, 18 december 2016

De tieners hadden vandaag een gezellige kerstbrunch in de kelder van de Duiker. "Kerkgangers" die dat wilden konden vooraf beneden een bakkie doen en elkaar ontmoeten. Er werden knippertjes gebakken. Beneden rook het erg lekker. Het is goed te zien wat er o.a. georganiseerd wordt voor de tieners.

Bekijk alle foto's
 
Zondag 18 december 2016, dopen Linn

Vandaag is Linn Julia Enders gedoopt in een feestelijke dienst. Haar naam is toegevoegd aan het doopraam achterin de kerkzaal.

Het thema van deze adventsperiode is: de wereld omgekeerd. Vandaag op de 4e adventszondag lezen we over de droom van Jozef, een droom die uit elkaar spat Zijn leven is één grote wirwar geworden, verbeeld door de warrige bol. De engel brengt hem op andere gedachten, er komt rust en uitzicht: een witte bloem, alleen zichtbaar in de spiegel.

Bekijk alle foto's
 
Kind op schootdienst, 11 december 2016

De laatste Kind op schootdienst van 2016. Helemaal in het teken van Kerst, speciaal gericht op de kinderen. Ze deden allemaal mee met het opbouwen van de kerststal. Een genot om te zien.
Iedereen kan zien dat Hannie hier heel erg van geniet om te doen...

Bekijk alle foto's
 
3e Adventszondag 2016

Een dienst met een bijzonder geluid en viering van het Heilig Avondmaal. "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft" (Joh. 3:16).
Het thema van deze derde adventszondag was geduld. De bloemschikking kleurt van paars naar roze. Tussen de stenen van de woestijn bloeit de lelie en er zijn weer minder gebroken stukken op de spiegel. Nog even en we vieren de geboorte van Jezus, Gods Zoon.

Bekijk alle foto's
 
2e Adventszondag 2016

Twee kaarsen branden nu bij het liturgisch bloemstuk.
Het thema voor het bloemschikken in deze advents- en kerstperiode is:de wereld omgekeerd. Vandaag lezen we over Johannes de Doper. Hij roept op tot inkeer, omkeer, een nieuw begin. Zichtbaar teken daarvan is de doop, hier gesymboliseerd door witte bloemen , het water en de Jakobsschelp. De schikking is aan het oog onttrokken, pas in de spiegel wordt het nieuwe begin zichtbaar. Er zijn al wat minder gebroken stukken op de spiegel.....we zijn op de tweede adventszondag.

Bekijk alle foto's
 
Dopen Ava Maria, 27 november 2016

Een feestelijk begin van het nieuwe kerkelijk jaar. Ava Maria is gedoopt op de eerste adventszondag. De kinderen van de kindernevendienst hebben een mooi schilderijtje gemaakt als aandenken. Een boom met mooie gekleurde bladeren die de kinderen zelf met hun vingerafdruk hebben gemaakt. Dat Ava mag groeien tot een mooie boom met sterke wortels.

Bekijk alle foto's
 
20 november 2016 Gedachteniszondag

Tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden alle leden van de Bronkerk herdacht die in dat jaar ons zijn ontvallen. Na het noemen van hun naam werd een klein kaars aangestoken voor het kruisje dat op het herinneringsraam in de kerkzaal hing. Een mooie dienst waaraan de cantorij haar medewerking verleende.

Bekijk alle foto's
 
13 november 2016, Dienst met een bijzonder geluid

Met bepaalde regelmaat worden diensten met een bijzonder geluid gehouden. Dit maal is het bijzondere geluid wel erg letterlijk, want Paul liet zijn mooie gitaarspel horen, naast het mooie orgelspel van Ingeborg. Anders was ook dat het verhaal over Jozef werd verteld vanuit zijn broer Ruben. Hoe keek hij er tegenaan?

Bekijk alle foto's
 
Spetterende vrijwilligersavond op 11-11-2016

Het heeft even geduurd, maar dan staat er wel wat! De medewerkersavond. De Neighbour Sisters trapten het programma af met liedjes van toen en nu. De sfeer kwam er al snel in. Bij het memoriespel via de beamer werd het een stuk luidruchtiger en fanatieker ook. Alle celebreties uit de Bronkerk werden bij elkaar gezocht. Daarna zweepten de Sisters het publiek nog verder op en zelfs de polonaise ontbrak niet. Daarna kwamen drie gigantische collectezakken de bühne op. De Kerkezak, de Diakonale zak en de Algemene zak namen de gemeente eventjes op de korrel. Heel leuk bedacht. Met de toezegging dat de vrijwilligersavond over drie jaar weer wordt georganiseerd, werden alle medewerkers aan de avond bedankt met een bloemetje en vooral de vrijwilligers voor hun komst, want zonder vrijwilligers is de Bronkerk nergens.

Bekijk alle foto's
 
Kerk op schootdienst, 6 november 2016

Het clubje groeit. Er waren weer meer kinderen die naar de Kerk op schootdienst kwamen, samen met hun vader, moeder, opa, oma, broertje, zusje, oom of tante. Allemaal welkom in de dienst speciaal voor kinderen van 0 tot 5 jaar.
Dit keer ging het verhaal over de roeping van de discipelen, die aan het vissen waren. Jezus riep hen bij hun naam om Hem te volgen. Samen liedjes zingen met gitaar, een lied met beelden via de beamer, een verhaal uitgebeeld met een opblaasboot, playmobilpoppetjes en visjes die met een magneethengeltje gevangen konden worden. Een gezellige boel.

Bekijk alle foto's
 
Vredesweek, zondag 25 september 2016

Het verhaal bij de start van de Vredesweek gaat over de droom van Jakob. Hij ziet engelen afdalen en opstijgen naar de hemel. Wie van de kinderen durft bovenop de hoge ladder? Nou, eentje had totaal geen hoogtevrees... Op de tafel stond een schaal met zand en een steen. Dit stelt de woestijn voor met de steen die Jakob rechtop zette, hij zalfde de steen en noemde de plek Betel. Betel betekent Huis van God. Jakob werd daar bemoedigd voor de weg die hij moest gaan. God gaat ook met ons mee op onze levensweg.

Bekijk alle foto's
 
Startzondag 9 september 2016

Met een feestelijke dienst zijn we het nieuwe kerkelijk jaar begonnen. Eerst met elkaar ontbijten en koffie drinken. Dan een bijzondere dienst met als thema "Waar het hart vol van is stroomt de mond van over". De kinderen waren voor in de kerk maskers aan het versieren terwijl de "grote mensen" in de dienst het over hart en mond hadden. Dominee Beer kwam ook nog langs. Alle kinderen van de Kind op schootdiensten waren uitgenodigd om het geboorteraam feestelijk te onthullen. De jongste was nog maar 12 dagen oud. Na de dienst konden we genieten van voortreffelijke zelfgemaakte taarten. De foto's spreken voor zich...

Bekijk alle foto's
 
Bevestigingsdienst Anja van der Hart

Anja van der Hart is vandaag, 28 aug., bevestigd als interimvoorzitster van de Kerkenraad voor de periode van een jaar. Als gemeente stonden we om haar heen.

Om een levende gemeente te zijn zijn er handen en schouders nodig.Een oproep om samen de schouders eronder te zetten.

In de kindernevendienst ging het over wie de eerste is of de laatste.

Bekijk alle foto's
 
Ingeborg bespeelt het Walcker orgel in Doesburg

Ingeborg van Dokkum bespeelt het beroemde Walcker-orgel in Doesburg, 18 juni 2016.
Fotoreportage van Martijn den Haan, organist van de Gereformeerde Gemeente te Leerdam.

Bekijk alle foto's
 
De kerk is open

Tijdens de vakantieweken is de kerk op bepaalde dagen open (zie actualiteitenrubriek). Op 3 juli was er na de dienst koffie drinken. Velen maakten daarbij gebruik van de mogelijkheid om even door de kerkzaal te lopen om de "expositie" over het thema trouwen te bewonderen. Er werd snel nog even de laatste hand aan gelegd om alles er piekfijn uit te laten zien voor de bezoekerd. Kijk zelf maar even naar de foto's...

Bekijk alle foto's
 
Afsluiting project Rumah Impian

Na 3,5 jaar ondersteuning is nu een eind gekomen aan het project Rumah Impian. Ze kunnen nu zelfstandig verder op de ingeslagen weg om straatkinderen op te vangen. Een prachtig project en een prachtige afsluiting tijden de dienst op zondagmorgen. Mooie indonesische dans door Dwibhumi, twee mooi uitgedoste dames. Patricia liet foto's via de beamer zien over wat Rumah Impian tot nu toe bereikt heeft. Na afloop was er koffie en een indonesische maaltijd. Welk project pakken we nu op?

Bekijk alle foto's
 
Waterloopleinmarkt Ugchelen 2016

Kijk hier naar een fotoreportage van de Waterloopleinmarkt. Een supergezellige dag met een mooie opbrengst voor o.a. de goede doelen.

Bekijk alle foto's
 
Pinksteren 2016

Een vrolijke eucumenische viering met als thema: We doen het samen. 

Bekijk alle foto's
 
Gemeenteberaad 20 april 2016

Dit keer een speciaal gemeenteberaad in de kerkzaal. Alle aanwezigen gingen in groepjes uiteen om te praten over een een hun aansprekend beeld over de kerk, zoals een schip, een gebrandschilderd raam, een tafel, huis van God. Aan de hand van vragen konden deze beelden van de kerk met elkaar besproken worden. Er was tijd te kort om alle vragen te behandelen. Na een plenaire ronde bleek dat er veel te zeggen was over hoe we kerk willen zijn. Natuurlijk kwamen ook de financiële zaken aan de orde. De jeugdraad vertelde war er allemaal gedaan werd voor onze kleinste kinderen en de jeugd en onze jongeren. Best veel als je alles zo op een rijtje geprezenteerd krijgt. Al met al een geslaagde avond.

Bekijk alle foto's
 
Zondag 10 april 2016 Preek van de leek

Vandaag een Preek van de leek. Bert Brink was geraakt door het verhaal van de roeping van Samuël. God sprak tot hem in de stilte. Vandaag de dag zijn we druk met van alles en nog wat en hebben geen tijd om stil te zijn voor God, om Zijn stem te horen. Voor God heb je geen telefoonverbinding nodig, alleen een GSM: geestelijk stille momenten... staat er in een tweet van de Bronkerk.

Bekijk alle foto's