Kleine huiskamerkringen Kleine huiskamerkringen
De Pastorale Raad heeft als speerpunt voor de komende jaren gemaakt: het opzetten van kleine huiskamerkringen. Inmiddels zijn er vijf groepen die regelmatig bij elkaar komen. Het doel is elkaar te ontmoeten en op te bouwen rond zingevingsvraagstukken. 
Er is materiaal (boeken, dvd’s met gespreksvragen, gesprekskaarten) gezocht dat geschikt is om hierbij te gebruiken. De meeste groepen heb-ben ook zelf materiaal gevonden en dit kan ook gebruikt worden door anderen. Alle materialen zijn ondergebracht in de mediatheek 
in de kerkenraadskamer. De catalogus is ook digitaal in te zien.
Wilt u ook meedoen in zo’n kring, dan wordt er gekeken of er plek is in een bestaande groep. Het is ook mogelijk om  een nieuwe groep te star-ten bij voldoende aanmeldingen. Omdat we deze groepen een open karakter willen geven zijn ook andere Ugchelenaren welkom. Misschien kent u iemand die ook interesse heeft. 

Startdatum: afhankelijk van de groep ergens in oktober. 
Info en opgave: Mientje Schep, Brouwersmolenweg 361b, tel. 533.00.08, email
 
 
Gebedskring in de Bronkerk Gebedskring in de Bronkerk
Iedere tweede zondag van de maand komt de gebedskring bij elkaar. Jezus zegt: Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden. De eerste gemeente kwam ook veel samen om te bidden. Zonder gebed zouden ze het niet gered hebben.
In dit geloof komt de gebedskring bij elkaar om God te aanbidden, om te danken en om voorbede te doen. Aan de hand van een eenvoudige liturgie wordt er met elkaar gezongen; na het lezen van een Bijbelgedeelte is er een stille meditatie. Daarna vertellen we elkaar waarvoor we willen bidden.
Het bidden heeft een spontaan karakter: je mag hardop bidden in je eigen woorden, maar het is ook mogelijk om in stilte mee te bidden. 
We nodigen u van harte uit om mee te doen.

Info:      
Marius van Dokkum, Hoenderloseweg 76, tel. 533.31.64
Ria Hart, de Parkelaar 14, tel. 542.37.12 
 
Gespreksgroep ‘Hoe geloof jij nu eigenlijk’ (30-45 jarigen) Gespreksgroep ‘Hoe geloof jij nu eigenlijk’ (30-45 jarigen)
Wil jij meer achtergronden van de Bijbelverhalen weten? Heb je interesse om eens met anderen van gedachten te wisselen hoe je in deze tijd  jouw geloof handen en voeten kunt geven? Neem dan eens een vrijblijvend kijkje bij onze gespreksgroep. Met een aantal volwassenen komen we samen met een van de predikanten.
Onze gesprekken leveren verrassende inzichten op en je leert elkaar beter kennen. Leeftijd speelt geen rol, maar de gemiddelde leeftijd ligt tussen de 30 en 45 jaar.

Info: Remko Groen 06 18270616 of email