PKN
Welkom bij de Protestantse Gemeente in Ugchelen
 
Onderwijs voor Dalit kinderen in India

Onderwijs voor Dalit kinderen in India

Geen plaats voor een kind. Dat is in India aan de orde van de dag. Duizenden kinderen van Dalits worden gediscrimineerd en buitengesloten. Hierdoor blijven hele gezinnen hangen in de armoede, waaraan ze zo graag zouden willen ontsnappen. 
 ‘Dalits’ betekent vertrapte of verdrukte. Dalits vallen buiten het Indiase kastenstelsel en worden ook wel kastelozen genoemd. Ze worden geminacht. Dalit kinderen worden op school met de nek aangekeken en verwaarloosd.
Daardoor stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Ze werken al jong samen met hun ouders als dagloner in de landbouw, de visserij of de steenfabriek. 
De organisatie CARDS wil via de kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten, Bala Bata’s genoemd, biedt Cards huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport.
De Bronkerk heeft zich verbonden aan het project “onderwijs voor Dalit kinderen in India” en haar volledige steun toegezegd aan de Bala Bata’s van Cards.
De opbrengst van alle acties die op touw zijn gezet in het diaconale project “Geld Geven Geld Maken“ komen ook ten goede van de Dalitkinderen in India.  Giften kunnen worden gestort op:
NL72RABO 0103115773,  
t.n.v. Diaconie Bronkerk  
o.v.v. Dalit kinderen

lees meer »
 
Kerk in Actie, project Dalit kinderen Kerk in Actie, project Dalit kinderen

De Bronkerk  heeft 3 jaar het project Dreamhouse/Rumah Impian financieel ondersteund. Deze organisatie in Indonesië richt zich op straatkinderen in Yogyakarta. Zij halen hen van straat en geven hen onderwijs voor een betere toekomst.

Vanaf 2017 ondersteunen wij het project “Onderwijs voor Dalit-kinderen in India”. Dalits vallen buiten het Indiase kastenstelsel en worden ook wel kastelozen genoemd, ze worden geminacht. De partnerorganisatie van Kerk in Actie “CARDS” vangen de Dalit- kinderen op. Zij willen via de kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomen die Bala Bata’s worden genoemd, biedt CARDS huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Zo ontstaat er perspectief en is er hoop op een beter leven, ook voor hun naaste familie.

 
Kerk in Actie in de Bronkerk Kerk in Actie in de Bronkerk

Het College van Diakenen wil de gemeente voorgaan en stimuleren in aandacht en zorg voor de medemens in nood, dichtbij en verder weg. Dat kan met een gesprek, praktische hulp en soms met geld of spullen. Zo willen we graag invulling geven aan het 'omzien naar elkaar'.

Er leven in onze wereld veel mensen in armoede, verstoken van essentiële levensbehoeften zoals (goede) medische voorzieningen, scholing, (schoon) drinkwater.
Vrouwen en kinderen zijn extra kwetsbaar in situaties van armoede en uitbuiting en hebben daarom in de afgelopen jaren bijzondere aandacht gekregen in ons wereld-diaconale werk.

 
Nieuw project Diaconie, Dalit kinderen Nieuw project Diaconie, Dalit kinderenDalit = Onaanraakbaren. De groep van de Dalit vormt de onderste laag van de maatschappij in India. Duizenden kinderen van Dalits worden gediscrimineerd en buitengesloten. Hierdoor blijven hele gezinnen hangen in de armoede.

lees meer »
 
 
 

Inloggen

De Bronkerk
  Bronkerk Ugchelen:
  Hoenderloseweg 10
  7339GH Ugchelen.
  Tel. 055 - 533.48.59
 
d
  Predikant:
  Ds. Bart Ramaker
  Tel. 055 - 751.95.21

 
d
  
d  
Kerkelijk werker:
  Remko Groen
  Tel.
06 - 18.27.06.16
 
dd
  Scriba:
  Gradus Buitenhuis
  Tel. 055 - 533.84.50

 
d
  Cantrix/organiste:
  Ingeborg van Dokkum
  Tel. 055 - 533.31.64
 

d
  Beheerder:
  Marinus Ditzel
  Tel. 06 -
50.52.55.01
 
d
  Meldpunt (ziekte, herstel)
  Bea Rigterink
  Tel. 055 - 533.37.18
 
d
  Gebedsintenties
 

    
  Gemeentegroet
  
 
   
  Webteam
 


 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.