Kindernevendienst Kindernevendienst

Tijdens de zondagse eredienst wordt er een kindernevendienst gehouden voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Tijdens de Dienst van het Woord gaan de kinderen naar hun eigen ruimte, waar het verhaal uit de Bijbel in voor hen begrijpelijke taal wordt verteld. Tevens wordt er geknutseld, gekleurd, een spelvorm gedaan, gezongen en gebeden.
Vóór de collecte komen de kinderen weer terug in de kerk.
Contact: Evelien van Dijk  kindernevendienst@bronkerk.nl
 
Kerk op schoot Kerk op schoot

Dit zijn vieringen voor kinderen van 0 tot 5 jaar, samen met hun (groot)ouders, broertjes en zusjes. De dienst wordt in de kerk gehouden en elke viering begint met een ontmoeting tussen dominee Beer en de kinderen. Op het niveau van de kinderen beleven we een bijbelverhaal: we vertellen het verhaal, afgewisseld met veel liedjes en belevingsgerichte activiteiten. Een Kerk op Schoot dienst duurt ongeveer een half uur. De data waarop de kerk op schoot vieringen worden gehouden zijn terug te vinden in de agenda.
Contactpersonen: Tiety Feijen en Ady te Hennepe kerkopschoot@bronkerk.nl
 
Feestje in de Kerk (Kliederkerk) Feestje in de Kerk (Kliederkerk)
Feestje in de kerk
Vier keer per jaar is er voor kinderen en hun (groot-)ouders een soort viering die we “Feestje in de kerk” hebben  genoemd. Het is gebaseerd op het concept van Kliederkerk (vanuit Groot-Brittannië “messy-church” genoemd). Het wordt gehouden op de zondagmiddag van 16.00  uur tot ongeveer 18.30 uur. Zo’n bijeenkomst bestaat uit 3 onderdelen: er wordt gestart met het doen van spelletjes en proefjes, daarna wordt een viering gehouden rondom een Bijbelverhaal en tot slot wordt er samen gegeten.
Samen ontdekken, samen vieren en samen eten, wat een feest!De data worden in De Bron vermeld, gezinnen kunnen zich opgeven via, feestjeindekerk@bronkerk.nl