Zondag 7 juni Zondag 7 juni
Dominee Eline van Iperen is onze voorganger. We zouden vandaag het Keerpuntfeest vieren met kinderen die van groep acht overstappen naar de middelbare school. Door het Coronavirus kunnen we deze kinderen niet de aandacht geven die wij hen zouden willen geven en moeten we het feest tot een later moment uitstellen.
Uit Bijbel Basics: De schat in de grond en de bijzondere parel.
Deze zondag is de eerste van een blok met vier verhalen uit het evangelie van Matteüs over Gods nieuwe wereld. Op elke zondag staan voorbeelden (gelijkenissen) van Jezus centraal die iets laten zien van deze nieuwe wereld.
W lezen Matteüs 13:44-46: twee voorbeelden over hoe kostbaar Gods nieuwe wereld is.

Collecte bestemming: Eigen diaconie

 
Zondag 31 mei Zondag 31 mei

Vandaag vieren we het Pinksterfeest in een oecumenische dienst. Onze voorganger is Regina Davelaar. Helaas moet door de Corona de medewerking van het koor Sostenuto tot een later stadium worden uitgesteld. Maar we gaan er ondanks alles toch een feestelijke dienst van maken. Thema is dromen vangen, naar aanleiding van Joël 3:1-5 ‘oude mensen zullen dromen dromen en jongeren zullen visioenen zien.’

Collecte bestemming: Dromen vangen.... dat is wat ook Make-A-Wish doet.
Make-A-Wish is een organisatie die voor alle kinderen tussen 3 en 18 jaar met een ernstige, soms levensbedreigende ziekte de liefste wens wil vervullen.
Als een kind kan geloven dat zijn wens uitkomt, dan kan hij ook geloven dat hij beter wordt.
Elke dag horen gemiddeld 3 families in Nederland dat hun kind een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte heeft. Door hun liefste wens te vervullen vinden de kinderen én de mensen eromheen weer nieuwe kracht om sterker de toekomst in te gaan. Onderzoek toont aan dat het realiseren van een allerliefste wens jonge patiënten en hun omgeving weer hoop en kracht geeft en een blijvende impact heeft.

lees meer »
 
Bronkerkbrief Bronkerkbrief

Zolang de kerkdiensten alleen via de kerkomroep zijn te beluisteren worden er geen Bronkerkbrieven gemaakt.

Iedere zondag wordt aan het begin van de dienst de Bronkerkbrief uitgereikt. Hierop staan de orde van dienst, mededelingen en activiteiten voor de komende week. Wilt u voorgaande Bronkerkbrieven nog eens nalezen, raadpleeg dan het Archief van de Bronkerkbrief.

Mededelingen voor de Bronkerkbrief kunnen per e-mail doorgegeven worden aan:
bronkerkbrief@bronkerk.nl   De mededelingen moeten uiterlijk op donderdagavond om 18.00 uur binnen zijn en kunnen alleen geplaatst worden bij voldoende ruimte.

Contact voor eventueel overleg:

  • Geert Beauveser, tel. 055–5426360
  • Gert de Bruin, 055-5334714 
  • Wout Paats, tel. 055–5338303

Hier vindt u de Bronkerkbrief en-of Liturgie van komende zondag (vanaf vrijdag/zaterdag) en de afgelopen weken.

Bronkerkbrief 15 maart 2020
Bronkerkbrief 8 maart 2020
Bronkerkbrief 1 maart 2020
Bronkerkbrief 23 februari 2020
Bronkerkbrief 16 februari 2020
Bronkerkbrief 9 februari 2020
 
Gebedsintenties Gebedsintenties

Een aanvraag voor gebedsintenties kan ook digitaal.

In de diensten van de Bronkerk is het gewoon om voorbeden aan te vragen.
Tijdens de kerkdienst wordt hierbij stilgestaan. Voorafgaand aan de dienst kun je een
gebedsintentie aanvragen door deze in het Gebedenboek te schrijven.
Er is behoefte om dit ook in de loop van de week te kunnen doen.
Hiervoor is een e-mailadres aangemaakt.

Alleen de dienstdoende diaken kent de verzoeker en brengt het verzoek over
aan de predikant. Zo blijft de privacy van de aanvrager beschermd.

Het e-mailadres luidt:  gebedenboek@bronkerk.nl

 
Gemeentegroet Gemeentegroet
Elke zondag worden na afloop van de dienst twee kaarten bezorgd bij mensen die iets te vieren hebben, een steuntje in de rug kunnen gebruiken of door omstandigheden niet meer in de kerk kunnen komen. Eén van de kaarten gaat vergezeld van de bloemen die op de liturgietafel hebben gestaan. Uit reacties weten we dat deze groet vanuit de gemeente wordt gewaardeerd.

De bloemen worden al jaren trouw verzorgd door Jannie Zeeman. Samen met de dienstdoend diaken wordt bepaald wie de kaart en de bloemen krijgt.
Regelmatig worden ook namen doorgegeven via de ouderlingen en contactpersonen. We zijn daarbij afhankelijk van de informatie die ons via deze kanalen bereikt.

Op advies van de Pastorale Raad en het College van Diakenen heeft de Kerkenraad het voorstel overgenomen een e-mailadres te openen. Iedereen die een naam door wil geven voor de diaconale kaart of de bloemengroet kan gebruik maken van het e-mailadres:
gemeentegroet@bronkerk.nl

Als het mogelijk is graag een korte omschrijving van de reden waarom deze mensen in aanmerking komen voor een kaart en/of bloemen.
 
Kerkomroep Bronkerk Kerkomroep Bronkerk
Voor gemeenteleden die niet in staat zijn de kerkdiensten te bezoeken is het mogelijk de dienst via internet te beluisteren.
Dat kan “live” tijdens de kerkdienst, maar ook achteraf.

Klik hier of op het logo voor toegang website Kerkomroep om de kerkdienst van de Bronkerk te beluisteren.

Voor het gebruik van kerkomroep is een “Handleiding Kerkomroep” beschikbaar die u
hier kunt downloaden.

Als kerkomroep niet goed functioneert of als u andere vragen of opmerkingen heeft,
kunt u bellen met Henk Feijen, 055-5343818 of
mailen naar: beeldgeluid@bronkerk.nl