Zondag 23 december, 10.00 uur, 4de adventszondag

Zondag 23 december, 10.00 uur, 4de adventszondag

Voorganger is ds. W. Westerveld (Apeldoorn)

Uit Kind op Zondag: Ontmoeting 
Deze week lezen we het verhaal over Elisabet, een oude vrouw die een kind verwacht. Haar man Zacharias heeft van een engel gehoord dat ze een kind zullen krijgen en dat hij Johannes zal heten. Als Elisabet bezoek krijgt van haar nichtje Maria, beweegt haar kind in haar buik. Ze weet dat Maria ook een kind verwacht, dat de Heer geboren zal worden. Lukas 1:39-45.

Diaconie collecte: Eigen diaconie.
Uitgangscollecte: Voedselbank.
Kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

 
Zondag 23 december, 16.00 uur, Kinderkerstfeest

Zondag 23 december, 16.00 uur, Kinderkerstfeest

Om 16.00 uur is er een kinderkerstfeestje in de kerk. Eerst wordt er met elkaar geknutseld en gegeten. Aansluitend vindt om 18.30 de kinderkerstfeest viering plaats.Alle kinderen met hun ouders, opa’s, oma’s zijn van harte welkom!

 
Maandag 24 december, 20.30 uur, Kerstavond

Maandag 24 december, 20.30 uur, Kerstavond

Voorganger is ds. Anja van der Hart, m.m.v. Muziekvereniging Ugchelen

We ontmoeten elkaar vanaf 20.30 bij de Bronkerk onder het genot van iets lekkers. Daarna luisteren we om 21.30 met elkaar in de kerk naar het aloude kerstevangelie, plaatsen dit in deze tijd en zingen onder begeleiding van de Muziekvereniging Ugchelen bekende kerstliederen. Heel Ugchelen is van harte welkom!

 
Dinsdag 25 december, 10.00 uur, 1ste Kerstdag

Dinsdag 25 december, 10.00 uur, 1ste Kerstdag

Voorganger is ds. Regina Davelaar, m.m.v. de Cantorij

Uit Kind op Zondag: Lichtpunt 
Hoe zou het zijn als de wereld er plotseling totaal anders uit gaat zien, mooier dan je ooit had gedacht? Dat gebeurt bij de herders in het verhaal. Er verschijnen engelen uit de hemel die de vrede uitroepen en in de stal ligt het kind dat God dichtbij brengt. Lukas 2:1-20.

Diaconie collecte: Bronkerk project: Onderwijs Dalit kinderen.
Uitgangscollecte: Voedselbank.
Kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

 
Bronkerkbrief Bronkerkbrief

Iedere zondag wordt aan het begin van de dienst de Bronkerkbrief uitgereikt. Hierop staan de orde van dienst, mededelingen en activiteiten voor de komende week. Wilt u voorgaande Bronkerkbrieven nog eens nalezen, raadpleeg dan het Archief van de Bronkerkbrief.

Mededelingen voor de Bronkerkbrief kunnen per e-mail doorgegeven worden aan:
  De mededelingen moeten uiterlijk op donderdagavond om 18.00 uur binnen zijn en kunnen alleen geplaatst worden bij voldoende ruimte.

Contact voor eventueel overleg:

  • Geert Beauveser, tel. 055–5426360
  • Gert de Bruin, 055-5334714 
  • Wout Paats, tel. 055–5338303

Hier vindt u de Bronkerkbrief en-of Liturgie van komende zondag (vanaf vrijdag/zaterdag) en de afgelopen weken.

Bronkerkbrief 16 december 2018
Bronkerkbrief 9 december 2018
Bronkerkbrief 2 december 2018
Bronkerkbrief 25 november 2018
Bronkerkbrief Liturgie 25 nov. 2018
Bronkerkbrief 18 november 2018
Bronkerkbrief Liturgie 11 nov 2018

 
Gebedsintenties Gebedsintenties

Een aanvraag voor gebedsintenties kan ook digitaal.

In de diensten van de Bronkerk is het gewoon om voorbeden aan te vragen.
Tijdens de kerkdienst wordt hierbij stilgestaan. Voorafgaand aan de dienst kun je een
gebedsintentie aanvragen door deze in het Gebedenboek te schrijven.
Er is behoefte om dit ook in de loop van de week te kunnen doen.
Hiervoor is een mailadres aangemaakt.

Alleen de dienstdoende diaken kent de verzoeker en brengt het verzoek over
aan de predikant. Zo blijft de privacy van de aanvrager beschermd.

Het mailadres luidt: 

 
Gemeentegroet Gemeentegroet

Elke zondag worden na afloop van de dienst twee kaarten bezorgd bij mensen die iets te vieren hebben, een steuntje in de rug kunnen gebruiken of door omstandigheden niet meer in de kerk kunnen komen. Eén van de kaarten gaat vergezeld van de bloemen die op de liturgietafel hebben gestaan. Uit reacties weten we dat deze groet vanuit de gemeente wordt gewaardeerd.

De bloemen worden al jaren trouw verzorgd door Jannie Zeeman. Samen met de dienstdoend diaken wordt bepaald wie de kaart en de bloemen krijgt.
Regelmatig worden ook namen doorgegeven via de ouderlingen en contactpersonen. We zijn daarbij afhankelijk van de informatie die ons via deze kanalen bereikt.

Op advies van de Pastorale Raad en het College van Diakenen heeft de Kerkenraad het voorstel overgenomen een e-mailadres te openen. Iedereen die een naam door wil geven voor de diaconale kaart of de bloemengroet kan gebruik maken van het e-mailadres:


Als het mogelijk is graag een korte omschrijving van de reden waarom deze mensen in aanmerking komen voor een kaart en/of bloemen.

 
Kerkomroep Bronkerk Kerkomroep Bronkerk

Voor gemeenteleden die niet in staat zijn de kerkdiensten te bezoeken is het mogelijk de dienst via internet te beluisteren.
Dat kan “live” tijdens de kerkdienst, maar ook achteraf.

Klik hier of op het logo voor toegang website Kerkomroep om de kerkdienst te beluisteren.

Voor het gebruik van kerkomroep is een “Handleiding Kerkomroep” beschikbaar die u
hier kunt downloaden.

Als kerkomroep niet goed functioneert of als u andere vragen of opmerkingen heeft,
kunt u bellen met Henk Feijen, 055-5343818 of
mailen naar: