Predikanten en Kerkelijkwerker Predikanten en Kerkelijkwerker
De Bronkerk heeft twee predikanten en een kerkelijk werker:

Predikant Ds. Regina Davelaar


Ik ben Regina Davelaar en mag me sinds november 2018 dominee van de Bronkerk noemen! Ik ben opgegroeid in Ede. Na de middelbare school studeerde ik criminologie in Rotterdam en daarna theologie in Leuven en Groningen. Deze verschillende plaatsen hebben me gevormd als mens en als gelovige. Ik heb ontdekt dat er veel verschillende manieren zijn om over God te spreken en iets van God te ervaren. Uiteindelijk is God natuurlijk ook niet in te kaderen en veel groter dan wij kunnen bedenken. Ik vind het bijzonder dat we in de Bronkerk die diversiteit van geloven terugzien: zowel in de samenkomsten op zondag als in alle mooie activiteiten doordeweeks.
Ik hoop dat je deze website ervaart als een uitnodiging om contact met me op te nemen of gewoon eens binnen te lopen in de Bronkerk. Ik houd de deur vast voor je open en sta altijd open voor een gesprek. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. Ik ben op die dagen bereikbaar via en 06-12837524.
Ds. Regina Davelaar


Predikant 
Ds Eline van Iperen (vanaf juni 2019)

Wijkverdeling predikanten

Ds. Eline van Iperen wordt vanaf heden wijkpredikant van de wijken 1 en 2. Ze is bereikbaar via tel.nr. 055-8438214 of via haar mailadres . Haar werkdagen worden later vermeld.
Ds. Regina Davelaar is pastoraal werkzaam in de wijken 3 en 4. Haar gegevens: tel. 06-12837524, mailadres: . Werkdagen maandag, dinsdag en donderdag.Kerkelijk werker Remko Groen.

Remko Groen heeft vanwege ziekte voor onbepaalde tijd zijn werkzaamheden neergelegd.
 
terug