PKN
Welkom bij de Protestantse Gemeente in Ugchelen
 
Logo Bronkerk

Logo Bronkerk

De visie van de Bronkerk is verbeeld in het logo. In het centrum van het logo staat de boom die vrucht draagt en altijd ‘groen’ is. Op de voorgrond drie mensen, een gemeenschap van vrouwen en mannen, groot en klein, die elkaar en anderen meetrekken in een (geloofs)beweging. We trekken van binnen naar buiten, want we zijn een gemeenschap die mensen in beweging wil zetten, een gemeenschap die er wil zijn voor het dorp en voor de wereld. De blauwe cirkel verbeeldt het water waarin het geloof als een steen in de vijver zijn banen trekt tot aan de buitenrand van de wereld. Alleen zo zijn we in staat als kerk iets te betekenen voor onszelf en de wereld om ons heen.
 

 
Profiel gemeente Profiel gemeente

De Bronkerk is een open en veelkleurige geloofsgemeenschap met volop ruimte voor dialoog en communicatie. In onze zoektocht naar wat ‘geloven vandaag’ betekent, delen we de overtuiging dat we het niet eens met elkaar hoeven te zijn om kerk van Jezus Christus te zijn. Er is een veelheid aan geloofsuitingen, zoals ook de Bijbel een verzameling is van zeer uiteenlopende geloofsgetuigenissen. Pluriformiteit is daarbij een kans, geen bedreiging en veelal een bron van verrijking. Er is ruimte voor zowel een eigen individuele invulling van geloven als een gezamenlijke benadering.
Alleen zo kunnen we de rijkdom ervaren waarmee God zich aan mensen laat kennen.
De zondagse eredienst is het kloppend hart. Daar ontmoeten wij elkaar en zoeken wij God. Daar leggen wij God onze vreugde en ons verdriet voor.
Wij putten kracht uit de Bijbelse verhalen. Door herkenning, bemoediging en bezinning vinden we inspiratie en voeding van ons persoonlijk geloof.
De dienstbaarheid van Jezus inspireert ons dienstbaar te zijn voor anderen, dichtbij en ver weg, in en buiten de kerk. Dat gebeurt door persoonlijke contacten, maar ook groepsgewijs, afgestemd op de levensfase en de pijnpunten waarmee mensen zitten.
Daarbij respecteren we de menselijke mondigheid en verantwoordelijkheid.
We moedigen mensen aan om te blijven leren en zo hun geloof te verrijken.
Ons aanbod houdt rekening met de levensfasen waarin men verkeert, maar ook met het feit dat de ene mens de andere niet is. Vanuit het geloof richten wij ons op de vragen van deze tijd. Daarbij willen we in de wereld laten zien wie God voor ons is en wat het geloof met ons doet.
We zullen meedenken en meewerken met ieder die de leefbaarheid van ons dorp en de samenleving in het algemeen wil bevorderen.
We streven ernaar om een gastvrije geloofsgemeenschap te zijn en open te
staan voor samenwerking met andere kerken en religies en maatschappelijke organisaties.
De Bronkerk wil een gemeenschap zijn, waar mensen zich met elkaar verbonden voelen door een netwerk van wederzijdse betrokkenheid en actieve participatie en maakt er ook werk van om aan een dergelijk netwerk gestalte te geven.
Tal van activiteiten zijn hierop gericht. Vrijwilligerswerk levert daaraan een zeer belangrijke bijdrage. Want dit alles kan alleen wanneer we bereid zijn tijd, talent en geld ter beschikking te stellen, al naar gelang de persoonlijke omstandigheden. Alleen zo zijn we in staat als kerk iets te betekenen voor onszelf en de wereld om ons heen.
 

 
 
 

Inloggen

De Bronkerk
  Bronkerk Ugchelen:
  Hoenderloseweg 10
  7339GH Ugchelen.
  Tel. 055 - 533.48.59
 
d
  Predikant:
  Ds. Bart Ramaker
  Tel. 055 - 751.95.21

 
d
  
d  
Kerkelijk werker:
  Remko Groen
  Tel.
06 - 18.27.06.16
 
dd
  Scriba:
  Gradus Buitenhuis
  Tel. 055 - 533.84.50

 
d
  Cantrix/organiste:
  Ingeborg van Dokkum
  Tel. 055 - 533.31.64
 

d
  Beheerder:
  Marinus Ditzel
  Tel. 06 -
50.52.55.01
 
d
  Meldpunt (ziekte, herstel)
  Bea Rigterink
  Tel. 055 - 533.37.18
 
d
  Gebedsintenties
 

    
  Gemeentegroet
  
 
   
  Webteam
 


 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.