PKN
Welkom bij de Protestantse Gemeente in Ugchelen
 
Eén jaar zorg door de gemeente - wethouder Paul Blokhuis

Eén jaar zorg door de gemeente - wethouder Paul Blokhuis

Ingelaste V&T avond: Op dinsdagavond 14 februari zal wethouder Paul Blokhuis komen vertellen over zijn ervaringen met het overdragen van veel zorgtaken van het rijk naar de gemeente. Inmiddels is er 1 jaar ervaring omtrent zorg bij de gemeente. Hij zal vertellen over hoe het werkte, wat goed ging, de problemen en wat mis ging. Wij hebben hem ook gevraagd hoe hij deze overgang en nieuwe taak op zijn bord zelf vanuit zijn christelijke geloofsbasis heeft beleefd en ingevuld, en wat daarin het verschil heeft gemaakt. Het wordt ongetwijfeld een interessante avond.
Datum: dinsdag 14 februari 2017, 20.00 uur in de Duiker.
Deze avond staat niet vermeld in het boekje met het programma 2016-2017. De in het boekje vermelde tweede avond over het boek Prediker is in overleg met Ds. Ramaker verschoven naar 21 februari.

 
Programma Vorming & Toerusting 2016 - 2017 Programma Vorming & Toerusting 2016 - 2017

Het programma is op de volgende manieren te bekijken:
   - ingedeeld naar soort onderwerp in rubrieken 
   - chronologisch ingedeeld in de tijd
   - via de standaard agenda

 
Activiteiten V&T in rubrieken naar soort onderwerp Activiteiten V&T in rubrieken naar soort onderwerp

activiteit werkvorm data
Bijbel    
- 'Wat vind ik daar nou eigenlijk van?' kring 10/10..
- Ontmoetingen met God - Basiscursus geloven 7+1 cursus 31/10…
- Vreemd en bizar - lastige bijbelverhalen - ds. Hannie van Boggelen kring 14/11…
- Aangenaam voor te stellen: de Prediker - ds. Bart Ramaker kring 31/01…
Levenskunst en geloofsbeleving    
- Gespreksgroep 'Hoe geloof jij nu eigenlijk?' kring 19/09…
- Oefenen bij het leven… – dr. Sake Stoppels lezing 28/09
- De spelende kerk - dr.ir. Cors Visser lezing 26/10
Maatschappij    
- Kerkcafé kring 02/10…
- Eén jaar zorg door de gemeente - Paul Blokhuis lezing 14-02
Levensfasen    
- Kerk op schoot - ds. Hannie van Boggelen viering 02/10…
- Van harte - Verjaardagvieringen voor 75+ ontmoeting 17/11…
Expressie en kunst    
- Mattheuspassie - Jan Rot muzikale lezing 24/03
Ontmoeting    
- Ontmoetingsochtenden - predikanten ontmoeting 04/10…
- Kerk in het dorp…kerk mét het dorp! ontmoeting ntb

 
“Wat vind ik daar nou eigenlijk van?” “Wat vind ik daar nou eigenlijk van?”

Wil je ook graag je mening delen met anderen en weten wat zij er van vinden? In deze gespreksgroep maken we per keer gebruik van een artikel uit een tijdschrift of krant. We zoeken daarbij naar de koppeling met geloof en gebruiken de Bijbel erbij. Een van de deelnemers kiest het onderwerp zelf uit en bereidt het voor. De groep is max. 12 mensen groot. We komen 6 keer per jaar bij elkaar en spreken per keer af, wanneer de volgende avond zal zijn.
 
Data: maandag 10 oktober, e.v. van 20 tot 21.30 uur
Plaats: De Duiker
Info/aanmelden: Pietie van der Meulen, ,
tel. 541.99.64.

 
Ontmoetingen met God – Basiscursus Geloven 7+1 Ontmoetingen met God – Basiscursus Geloven 7+1

http://www.boekencentrum.nl/images/ean/9789023921189.jpgDit winterseizoen biedt de Bronkerk voor het eerst deze cursus aan. Je leert aan de hand van Bijbelse verhalen dat God vroeger met mensen op weg ging en ook nu nog. Deze cursus is geschikt voor mensen die graag meer willen weten van het christelijk geloof, maar ook voor mensen die nog weinig weten. De hoofdthema’s worden op een open wijze ter sprake gebracht. Je hoeft geen lid van een kerk te zijn, ook is deze cursus niet aan een leeftijd gebonden.

De 7 avonden hebben allemaal eenzelfde stramien: eerst eet je samen en ontmoet je elkaar, daarna komt in de inleiding het thema van de avond aan bod. De groepsgesprekken daarna bieden de mogelijkheid om te luisteren en te delen. Eén keer vindt er een bijeenkomst plaats op een zaterdag van 10 tot 15 uur.
Er wordt gebruik gemaakt van het cursusboek Ontmoetingen met God, door ds. Peter Hendriks (was predikant in Apeldoorn - de Maten). Verschillende inleiders zullen de bijeenkomsten verzorgen.

Startdatum: maandagavond 31 okt. 2016 18.30 – 21.30 uur, daarna steeds om de week.

In september verschijnt nog een folder waarin meer gegevens staan, o.a. waar je je kunt aanmelden. Deze wordt ruim verspreid in Ugchelen.

 
Vreemd en bizar – lastige bijbelverhalen – ds. Hannie v. Boggelen Vreemd en bizar – lastige bijbelverhalen – ds. Hannie v. Boggelen

Geweld, mishandeling, seksuele uitspattingen – het staat allemaal in de bijbel. Teksten die indruisen tegen onze normen en waarden, onze rechtsorde en humaniteit. We weten er geen raad mee, zeker niet als God daarin een rol speelt. In het boek ‘Vreemd en bizar’ zoekt de auteur, Piet Schelling antwoord op de vraag of deze bizarre verhalen betekenis hebben in onze tijd. Daarbij strijkt hij de ruwe teksten niet glad, maar probeert ze nauwkeurig te lezen en de boodschap voor deze tijd erin te ontdekken. Een spannende zoektocht!
Die zoektocht willen we tijdens twee bijeenkomsten ook zelf aangaan. We lezen lastige bijbelverhalen en we worden uitgedaagd ons verder te verdiepen door in gesprek te gaan met de tekst en met elkaar. Het kan ons helpen de Bijbel te verstaan in de tijd van toen en in de betekenis van nu. Op de tweede avond beslissen we of we nog meer verhalen zullen aanpakken op een volgende bijeenkomst.
 
Data: maandag 14 november en 28 november 2016 om 20.00 u.
Info: ds. Hannie van Boggelen,

 
Aangenaam voor te stellen: de Prediker – ds. Bart Ramaker Aangenaam voor te stellen: de Prediker – ds. Bart Ramaker

http://www.vandolderen.net/wp-content/uploads/2014/01/tijden1.jpgQohelet- de Prediker- is de naam voor een spreker, een bijnaam voor een bijzondere meester van het woord. Met deze naam wordt Salomo verbonden, die als een wijze koning door het leven ging. Voor veel mensen is hij een pessimist die ze alleen kennen van “voor alles is een tijd “ en “lucht alles is lucht, nergens ben je zeker van. Alleen dat je leven nergens toe dient”. “Alles is er al een keer geweest en alles zal nog een keer komen en waarom zou ik me inspannen”. Maar er is nog meer over hem te zeggen: de diepe reikwijdte van de wijsheid van de Prediker die bij alles wat hij onderzocht God vast heeft gehouden. We willen hem, in drie avonden, samen op het spoor komen.
 
Data: dinsdag 31 januari, 21 februari (gewijzigd!) en 7 maart 2017, 20.00 uur
Opgave: Ds Bart Ramaker, , tel. 751.95.21

 
Gespreksgroep ‘Hoe geloof jij nu eigenlijk?’ Gespreksgroep ‘Hoe geloof jij nu eigenlijk?’

Wil jij meer achtergronden van de Bijbelverhalen weten? Heb je interesse om eens met anderen van gedachten te wisselen hoe je in deze tijd  jouw geloof handen en voeten kunt geven?
Neem dan eens een vrijblijvend kijkje bij onze gespreksgroep. Met een aantal volwassenen komen we samen met een van de predikanten.
Onze gesprekken leveren verrassende inzichten op en je leert elkaar beter kennen. Leeftijd speelt geen rol, maar de gemiddelde leeftijd ligt tussen de 30 en 45 jaar.
 
De eerste bijeenkomst is op maandag 19 september 2016 om 20.00 uur bij Henriëtte Zeilstra, Hulkestein 31, tel. 312.11.90
Op deze avond plannen we de volgende avonden, zie daarvoor ook www.bronkerk.nl  
Info: ds. Bart Ramaker, 055-751.95.21,

 
Oefenen bij het leven… – dr. Sake Stoppels Oefenen bij het leven… – dr. Sake Stoppels

‘Jezus roept leerlingen, geen kerkleden.’ Deze uitspraak is een belangrijke grondtoon in het denken van VU-docent Sake Stoppels. Hij schreef een boek over de kerk als oefenruimte voor leerlingen van Jezus Christus. Hij wil kerkelijke gemeenten helpen om verder te komen op weg van de navolging. Stoppels neemt afstand van een kerk die weinig uitdaagt. Waar niets hoeft, gebeurt meestal ook niets. Hij zoekt naar de opbouw van een cultuur van discipelschap die tegelijk open wil zijn voor de zinzoeker van deze tijd. Het Evangelie van Jezus Christus is radicaal en daagt jong en oud uit te zoeken naar een leven in zijn spoor. Stoppels zal zijn denken met ons delen, maar zet ons met een paar vragen ook zelf aan het werk….
 
Dr. Sake Stoppels is universitair docent kerkopbouw aan de Vrije Universiteit en beleidsmedewerker binnen de Protestantse Kerk. In 2013 verscheen van zijn hand het boek Oefenruimte. Gemeente en parochie als gemeenschap van leerlingen (uitgave Boekencentrum).
 
datum: woensdag 28 september 2016, 20.00 uur.

 
De spelende kerk – dr.ir. Cors Visser De spelende kerk – dr.ir. Cors Visser

Bij de kerk denken mensen van binnen en buiten de kerk meestal niet aan speelsheid. Tegelijkertijd verlangen gemeenteleden wel naar een gemeenschap waar het bruist, waar mensen samen zaken delen en oppakken en die van betekenis is in de buurt. Juist de sociale wetenschappen kunnen een verfrissend perspectief op de kerk leveren.
Drie begrippen zullen centraal staan: gemeenschap, buurt en samen: de drie ingrediënten voor een spelende kerk. Tijdens deze avond willen we elkaar aan het denken zetten, praktische tips geven maar vooral met andere ogen naar de kerk laten kijken. En dat natuurlijk op een speelse wijze.

Cors Visser is godsdienstsocioloog, auteur van het boekje ‘De spelende kerk, hoe geloofsgemeenschappen de wereld veranderen’ en directeur van ForumC, een forum voor geloof, wetenschap en samenleving.
 
Datum: woensdag 26 oktober 2016, 20.00 uur.

 
Kerkcafé Kerkcafé

http://www.cjvgouda.nl/files/5613/1887/8287/kerkcafe_copy.pngMet gesprekken op het snijvlak van geloof, kerk en samenleving. Soms worden die gesprekken ingeleid vanuit de eigen kring of door een genodigde met een stuk kennis vanuit de praktijk. Zo proberen we ons een mening te vormen en die te toetsen aan die van anderen.
Het eerste deel van de avond vinden  de gesprekken min of meer geleid plaats. De tweede ronde wordt er aan de bar of rond de tafel verder gepraat.
Koffie en thee staan vanaf 19.45 u. voor u klaar en na afloop (21.30) kan er een glaasje worden gedronken.

Data:   zondag 2 oktober en 6 november 2016,
            8 januari, 5 februari, 5 maart  en  eventueel 2 april 2017

Contactpersoon: Tina Dijk, tel. 542.16.30

 
Kerk op schoot – ds. Hannie van Boggelen Kerk op schoot – ds. Hannie van Boggelen

Voor de allerkleinsten in onze gemeente zijn er de ‘Kerk op schoot- -vieringen. Dit zijn vieringen voor kinderen van 0 – 5 jaar, samen met hun (groot)ouders, broertjes en zusjes.  De dienst wordt in de kerk gehouden en elke viering begint met een ontmoeting tussen dominee Beer en de kinderen. We vertellen het verhaal, afgewisseld met veel liedjes (op bekende peutermelodieën). De kinderen doen zo mogelijk zelf mee in het verhaal.  De diensten worden gehouden na afloop van de ‘gewone’ kerkdienst. Voorafgaand aan de  Kerk op Schoot-dienst ontmoeten we elkaar en andere gemeenteleden bij het koffie/theedrinken. Voor de kinderen is er limonade. Daarna begint de ‘Kerk op schoot’- viering, die een half uurtje duurt. Van harte welkom met jullie (klein)kinderen en neem gerust vrienden of buren met hun kinderen mee!

Data: zondag 2 okt. en 6 november 2016, de data in 2017 volgen.
Wil je voor elke Kerk op Schoot-dienst een uitnodiging ontvangen? Stuur dan een mail naar ds. Hannie van Boggelen,

 
Van harte! - Verjaardagvieringen voor 75-jarigen en ouder Van harte! - Verjaardagvieringen voor 75-jarigen en ouder

Bent u in de periode van mei 2016 t/m oktober 2016 75 jaar of ouder geworden, dan nodigen wij u van harte! uit voor een gemeenschappelijke verjaardagviering in de Bronkerk. U ontvangt een persoonlijke uitnodiging, maar partners zijn ook van harte welkom. We willen er graag  een jaarlijks terugkerende bijeenkomst van maken. Tijdens de bijeenkomst is er een kort moment van bezinning, waarna er ruimte is voor een informele ontmoeting bij een feestelijk kopje koffie, een hapje en een drankje. De viering begint om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 12.00 uur.
In het voorjaar is er een verjaardagviering voor gemeenteleden die in de periode van november 2016 t/m april 2017  75 jaar en ouder zijn geworden. Beide predikanten zijn telkens aanwezig en vieren dit graag met u mee.  

Data: donderdag 17 november 2016 en donderdag 6 april 2017
Aanmelden gewenst: zie persoonlijke uitnodigingsbrief
Meer informatie: ds. Hannie van Boggelen,   of tel. 0570 – 51.07.17

 
Mattheuspassie – muzikale lezing met en door Jan Rot Mattheuspassie – muzikale lezing met en door Jan Rot

Jan Rot, tekstdichter en voormalig popzanger, heeft de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach vertaald naar het moderne Nederlands. Of eigenlijk is het een hertaling. In 2006 was de première van het verrassende stuk en met Pasen 2006 stond voor het eerst in de geschiedenis Bach op de eerste plaats van de album hitparade, boven Prince, Blöf, en Boticelli.
Rot verving het barok-Christelijke cultuurgoed uit de tijd van Bach voor een hedendaagse visie op de lijdensweg van de historische Jezus van Nazareth, zonder onderscheid te maken tussen gelovige of niet gelovige luisteraars.
In zijn Dagboek Mattheus beschreef hij met humor en passie hoe hij tot deze tekst is gekomen.
Bij zijn Mattheuslezing leest hij daar uit voor, vertelt er over, en draagt voor, want als verteller/evangelist bij de Mattheusbewerking door Tango Extremo  kent hij het hele stuk uit zijn hoofd.
Daarnaast vertelt hij ook over andere vertaal- en zangavonturen. En wie weet ook over zijn vele eigen liedjes.


Jan Rot leverde naast zijn eigen talrijke theatershows en projecten ook vertalingen, teksten of muziek voor artiesten als Rob de Nijs, Boudewijn de Groot, Bløf, Karin Bloemen en diverse grote musicals als Jersey Boys, Hair, Love Story. Lees meer op www.janrot.nl

Datum: vrijdag 24 maart 2017 om 20.00 uur in de Bronkerk
Entree: € 5,-

 
Ontmoetingsochtenden - ds. Bart Ramaker en ds. Hannie van Boggelen Ontmoetingsochtenden - ds. Bart Ramaker en ds. Hannie van Boggelen

Deze ochtenden zijn bedoeld voor iedereen die het leuk vindt om anderen te ontmoeten en  in een ontspannen sfeer met elkaar over een bepaald onderwerp van gedachten te wisselen. Alle bijeenkomsten staan op zich en leeftijden zijn onbelangrijk! U kunt er dus voor kiezen om bij één of bij meerdere of alle ochtenden aanwezig te zijn. We zouden het fijn vinden als de kring weer wat groter zou worden.  Bent u nog niet eerder geweest? Dan is dit misschien het moment om aan te sluiten. U bent van harte welkom.
Vanaf 9.45 u. staan de predikanten klaar met koffie of thee. Graag tot ziens!

Data:   dinsdag 4 oktober en 8 november 2016 en
31 januari en 7 maart  2017 om 10.00 uur

 
Kerk in het dorp, … kerk mét het dorp! Kerk in het dorp, … kerk mét het dorp!

“Ontmoeting, gezelligheid en samen eten”, dát zijn de thema’s voor een ‘walking dinner’ in de Bronkerk in februari 2017.
Niet alleen met leden van de Bronkerk maar met  heel Ugchelen. Samen eten en tussen de gangen door de talenten van heel Ugchelen samen laten komen in optredens met muziek, toneel en andere creatieve ideeën.
Een middag / avond voor jong én oud.
Zo’n ‘project’ komt niet vanzelf tot stand. Wij zoeken mensen die willen helpen invulling te geven aan dit idee. In november starten we met de voorbereidingen.  
Kun jij communiceren, organiseren, heb je een netwerk, wil je hand- en spandiensten verlenen, heb je culinaire ideeën en wil je samen met een enthousiaste groep mensen een bijzonder evenement op touw zetten voor heel Ugchelen? Laat het dan weten aan ds. Hannie van Boggelen en/of Harald Deuze. Via de Bron en de website houden we u/je graag op de hoogte.

info: ds. Hannie van Boggelen, , tel. 0570-51.07.17 en/of Harald Deuze, tel, 055-540.13.88

 
Alle data op een rij Alle data op een rij

september 2016  
ma 19   Start gespreksgroep 'Hoe geloof jij nu eigenlijk?'  
wo 28   Oefenen bij het leven… – dr. Sake Stoppels  
oktober    
zo 2   Kerk op schoot  
zo 2   Start Kerkcafé  
di 4   Ontmoetingsochtend - predikanten  
ma 10   Start 'Wat vind ik daar nou eigenlijk van?'  
wo 26   De spelende kerk - dr.ir. Cors Visser  
ma 31   Start Ontmoetingen met God - Basiscursus geloven 7+1  
november  
zo 6   Kerk op schoot  
di 8   Ontmoetingsochtend - predikanten  
ma 14   Vreemd en bizar - lastige bijbelverhalen 1 - ds. H. v. Boggelen  
do 17   Van harte! - 75+  
ma 28   Vreemd en bizar - lastige bijbelverhalen 2 - ds. H. v. Boggelen  
januari 2017
di 31   Ontmoetingsochtend - predikanten  
di 31   Aangenaam voor te stellen: de Prediker 1 - ds. Bart Ramaker  
februari      
di 14   Paul Blokhuis: 1 jaar zorg bij de gemeente (NIEUW!)  
di 21   Aangenaam voor te stellen: de Prediker 2 - ds. Bart Ramaker  
maart      
di 7   Ontmoetingsochtend - predikanten  
di 7   Aangenaam voor te stellen: de Prediker 3 - ds. Bart Ramaker  
vr 24   Mattheuspassie - Jan Rot  
april      
do 6   Van harte! - 75+  

 
 
 

Inloggen

De Bronkerk
  Bronkerk Ugchelen:
  Hoenderloseweg 10
  7339GH Ugchelen.
  Tel. 055 - 533.48.59
 
d
  Predikant:
  Ds. Bart Ramaker
  Tel. 055 - 751.95.21

 
dd
  Scriba:
  Gradus Buitenhuis
  Tel. 055 - 533.84.50

 
d
  Cantrix/organiste:
  Ingeborg van Dokkum
  Tel. 055 - 533.31.64
 

d
  Beheerder:
  Marinus Ditzel
  Tel. 06 -
50.52.55.01
 
d
  Meldpunt (ziekte, herstel)
  Bea Rigterink
  Tel. 055 - 533.37.18
 
d
  Gebedsintenties
 

    
  Gemeentegroet
  
 
   
  Webteam
 
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.