Job – ds Eline van Iperen Job – ds Eline van Iperen
Het bijbelboek Job is een juweel onder de oud-testamentische boeken. Hoe oud ook, het gaat over vragen die vandaag nog steeds actueel zijn. Namelijk: wat valt er te zeggen over God en lijden? Hoe zit het met Gods rechtvaardigheid en het menselijk lijden? Bestaat er onschuldig of zinloos lijden of zit er achter alle lijden een (goddelijke) bedoeling? Mag je boos zijn op God, of brengt geduld of gelatenheid je verder? Hoe kun je een naaste zijn voor iemand die lijdt? En welke valkuilen zijn er daarbij aan te wijzen? 
In vier avonden gaan wij (gedeeltes uit) het boek Job lezen en gaan we met elkaar in gesprek over al die vragen met betrekking tot God en lijden.

Data: maandag 13 en 27 januari, 10 februari, 2 maart 2020, 19.30 uur
Maximum aantal deelnemers: 12; bij heel veel extra opgaves start een parallelgroep op nader te overleggen data.
Opgeven vóór 6 januari bij: ds Eline van Iperen, tel 055-8438214 of
 
 
Overwegingen rond het Donorregister – huisarts Marja Versteeg Overwegingen rond het Donorregister – huisarts Marja Versteeg
Op 1 juli 2020 gaat de nieuwe donorwet in. In het donorregister kan iedereen kiezen tussen:
1. Ja, ik geef toestemming
2. Nee, ik geef geen toestemming
3. Mijn partner of familie beslist
4. De door mij gekozen persoon beslist
En zoals vaker in het leven: niet kiezen is ook kiezen. Wie niet kiest, valt uiteindelijk automatisch in categorie 1.
Welke overwegingen spelen rond deze keuze: vanuit geloof, medisch, ethisch, impact op nabestaanden en afscheid nemen?
Deze vraag hebben we aan dokter Versteeg voorgelegd.
MARJA VERSTEEG is huisarts in Apeldoorn en lid van de Jachtlaankerk.

Datum: woensdag 29 januari 2020, 20.00 uur in de Bronkerk.
 
 
Boeiende muziek in de Bronkerk  – Jan Hamberg Boeiende muziek in de Bronkerk  – Jan Hamberg
Kun je muziek die jou boeit op een avond in de Bronkerk laten horen en daar iets over vertellen? Met deze vraag heeft de commissie V&T Jan Hamberg de Veluwe over gestuurd. Hij denkt nog na hoe over hij het zal invullen, en dat wordt te zijner tijd nader aangekondigd, eventueel met thema. Wij laten ons verrassen!
JAN HAMBERG is organist, pianist en cantor van de Bronkerk.

Datum: woensdag 25 maart 2020, 20.00 uur
 
 
Denk mee over de preek – ds Regina Davelaar Denk mee over de preek – ds Regina Davelaar
In deze gespreksgroep bespreken we de Bijbeltekst die later centraal staat in de kerkdienst. Wat spreekt je aan en wat niet? Wat raakt je? Wat irriteert je? Welke associaties roept de tekst op? Zo inspireren we elkaar met nieuwe inzichten én help je mij bij het schrijven van de preek. Ik stuur de tekst van te voren op, zodat je de tijd hebt om het rustig op je in te laten werken.

Data: maandag 30 september 2019, 2 december 2019, 17 februari 2020, 9 maart 2020, 19.30 uur. 
Opgeven vóór 23 september via of 06-12837524.