PKN
Welkom bij de Protestantse Gemeente in Ugchelen
 
Doopdienst Doopdienst

Als ouders hun kind willen laten dopen, kunnen zij dat doorgeven aan de predikant. In De Bron en op de website worden de data waarop er gedoopt kan worden aangegeven.
Dat is ongeveer 6 keer per jaar. Daarna volgt een uitnodiging voor een doopgesprek met de predikant (en ev. andere doopouders).
Eigen inbreng in de doopdienst door de ouders is mogelijk in de vorm van een gebed, bijbellezing of gedicht.

 
Avondmaal Avondmaal

Op geregelde tijden wordt de Maaltijd van de Heer (het avondmaal) gevierd. Ook de kinderen zijn hierbij van harte welkom. 

 
Jeugddiensten

Jeugddiensten

Enkele malen per jaar worden er jeugddiensten georganiseerd.

In de jeugddiensten proberen we in te gaan op thema’s die door jongeren belangrijk worden gevonden. We trachten de jongeren zoveel mogelijk in hun eigen taal aan te spreken en op een uitdagende en sprankelende wijze actief bij de dienst te betrekken.

De jeugddiensten worden voorbereid door enkele leden van de jeugdraad, de predikant en de jongeren zelf. Elke jeugddienst is afgestemd op een bepaalde leeftijdsgroep.

Contact: Stannie Bruinink, tel. 055 – 533.65.44

 
Oecumenische diensten Oecumenische diensten

De Oecumenische Werkgroep Ugchelen heeft tot taak de oecumene in Ugchelen te bevorderen en organiseert jaarlijks twee oecumenische diensten.
De vieringen vinden plaats op de derde zondag in januari, in de week van gebed voor de eenheid van de christenen en op Pinksterzondag. De diensten worden in de Bronkerk gehouden.
Contact namens de Bronkerk: Nico Stok, tel. 055 – 541.51.81

Daarnaast is er ook een Oecumenische Vespergroep, die een paar keer per jaar avondgebeden voorbereidt en uitvoert.

Verder is de Bronkerk vertegenwoordigd in het Apeldoorns Beraad van Kerken, dat functioneert als een platform voor de oecumene in Apeldoorn.

 
Gebedsdiensten Gebedsdiensten

Elke 2e zondag van de maand is er om 19.30 uur een gebedskring in de kerkzaal van de Bronkerk. Het uitgangspunt van de gebedskring zijn de woorden uit  Mattheüs 18:20 waar Jezus zegt: “Want waar er twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam, daar ben Ik in hun midden”.
Aan de hand van een liturgie worden er liederen gezongen om God te loven en te aanbidden. Zingend wordt er gebeden om de aanwezigheid van de Heilige Geest. Daarna volgt er een Bijbellezing en een stille meditatie.
Gebedsintenties worden samen gedeeld, uitgesproken en afgesloten met een acclamatie: “Heer, hoor ons bidden, laat komen uw Rijk"!
De bijeenkomst wordt afgesloten met het zingen van een zegenbede.
Het is ook mogelijk om gebedspunten door te geven aan één van de contactpersonen. Dan zullen we ook hiervoor bidden.

Contactadressen:
- Ria Hart-Hansman, tel. 055 - 542.37.12
- Marius van Dokkum, tel. 055 - 533.31.64
of via e-mail: 

 
 
 

Inloggen

De Bronkerk
  Bronkerk Ugchelen:
  Hoenderloseweg 10
  7339GH Ugchelen.
  Tel. 055 - 533.48.59
 
d
  Predikant:
  Ds. Bart Ramaker
  Tel. 055 - 751.95.21

 
d
  
d  
Kerkelijk werker:
  Remko Groen
  Tel.
06 - 18.27.06.16
 
dd
  Scriba:
  Gradus Buitenhuis
  Tel. 055 - 533.84.50

 
d
  Cantrix/organiste:
  Ingeborg van Dokkum
  Tel. 055 - 533.31.64
 

d
  Beheerder:
  Marinus Ditzel
  Tel. 06 -
50.52.55.01
 
d
  Meldpunt (ziekte, herstel)
  Bea Rigterink
  Tel. 055 - 533.37.18
 
d
  Gebedsintenties
 

    
  Gemeentegroet
  
 
   
  Webteam
 


 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.