PKN
Welkom bij de Protestantse Gemeente in Ugchelen
 
Uit de kerkenraad, december 2017 Uit de kerkenraad, december 2017

Enquête vieringen en muziek
De enquêtes zijn door ongeveer 100 mensen ingevuld.  De uitkomsten van de enquête weerspiegelen duidelijk de diversiteit binnen de gemeente. De resultaten van Vieringen worden meegenomen naar de werkgroep Vieren. Deze werkgroep heeft nog vacatures, dus als u concreet mee wilt denken over de invulling van de vieringen, de mogelijkheid is er. Meer informatie of opgeven kan bij Joke Endedijk:
 
De uitkomsten van muziek nemen we mee bij de invulling van de vacature per één januari voor organist/cantor. De opvolger van Ingeborg moet de gemeentezang begeleiden, cantorij dirigeren, openstaan voor verschillende soorten muziek en zowel orgel als piano kunnen spelen. Dit kan door één of twee personen ingevuld worden. Besloten wordt een commissie van vijf personen samen te stellen die zowel de voorbereiding als de sollicitatieprocedure uitvoert. Hiervoor worden gemeenteleden benaderd die affiniteit hebben met muziek.

Extra gemeentevergadering op zondag 7 januari.
Zondag 7 januari na de dienst is er een extra gemeente vergadering. We praten u dan bij over de opvolging van Ingeborg van Dokkum en Ds. Bart Ramaker. Bart neemt afscheid op zondag 22 april en gaat per 1 mei met emeritaat. We starten met het beroepingswerk voordat Bart met emeritaat is. We presenteren u de profielschets voor de nieuwe predikant. Zie /uploads/klant286/files/KR20171223_103%20Profielschets%20Predikant%20Bronkerk%20december%202017%20v1_4.pdf  U kunt natuurlijk ook  predikanten en/of leden voor een beroepingscommissie aanbevelen. Dat kan aan Gradus Buitenhuis: Na afloop van deze gemeente vergadering is er gelegenheid om, bij de koffie/thee, elkaar een goed nieuw jaar te wensen. 
 
Afscheid van Ingeborg.
Met ingang van één januari wordt Ingeborg van Dokkum organiste en cantrix in de dorpskerk te Bathmen. Daarom stopt ze bij ons als beroepsmusicus. We zullen haar nog regelmatig zien en horen want ze blijft wel als vrijwilliger bij de Bronkerk betrokken. Eén keer in de maand speelt ze op het orgel en, totdat opvolging is geregeld, blijft ze ook cantrix.
Achter de ‘schermen’ doet ze nog veel meer dingen en sommige daarvan blijft ze doen.
Dat ze bij ons stopt als beroepskracht willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Tijdens de  Oecumenische viering op 21 januari nemen we officieel  afscheid van Ingeborg.
 
Wat verder ter tafel kwam:

  • Vacatures
  • Samenwerking met Noaberschap: op gebied van vervoer en soos voor ouderen
  • Aanschaf van twee nieuwe verwarmingsketels
  • Profielschets nieuwe predikant
  • Vanuit de jeugdraad: omdenken en de positieve flow! 

terug
 
 
 

Inloggen

De Bronkerk
  Bronkerk Ugchelen:
  Hoenderloseweg 10
  7339GH Ugchelen.
  Tel. 055 - 533.48.59
 
d
  Predikant:
  Ds. Bart Ramaker
  Tel. 055 - 751.95.21

 
d
  
d  
Kerkelijk werker:
  Remko Groen
  Tel.
06 - 18.27.06.16
 
dd
  Scriba:
  Gradus Buitenhuis
  Tel. 055 - 533.84.50

 
d
  Cantrix/organiste:
  Ingeborg van Dokkum
  Tel. 055 - 533.31.64
 

d
  Beheerder:
  Marinus Ditzel
  Tel. 06 -
50.52.55.01
 
d
  Meldpunt (ziekte, herstel)
  Bea Rigterink
  Tel. 055 - 533.37.18
 
d
  Gebedsintenties
 

    
  Gemeentegroet
  
 
   
  Webteam
 


 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.