PKN
Welkom bij de Protestantse Gemeente in Ugchelen
 
Uit de kerkenraad, oktober 2017 Uit de kerkenraad, oktober 2017Remko Groen start 15 oktober als kerkelijk werker bij de Bronkerk
Het arbeidscontract is opgesteld. Remko is vanaf 15 oktober werkzaam voor de Bronkerk; in principe op de maandag en dinsdag. Zijn aandachtsgebied is het jeugdwerk. Advies functie en sparringpartner voor alle jeugdgroepen en jong volwassenen. Ouders van de kinderen boeien en binden. De jeugdactiviteiten en vergaderingen vinden vaak plaats in de avonduren of in het weekend. Indien activiteiten in een bepaalde week meer uren vergen dan de overeengekomen arbeidsduur van 18 uur, worden deze zo veel mogelijk in “tijd voor tijd” gecompenseerd. Daarnaast werkt Remko voor 16 uur per week als Pionier bij de Protestantse Gemeente in Bussum.
 
Agenda gemeentevergadering van woensdag 29 november
De gemeentevergadering is op woensdag 29 november en niet zoals eerder gecommuniceerd 22 november. Agendapunten zijn: begrotingen voor 2018, de groene kerk, kerk in actie project voor 2018, beroepen van nieuwe voorganger en De maaltijd van de Heer. Zie ook:
https://www.protestantsekerk.nl/themas/liturgie/avondmaal
 
Beroepen van nieuwe voorganger (opvolger van Bart)
Vanuit de PKN adviseert men vacaturetijd is in de eerste plaats bezinningstijd. Bij het ontstaan van een predikantsvacature stelt de kerkenraad zich de vragen: wat hebben we als gemeente in deze concrete situatie nodig? Voor welke vragen en ontwikkelingen staan wij en welk (soort) predikant of kerkelijk werker past daarbij? Deze vragen raken aan de beleidsvisie op de (nabije) toekomst en aan de beschikbaarheid van voldoende middelen.
Uiteindelijk beslist de kerkenraad wanneer je start met het beroepingswerk. Wij hebben besloten dat we voor het vertrek van Bart starten met het zoeken naar een opvolger. Immers bij het maken van het beleidsplan 2017-2021 hebben we uitgebreid stil gestaan bij de vragen hierboven gesteld. We maken gebruik van het Stappenplan voor het beroepingswerk van de PKN. De eerste stap is het opstellen van een profielschets. Basis hiervoor is het beleidsplan gecombineerd met de huidige en gewenste taken van de predikant en kerkelijk werker.
 
Wat verder ter tafel kwam:

  • Vacatures
  • Beleidsplan 2017-2021 en welke acties uit werkplan 2017 staan open?
  • Leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden
  • Vaste vertegenwoordiging van een lid van de kerkenraad in de werkgroep Vieren
  • Verklaring Omtrent Gedrag voor de vrijwilligers die werken met kinderen en jongeren
  • Vast stukje in de Bron waarin we als Bronkerk nieuwkomers in Ugchelen verwelkomen 

terug
 
 
 

Inloggen

De Bronkerk
  Bronkerk Ugchelen:
  Hoenderloseweg 10
  7339GH Ugchelen.
  Tel. 055 - 533.48.59
 
d
  Predikant:
  Ds. Bart Ramaker
  Tel. 055 - 751.95.21

 
d
  
d  
Kerkelijk werker:
  Remko Groen
  Tel.
06 - 18.27.06.16
 
dd
  Scriba:
  Gradus Buitenhuis
  Tel. 055 - 533.84.50

 
d
  Cantrix/organiste:
  Ingeborg van Dokkum
  Tel. 055 - 533.31.64
 

d
  Beheerder:
  Marinus Ditzel
  Tel. 06 -
50.52.55.01
 
d
  Meldpunt (ziekte, herstel)
  Bea Rigterink
  Tel. 055 - 533.37.18
 
d
  Gebedsintenties
 

    
  Gemeentegroet
  
 
   
  Webteam
 


 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.