Uit het college van diakenen april 2018 Uit het college van diakenen april 2018

  • In april hebben we samen met de Pastorale Raad vergaderd. Daarbij hebben we het vooral over de praktische invulling van allerlei zaken, zoals de Honingmarktkraam, het Autovervoer naar de kerk, de Gemeentegroet, de Kerst- en Paasgroeten, het opzetten van een Digitale Nieuwsbrief. Maar ook over het beleid bij (nood)hulpaanvraghen, de invulling van de 40-Dagentijd. Het is nuttig en goed om binnen onze kerkgemeenschap de contacten te onderhouden. 
  • Vooral de speciale diaconiecollecten worden apart toegelicht met zomogelijk een filmpje op de beamer.  Misschien is het goed om de collecteopbrengsten vaker te publiceren.

terug