Vacature Werkgroep Eredienst Vacature Werkgroep Eredienst
De kerkenraad draagt verantwoordelijkheid voor de vieringen in de ruimste zin van het woord. De zondagse viering is immers het hart van het gemeente-zijn. De werkgroep eredienst kan hierbij de kerkenraad adviseren en vergadert daarover een aantal malen per jaar.
De leden daarvan proberen een bijdrage te leveren aan de vorm en inhoud van de vieringen, dit in overleg en samenspraak met de predikant(en).

Daarnaast levert de werkgroep advies aan de kerkenraad en wil de gemeente op de hoogte houden van de liturgische ontwikkelingen.
Wil je meedenken in beleid aangaande deze materie, dan is dit je kans! We zouden het fijn vinden als zich mensen melden uit de volle breedte van de Bronkerk.

Je kunt voor vragen hierover terecht bij Joke Endedijk, voorz, tel. 055 - 5339101 of bij Pietie van der Meulen, secr., tel. 055 - 5419964.
terug