PKN
Welkom bij de Protestantse Gemeente in Ugchelen
 
Werkgroep Moldavië-reis samengesteld (april 2013)

Werkgroep Moldavië-reis samengesteld (april 2013)

Ook in 2014 zal een groep jongeren van de Bronkerk een diaconale reis naar Moldavië gaan maken.  In het kader daarvan zullen zij , gesteund door hun ouders en een werkgroep, activiteiten gaan organiseren. Met deze activiteiten hopen zij het benodigde geld bij elkaar te krijgen voor deze reis.

Zowel in de Bron als op de website heeft u kunnen lezen dat er een eerste informatieve bijeenkomst is geweest voor de jongeren en hun ouders. Tijdens deze bijeenkomst is door de jeugddiaken aan de ouders gevraagd om na te denken over een te vervullen functie in de werkgroep, met als doel om op vaste organisatorische onderdelen concrete bemensing te hebben.

Een achttal ouders heeft te kennen gegeven graag zitting te willen nemen in deze werkgroep. In een eerste werkgroepvergadering  van 11 april j.l. , waarbij ook de jeugdouderlingen aanwezig waren, zijn in overleg met elkaar de taken verdeeld.

De werkgroep ziet er als volgt uit :
- Voorzitter: Martijn Stijf 
- Penningmeester: Gerben Algra
- Stewards: Ymke van der Schaaf en Alieke van Dronkelaar 
- Coördinatie van jongeren-activiteiten: Martie van den Nieuwendijk, Edith Schimmel en Gertrude van Walstijn
- Communicatie naar (en van) ouders: Gertrude van Walstijn
- Public Relations: Jaap van Asselt, Eric en Berna Klomp
- Vervoer: Peter de Bruin

Tevens zullen vanuit de jongeren Marije van Asselt en Pauline Plessius plaatsnemen in de werkgroep. Zij vertegenwoordigen de jongeren die aan de reis deelnemen en onderhouden de contacten tussen de jongeren en de werkgroep.
Op zondag 21 april zijn de jongeren die aan deze reis deelnemen bij elkaar geweest om een start te maken met de organisatie van alle activiteiten.
Houd “de Bron” en de site van de Bronkerk  in de gaten! De jongeren hebben uw support nodig!

 

Zondag 14 juli; presentatie van hulpprojecten aan de jongeren.
Op zondag 14 juli kregen de Moldavië- jongeren presentaties over enkele lopende hulpprojecten voor Moldavië. De presentaties werden verzorgd door volwassenen die deze projecten hebben opgestart en draaiend houden. De jongeren kunnen in de komende tijd nadenken over de projecten en de wijze waarop zij deze zouden kunnen steunen.Zaterdag 31 augustus; jongeren met eigen kraam op zomerfeest.
Op deze prachtig zonnige dag stond in wisselende samenstelling een aantal jongens en meiden met een eigen kraam op het zomerfeest.
Ze hebben info-flyers uitgedeeld aan bezoekers en menigeen overgehaald om o.a. mee te doen aan “sjoel voor een goed doel”. 
Houd “de Bron” en de site van de Bronkerk  in de gaten! De jongeren hebben uw support nodig! 

terug
 
 
 

Inloggen

De Bronkerk
  Bronkerk Ugchelen:
  Hoenderloseweg 10
  7339GH Ugchelen.
  Tel. 055 - 533.48.59
 
d
  Predikant:
  Ds. Bart Ramaker
  Tel. 055 - 751.95.21

 
d
  
d  
Kerkelijk werker:
  Remko Groen
  Tel.
06 - 18.27.06.16
 
dd
  Scriba:
  Gradus Buitenhuis
  Tel. 055 - 533.84.50

 
d
  Cantrix/organiste:
  Ingeborg van Dokkum
  Tel. 055 - 533.31.64
 

d
  Beheerder:
  Marinus Ditzel
  Tel. 06 -
50.52.55.01
 
d
  Meldpunt (ziekte, herstel)
  Bea Rigterink
  Tel. 055 - 533.37.18
 
d
  Gebedsintenties
 

    
  Gemeentegroet
  
 
   
  Webteam
 


 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.