Collectes bij digitale kerkdiensten Collectes bij digitale kerkdiensten
Om gemeenteleden de mogelijkheid te bieden hun collecte giften voor kerk en diaconie te kunnen overmaken in plaats van in de collectezak te deponeren, volgen hierbij de bankrekeningnummers waarop men een  bijdrage kan storten:
Kerk:        IBAN NL34 RABO 0393 4846 96, ten name van: PKN Gemeente te Ugchelen
Diaconie: IBAN NL72 RABO 0103 1157 73, ten name van: Diaconie Prot. Gemeente te Ugchelen
Beide colleges verzoeken bij het overmaken te willen vermelden : "collectegeld voor de kerk" resp. “collectegeld voor de diaconie”, zodat het doel duidelijk is.
 
Zondag 27 juni

Zondag 27 juni

Zondag 27 juni
Vanmorgen gaat ds J. L. Brevet uit Deventer in de Bronkerk voor. Hij komt voor de eerste keer naar de Bronkerk en is dan ook extra welkom. We hopen dat hij zich snel mag thuis voelen.
Als u aanwezig wilt zijn in de dienst, moet u zich aanmelden. Zie hierboven.
Uit Kind op Zondag: Wat heb je nodig?.
Een hoveling uit Kafarnaüm komt naar Jezus toe omdat zijn zoon ziek is. Hij vraagt Jezus om met hem mee te gaan, voordat zijn kind sterft. Jezus zegt dat hij naar huis kan gaan, zijn zoon leeft. Later blijkt dat de zoon precies op dat moment genezen is van zijn ziekte.
We lezen Johannes 4: 43-52

Diaconie collecte: Eigen diaconie.
Uitgangscollecte: Sant’Egidio.

 
Zondag 20 juni

Zondag 20 juni

Zondag 20 juni
Vandaag is ds Janny Eldering onze voorganger. Zij is een goede bekende voor ons en we heten haar van harte welkom!

Als u aanwezig wilt zijn in de dienst, moet u zich aanmelden. Zie hierboven.
Uit Kind op Zondag: Hij weet het.
Jezus blijft twee dagen in een Samaritaanse stad, waar  veel mensen tot geloof komen. Hij vertelt zijn leerlingen dat zij hem kunnen helpen: zij mogen een oogst binnenhalen waar ze zelf geen moeite voor hebben hoeven doen.
We lezen Johannes 4: 27-42

Diaconie collecte: Kerk in Actie – Noodhulp.
Uitgangscollecte: Sant’Egidio

 
Bronkerkbrief Bronkerkbrief

Zolang de kerkdiensten alleen via de kerkomroep zijn te beluisteren worden er geen Bronkerkbrieven gemaakt.
De liturgie staat vermeld in de wekelijkse nieuwsbrief.


Iedere zondag wordt aan het begin van de dienst de Bronkerkbrief uitgereikt. Hierop staan de orde van dienst, mededelingen en activiteiten voor de komende week. Wilt u voorgaande Bronkerkbrieven nog eens nalezen, raadpleeg dan het Archief van de Bronkerkbrief.

Mededelingen voor de Bronkerkbrief kunnen per e-mail doorgegeven worden aan:
bronkerkbrief@bronkerk.nl   De mededelingen moeten uiterlijk op donderdagavond om 18.00 uur binnen zijn en kunnen alleen geplaatst worden bij voldoende ruimte.

Contact voor eventueel overleg:

  • Geert Beauveser, tel. 055–5426360
  • Gert de Bruin, 055-5334714 
  • Wout Paats, tel. 055–5338303

Hier vindt u de Bronkerkbrief en-of Liturgie van komende zondag (vanaf vrijdag/zaterdag) en de afgelopen weken.

Bronkerkbrief 15 maart 2020
Bronkerkbrief 8 maart 2020
Bronkerkbrief 1 maart 2020
Bronkerkbrief 23 februari 2020
Bronkerkbrief 16 februari 2020
Bronkerkbrief 9 februari 2020
 
Gebedsintenties Gebedsintenties

Een aanvraag voor gebedsintenties kan ook digitaal.

In de diensten van de Bronkerk is het gewoon om voorbeden aan te vragen.
Tijdens de kerkdienst wordt hierbij stilgestaan. Voorafgaand aan de dienst kun je een
gebedsintentie aanvragen door deze in het Gebedenboek te schrijven.
Er is behoefte om dit ook in de loop van de week te kunnen doen.
Hiervoor is een e-mailadres aangemaakt.

Alleen de dienstdoende diaken kent de verzoeker en brengt het verzoek over
aan de predikant. Zo blijft de privacy van de aanvrager beschermd.

Het e-mailadres luidt:  gebedenboek@bronkerk.nl

 
Gemeentegroet Gemeentegroet
Elke zondag worden na afloop van de dienst twee kaarten bezorgd bij mensen die iets te vieren hebben, een steuntje in de rug kunnen gebruiken of door omstandigheden niet meer in de kerk kunnen komen. Eén van de kaarten gaat vergezeld van de bloemen die op de liturgietafel hebben gestaan. Uit reacties weten we dat deze groet vanuit de gemeente wordt gewaardeerd.

De bloemen worden al jaren trouw verzorgd door Jannie Zeeman. Samen met de dienstdoend diaken wordt bepaald wie de kaart en de bloemen krijgt.
Regelmatig worden ook namen doorgegeven via de ouderlingen en contactpersonen. We zijn daarbij afhankelijk van de informatie die ons via deze kanalen bereikt.

Op advies van de Pastorale Raad en het College van Diakenen heeft de Kerkenraad het voorstel overgenomen een e-mailadres te openen. Iedereen die een naam door wil geven voor de diaconale kaart of de bloemengroet kan gebruik maken van het e-mailadres:
gemeentegroet@bronkerk.nl

Als het mogelijk is graag een korte omschrijving van de reden waarom deze mensen in aanmerking komen voor een kaart en/of bloemen.
 
Kerkomroep Bronkerk Kerkomroep Bronkerk
Voor gemeenteleden die niet in staat zijn de kerkdiensten te bezoeken is het mogelijk de dienst via internet te beluisteren.
Dat kan “live” tijdens de kerkdienst, maar ook achteraf.

Klik hier of op het logo voor toegang website Kerkomroep om de kerkdienst van de Bronkerk te beluisteren.

Voor het gebruik van kerkomroep is een “Handleiding Kerkomroep” beschikbaar die u
hier kunt downloaden.

Als door technische omstandigheden de dienst niet op het gebruikelijke tijdstip van 09:30 uur is te beluisteren, is dit meestal een paar uur later wel mogelijk.
Wilt u een voorgaande dienst, langer dan een maand geleden, beluisteren dan kunt u dit aanvragen bij:  beeldgeluid@bronkerk.nl. ‘

Als kerkomroep niet goed functioneert of als u andere vragen of opmerkingen heeft,
kunt u bellen met Henk Feijen, 055-5343818 of
mailen naar: beeldgeluid@bronkerk.nl