Uit de kerkenraad van juni Uit de kerkenraad van juni

 • Kopij Bronkerkbrief
 • Enquête over de vacature tijd
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Zondag 2 september
 • Wat verder ter tafel kwam
 

Kopij Bronkerkbrief

Iedere week wordt de Bronkerkbrief gemaakt. De maximale grootte is één A4 dubbelzijdig. De laatste tijd komt het regelmatig voor dat er teveel informatie wordt aangeboden, waardoor niet alle ingestuurde artikelen geplaatst kunnen worden. Sommige artikelen bevatten veel tekst en soms zelfs plaatjes. Dat is niet de bedoeling van de Bronkerkbrief. Informatieve artikelen kunnen gepubliceerd worden in de Bron, op de website en via de Beamer. Als je kopij voor Bronkerkbrief of beamer wilt aanleveren. Doe dat voor donderdagavond 18:00 uur: naar of . Alleen kopij aanleveren voor de komende zondag. Op de Bronkerkbrief alleen agenda items en overige mededelingen: maximaal 75 woorden. De makers van de Bronkerkbrief hebben de vrijheid om tekst zo nodig in te korten of niet te plaatsen.
 

Enquête over de vacaturetijd

Op de gemeenteavond van 24 april hebben gemeenteleden van de Bronkerk schriftelijk geantwoord op deze drie vragen:
Ds. Bart Ramaker heeft afscheid genomen. We zitten in een vacaturetijd.
 1. Wat vraagt dat van ons als gemeente?
 2. Waar hoopt u op voor de komende tijd voor de gemeenschap van de Bronkerk?
 3. En wat gaat u daar zelf aan bijdragen?
We hebben 24 ingevulde vragenlijsten ontvangen. Met een aantal concrete suggesties zijn we aan de slag gegaan. Een informatiefolder van de Bronkerk. Deze is gemaakt en klaar voor de openstelling van de Bronkerk (in de zomermaanden). Een aantal heeft aangeboden om mee te helpen met het bezoekwerk. Daar wordt gebruik van gemaakt. Tip met betrekking tot ‘preek van de leek’ kan nu niet. Het is beter om dat onder Verantwoordelijkheid van een predikant te doen. Aandachtspunt bij een volgende enquête is om bij de suggesties ook te vragen wie deze heeft gegeven. 
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Binnenkort komt de privacyverklaring op de website. Hierin staat welke persoonsgegevens we bij de Bronkerk verwerken. De volgende stap is het uitwerken van de gesprekshandleiding: hierin staat per aandachtsgebied wat je moet doen er wie er verantwoordelijk voor is. Concrete acties kunnen uitgevoerd worden. Voor andere onderwerpen zal gelden dat er beleid voor gemaakt moet worden. (helaas) dit onderwerp zal nog vaker terug komen.
 

Zondag 2 september

Op zondag 2 september wordt onze nieuwe kerkmusicus Jan Hamberg ‘in de bediening’ gesteld. Dat is een formele bevestiging van zijn plaats binnen de Bronkerk. Hiermee  onderschrijven we het belang van de muzikale invulling van erediensten.  
 

Wat verder ter tafel kwam:

 • Hoe om te gaan met leden van de Bronkerk die consequent bij actie Kerkbalans € 0 toezegt of het formulier niet inlevert.
 • In de week voorafgaand aan de Waterloopleinmarkt werden al geen kerkelijke activiteiten gepland. Dit besluit is aangevuld met de zondag en maandag na de WPU. Ook dan geen kerkelijke activiteiten plannen.
 • Het jaarplan van de werkgroep Vieren
 • Zondag 30 december top 2000 dienst

terug