Uit de Pastorale Raad september 2018 Uit de Pastorale Raad september 2018

Zomergroetenactie was weer een succes
In de maanden juni, juli en augustus konden kerkgangers na afloop van de dienst de naam van een gemeentelid met adres meenemen. Doel was om de mensen die vaak de hele zomer aan huis gebonden zijn een groet te sturen.Dat deze zeer gewaardeerd werd, blijkt wel uit de volgende reacties:

  • Het is zo fijn als er aan je gedacht wordt
  • Dat mensen je een kaartje sturen, terwijl ze je niet eens kennen
  • Het heeft mij goed gedaan
  • Fijn dat de kerk dit doet
  • Ik kreeg een kaartje uit Rome.....
  • Je krijgt het gevoel dat je er nog bij hoort
Al met al een heel geslaagde actie. Alle afzenders willen we hier dan ook bedanken voor de genomen moeite.
 
Op zoek naar andere vormen van contact
Als je er alleen voor komt te staan in het leven is dat een grote klap. De wereld staat op de kop. Alles verandert. Je moet alleen verder en dat valt niet zomaar mee. De eerste stap, en ook de volgende stappen alleen, zijn zwaar. Maar als je merkt dat er meer mensen alleen zijn, kun je elkaar misschien wel helpen.
De vakantieperiode is weer voorbij. Voor oudere mensen, die er aan gewend zijn dat hun kinderen regelmatig langskomen, duurt deze periode soms erg lang.
We willen kijken of we, samen met de doelgroep, mogelijkheden voor ontmoeting kunnen vinden.
Wie daarin mee wil denken: graag een telefoontje naar Pietie van der Meulen, tel. 5419964
 
Uitvaartteam
Sinds het vertrek van ds. Bart Ramaker heeft het onlangs ingestelde uitvaartteam, bestaande uit Mientje Schep en Marijke van der Roest, al een aantal malen dienst gedaan bij uitvaarten. Mocht u contact met hen willen, dan kunt u dat ook via Marinus Ditzel doen.
Ds. De Graaf uit Lieren is als consulent ook bereid bezoeken te brengen en uitvaarten te doen. Aanvragen graag via de wijkouderlingen of Marinus Ditzel.

terug