Lezing over verslaving 27 november

Lezing over verslaving 27 november

Ben van der Putten van Tactus verslavingszorg zal deze avond spreken over verslaving samen met ervaringsdeskundige Rick Kamphuis. Bij Tactus worden mensen met een verslaving op een respectvolle en zorgvuldige manier behandeld. Vaak is er al veel bekend over verslaving maar mensen praten er onderling weinig over met elkaar. Het is van belang om het stigma rond verslaving en het beeld wat men heeft over mensen met een verslaving, te doorbreken.
Een verslaving heeft genetische en sociale componenten, mensen die de ziekte verslaving hebben krijgen een gedrags- en gedachten patroon dat de verslaving in stand houdt. Men gelooft als het ware dat men niet zonder kan. De omgeving probeert dit tegen te gaan door de ander te overtuigen dat dit niet waar is en men gaat zich vaak nog eenzamer voelen. Hierdoor wordt het proces verstevigd en een ongewenst patroon ontstaat.
Familie en naasten kunnen een belangrijke rol in het geheel spelen. Ze moeten wel de energie hebben om deze rol te spelen en vaak moet men ook leren om zelf ook anders om te gaan met de persoon met een verslaving.
De lezing zal ongeveer 1 uur duren en na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan. De lezing wordt gehouden op dinsdag 27 november 2018, aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur met koffie/thee in de bibliotheek, Marktstraat 11 Twello. Entree € 5,- digitaal aanmelden bij wordt op prijs gesteld maar is niet noodzakelijk.

terug