PKN
Welkom bij de Protestantse Gemeente in Ugchelen
 
Jeugdraad algemeen Jeugdraad algemeen

De Jeugdraad bestaat uit  twee jeugdouderlingen, twee jeugddiakenen, een predikant en uit gemeenteleden die op vrijwillige basis de leiding hebben over diverse activiteiten met betrekking tot het jeugdwerk binnen de Bronkerk.

De Jeugdraad coördineert het kerkelijk jeugdwerk , voert het bestaande beleid met betrekking daarop uit en bereidt nieuw beleid voor. De Jeugdraad vergadert zes keer per jaar. De jeugdouderlingen en jeugddiakenen zijn namens de Jeugdraad aanwezig in de maandelijkse te houden vergaderingen  van de Kerkenraad, het College van Diakenen en de Pastorale Raad, om zo tot een goede afstemming van het gemeentewerk binnen de Bronkerk te komen.

Het jeugdwerkprogramma is gemeentebreed van opzet. Het beleid is erop gericht als kerk betrokken te zijn bij jongeren in alle leeftijdscategorieën en ze kennis te laten maken met vragen rondom  geloof en gemeente-zijn. Ook is de begeleiding van jongeren in pastoraal en diaconaal opzicht van groot belang.

 
Samenstelling Jeugdraad Samenstelling Jeugdraad

1 jeugdouderling:
-   José Deuze-Dauphin, tel. 06 - 25.16.93.37  (voorzitter).
    
-   Kristel Zeeman tel. 06 - 29.34.79.96  (secretaris, geen ouderling)
   
1 jeugddiaken:
-   Margret Tinholt-van Dijk, tel. 055 - 534.03.20
   
1 predikant:
-   Ds. Bart Ramaker, tel. 055 - 751.95.21
   
Uit de jeugdgroepen:
-   voorzitters/contactpersonen

 
 
 

Inloggen

De Bronkerk
  Bronkerk Ugchelen:
  Hoenderloseweg 10
  7339GH Ugchelen.
  Tel. 055 - 533.48.59
 
d
  Predikant:
  Ds. Bart Ramaker
  Tel. 055 - 751.95.21

 
d
  
d  
Kerkelijk werker:
  Remko Groen
  Tel.
06 - 18.27.06.16
 
dd
  Scriba:
  Gradus Buitenhuis
  Tel. 055 - 533.84.50

 
d
  Cantrix/organiste:
  Ingeborg van Dokkum
  Tel. 055 - 533.31.64
 

d
  Beheerder:
  Marinus Ditzel
  Tel. 06 -
50.52.55.01
 
d
  Meldpunt (ziekte, herstel)
  Bea Rigterink
  Tel. 055 - 533.37.18
 
d
  Gebedsintenties
 

    
  Gemeentegroet
  
 
   
  Webteam
 


 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.